Annons

Kapitalet i Leif GW Perssons nya investering ska räcka ett par år

Labbtestutvecklaren Senzagen planerar efter listningen på Nasdaq First North att kapitalet ska räcka fram till att bolaget kommer i gång med försäljningen globalt.

"Vi tänker att det ska räcka ett par år efter att vi är validerade med de första testerna", säger vd Anki Malmborg Hager till Nyhetsbyrån Direkt.

Laboratorium
Laboratorium

Då tänker ni inte att ni ska behöva ta in några mer pengar?
"Just nu har vi inga planer på det, men det kan naturligtvis ändras", säger Anki Malmborg Hager.

Den största risken mot Senzagens planer att inte behöva ta in ytterligare kapital, efter den i samband med listningen genomförda kapitalanskaffningen, ligger enligt Anki Malmborg Hager i eventuella förseningar.

Kan bolaget behöva ta in nytt kapital givet att ni får i gång försäljningen globalt?
"Det är inte sannolikt om det inte kommer direktiv från styrelsen att vi ska öka tempot i antalet nya tester eller sådana saker", säger Anki Malmborg Hager.

När kommer bolaget att gå med vinst?
"Det har vi naturligtvis uträkningar på, men det är ingenting som jag vill diskutera i nuläget", säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen kommer i samband med sin kraftigt övertecknade listning på Nasdaq First North att ta in cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader Borträknat för bedömda kostnader på cirka 8,2 miljoner kronor väntas nettolikviden som bolaget tillförs uppgå till 81,8 miljoner kronor.

Huvuddelen av dessa medel, omkring 60-70 procent, kommer finansiera utvecklingen av den kommersiella organisationen.

De kommande åren planerar Senzagen att expandera geografiskt och teckna avtal med fler licenslaboratorier (Contract Research Organisations, CRO).

"Vi har ett ganska stort antal diskussioner på gång och vi har landat en del avtal redan. Vi ser ett stort intresse för vårt test", säger Senzagens vd Anki Malmborg Hager till Nyhetsbyrån Direkt.

Senzagen har sedan tidigare tester ute på ett laboratorium i USA och ett i Tyskland. Därutöver har Senzagen ett antal distributionsavtal i Europa och i USA samt ett med ett sydkoreanskt bolag.

"Vi fokuserar på Europa och USA i första hand. Sedan har vi sagt att om kommer det tillfälligheter från resten av världen utvärderar vi naturligtvis det", säger Anki Malmborg Hager.

Runt 20-30 procent av likviden från emissionen vid listningen kommer att gå till utveckling av den befintliga produktportföljen och nya tester baserade på den befintliga Gard-plattformen.

Senzagen har startat pilotförsäljning av sina två första produkter, Gardskin och Gardpotency. Testen gör det möjligt att bedöma om kemiska substanser kan orsaka hudallergier. Ännu så länge är försäljningen av bolagets två tester på låga nivåer. I samband med att testerna valideras under det första halvåret 2019 väntas försäljningen kunna ta fart.

"Grejen är att vi blir validerade 2019. Då vill vi ha så stor täckning som möjligt och sedan komma igång ordentligt med försäljningen efter det. I och med vår validering kommer kunderna att kunna använda data som vi tar fram till sina registreringar hos regulatoriska myndigheter", säger Anki Malmborg Hager.

Priset för ett Gardskin-test från Senzagen ligger i dag på 5.000 euro. I avtalen med sina CRO-bolag får Senzagen en procentuell licensavgift.

"Nu är vi i en valideringsprocess och ser över våra priser. När testerna blir validerade kommer prisbilden troligen att se annorlunda ut", säger Anki Malmberg Hager. "Där är vårt mål att vi ska ha 30 procents licensavgift".

Vid rådande pris och en licensavgift på 30 procent skulle det ge Senzagen intäkter på 1.500 euro per sålt test, motsvarande lite drygt 14.000 kronor.

Bakom de två första produkterna finns planer på att ta fler tester till marknaden.

"Varje år efter 2019 ska vi sätta ett nytt Gard-baserat test på marknaden", säger Anki Malmborg Hager.

Bland testerna under utveckling bakom de två första produkterna finns Gardair i samarbete med Astra Zeneca. Testet ska undersöka om kemiska substanser kan orsaka luftvägsallergier.

"Det är ett projekt som löper på två år, som stöds av EU, och började i mars i år", säger Anki Malmborg Hager.

I finansieringen av utvecklingen av Gardair har projektet fått stöd av EU med ett forskningsanslag om 23 miljoner kronor.

"Valideringen planerar vi ska vara klar i april 2020", säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen verkar på marknaden för så kallad toxikologiska in vitro-testning, vilket innebär provrörstester för att studera om olika substanser kan ge upphov till negativa hälsoeffekter.

Världsmarknaden uppgår i dag till runt 129 miljarder kronor och beräknas växa till 260 miljarder kronor 2022. Det motsvarar då en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 15 procent.

Senzagens adresserbara marknad uppgår till drygt 2,9 miljarder kronor. Den största delen av detta utgörs av den nordamerikanska in-vitro testmarknaden för hudsensibilisering och irritation inom läkemedelsbranschen.

Kemikalier som behöver testat inom EU enligt de regulatoriska kraven i Reach-förordningen motsvarar en adressbar marknad på 0,58 miljarder kronor.

Runt 0,45 miljarder kronor är värdet på den adresserbara marknaden för ersättningen av djurtester så kallade in vivo-tester inom läkemedelsutveckling och produktion.

Drivkrafterna på de olika delmarknaderna för läkemedel, kosmetika och kemikalier i en vidare definition även innefattande mat och dryck skiljer sig åt.

"De olika industrierna behöver det av olika skäl. I kemikalieindustrin har du väldigt starka drivkrafter från Reach-direktivet i Europa som säger att du måste testa dina kemikalier. I kosmetikaindustrin har du totalförbud mot djurtester och läkemedelsindustrin vill screena (identifieringen av lovande läkemedelskandidater Direkts anm) tidigt för att spara tid och pengar", säger Anki Malmborg Hager.

Bland konkurrenterna till Senzagens tester finns tre in-vitro tester och ett in-vivo test. Det konkurrerande DPRA-testet har utvecklats av Procter & Gamble, h-Clat av Kao och Shiseido medan Keratinosens har utvecklats av det schweiziska kosmetikabolaget Givaudan.

Som det enda djurtestet som, bolaget i sitt prospekt framhåller, konkurrerar med Senzagens tester nämns så kallade Local Lymph Node Assay (LLNA), ett djurtest för hudsensibilisering som används på möss.

"Vi har väldigt många datapunkter. Våra konkurrenter har ett fåtal datapunkter, bara en eller två. Det gör att vi har en högre prediktion (förutsägbarhet Direkts anm) och vi kan också mäta styrkan i den allergiska reaktionen", säger Anki Malmborg Hager.

Enligt de riktlinjer som finns validerade hos OECD får Senzagens konkurrerande tester inte användas på egen hand utan måste kombineras.

"Där ser man en bredd av priser beroende till vilket kontraktslabb du väljer att vända dig för att få de här utförda. Snittet ligger på 8.500 euro för alla tre", säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen planerar dock för att bolagets tester ska kunna användas på egen hand utan hjälp av andra tester. Givet att det godkänns i valideringen hos OECD kan då Senzagen att komma att få en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna.

Bland de som på förhand åtagit sig att teckna aktier i Senzagens erbjudande finns kända namn som Leif GW Persson, Jörgen Book som tidigare varit ansvarig för strategi och prissättning av respiratoriska produkter på Astra Zeneca samt den tidigare telekomanalytikern Per Lindberg med tidigare positioner på bland annat ABG Sundal Collier och Dresdner Kleinwort.

Blir Leif GW Persson och Per Lindberg storägare i Senzagen efter emissionen?
"Det är inget jag kan kommentera ännu. Det har inte registrerats. När det är registrerat hos Bolagsverket kommer de största ägarna gå ut på vår hemsida", säger Anki Malmborg Hager.

Största ägare i Senzagen var inför emissionen de tre grundarna, Carl Borrebaeck, Malin Lindstedt och Erwin Roggen genom bolaget 3 RS Management and Consulting. Tillsammans hade de en ägarandel på knappt 38 procent av kapitalet och rösterna.

 


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

– Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även fler lokala aktörer samt de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå både säljare och köpare genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

– Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity-kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

– Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

Läs mer om Howden group 

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?