1515
Annons

Kentima ökar omsättningen och resultatet

Kentima, som utvecklar högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter, hade en omsättning på 12,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (11,9).

Bruttovinsten ökade med 6 procent till 5,8 miljoner kronor.

”Vår ökade bruttovinst är en effekt av att våra egenutvecklade produkter utgör en allt större del av koncernomsättningen”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

”Efterfrågan på bolagets produkter ökar kontinuerligt och försäljningen av våra egenutvecklade produkter ökade med 16 procent under Q3, jämfört med föregående år … På grund av den rådande covid-19-pandemin är det svårt att bedöma hur de närmaste kvartalen kommer att utvecklas”, skriver bolaget.

Ebitda-resultatet under perioden uppgick till 1,3 miljoner kronor (1,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,2). 

Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,6 miljoner kronor (7,7) inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5,75 miljoner (6,9).

Desenio ökade försäljningen med 125 procent – aktien upp 7 procent

First North-listade Posterbolaget Desenio ökade nettoförsäljningen med 125 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 402 miljoner kronor. ”Första kvartalet har överträffat våra förväntningar”, kommenterar vd:n Fredrik Palm. Aktien lyfter nästan 7 procent på onsdagsmorgonen. 

Desenios vd Fredrik Palm.
Desenios vd Fredrik Palm.Foto:Joey Abrait

Den organiska försäljningen, som exkluderar Poster Store som bolaget förvärvade under fjärde kvartalet, stod för 61 procent av tillväxten. 

Rörelseresultatet landade på 67,4 miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal på 16,8 procent. 

Tillväxt är ett ledord för Desenio, och under kvartalet ökade antalet aktiva konsumenter mer än 97 procent jämfört med första kvartalet 2019 till 3,5 miljoner kunder. 

Integrationen med förvärvade Poster Store fortlöper enligt plan där Fredrik Palm och Desenio räknar med årliga synergieffekter på 50 miljoner kronor. Under 2021 beräknas 25 miljoner kronor kunna sparas in, och 2 miljoner kronor har förverkligats under första kvartalet. 

Under pågående kvartal förväntas tuffare jämförelsetal och en negativ organisk tillväxt, på grund av den pandemiboom som rådde under andra kvartalet i fjol. Målet att öka nettoförsäljningen med 35 till 40 procent under 2021 är dock intakt. 

Desenio finns nu på 35 marknader och tittar på nya landvinningar. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera