Annons

Kamp att återvinna marknadens förtroende för Neurovive

Efter fas III-floppen med läkemedelskandidaten Ciclomulsion år 2015 är Neurovive på väg in i klinik med nya projekt. Bolagets aktie har drastiskt sjunkit i värde och forskningsbolaget arbetar nu med att återvinna marknadens förtroende när de nya projekten ska finansieras. 

Bolaget har till och med funderat på att byta namn. Det säger bolagets vd Erik Kinnman, som tillträdde ledarposten på bolaget i februari 2016 och målar upp en bild av ett helt nytt bolag.

"Portföljen är i stort sett helt ny. Jag är ny, liksom vår strategi och styrelse", säger han i en intervju med Finwire.

Bolaget fick nyligen klartecken från brittiska myndigheter att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten KL1333 i Storbritannien. Studien väntas vara klar under 2019 och resultaten är mycket viktiga för bolaget. 

"Det är ett spännande program med stor potential för kandidaten. Det är avgörande för oss att det går bra. Om det ser bra ut kan vi gå in i effektstudier i patienter under slutet av 2019 eller i början av 2020", säger Erik Kinnman. 

I en del av fas I-studien utvärderas behandlingen på patienter och bolaget kan här få signaler om läkemedlets effekt genom biomarkörer. Dessa signaler kan bolaget ta med sig in i planeringen för effektstudierna, även om det inte letar efter en effekt på sjukdomen i detta skede, säger vd:n. 

Ett annat projekt i portföljen som Erik Kinnman lyfter fram är ett projekt som baserar på succinatprodrogen NV354. Projektet har i experimentella studier visat att substansen tas upp från mag-tarmkanalen och passerar blodhjärnbarriären, något som annars brukar vara en utmaning vid utvecklingen av behandlingar för sjukdomar i hjärnan.

"Resultaten är otroligt lovande", säger Erik Kinnman och påpekar att läkemedelskandidaten kan gå in i klinik under 2020.

Kvar i Neurovive-portföljen finns fortfarande Neurostat, projektet som utvecklades parallellt med Ciclomulsion fast mot akut traumatisk hjärnskada. Utvecklingsprogrammet är nu framme vid en större effektstudie i patienter och bolaget söker nu efter forskningsanslag för att fortsätta den kliniska utvecklingen. Att bolaget väljer att söka efter forskningsanslag till den fortsatta utvecklingen av Neurostat har att göra med bakslaget i tidigare studier med Ciclomulsion.

"Vi har historiken emot oss när vi söker finansiering. I jämförelse med de tidigare studierna i hjärta och njure rör det sig här om en betydligt längre skadeprocess och våra effektsignaler från vår nyligen genomförda patientstudie tyder på gynnsamma effekter även flera dygn efter skadan. Vi har också mer prekliniska data som visar att det finns en skyddande effekt." 

Bolaget arbetar nu med att förbereda tillverkningen av testsubstans och är redo att starta studien så fort de får in pengar. Runt 40-50 miljoner kronor räknar bolaget med att behöva för att göra studien. De partners som finns i projektet, kinesiska Sihuan och Sanofis koreanska verksamhet är vilande och bolagen avvaktar till projektet kommit in i ett senare skede, meddelar vd:n. 

Neurovives fortsatta forskningssatsningar inom KL1333 och NV354 kräver kapital. Under november månad löper en teckningsoption ut med kursen 3,80 kronor aktien och bolaget hoppas få in en del finansiering den vägen. Optionen kan ge bolaget omkring 35 miljoner kronor och skulle räcka till mitten av 2019 och till att göra klart KL1333-studien.

"Vi kommer behöva ytterligare pengar nästa år när vi går in med KL1333 i klinik och förbereder NV354 för klinik. Så november är en viktig månad för oss", säger Erik Kinnman. 

En annan möjlig väg för bolaget att få in kapital är ett par tidiga projekt som bolaget nu försöker att licensiera ut. Utvecklingsprojektet NV556, som är en cyklofilinhämmare mot leverfibros vid Nash, verkar på Erik Kinnman som det som ligger närmast till hands för en utlicensiering. 

"Vi för diskussioner här och har haft långtgående diskussioner men där en affär ännu inte blivit av, men det arbetet fortsätter. Förhoppningen är att vi lyckas med en utlicensiering vid årets slut eller under första halvåret 2019."

På en fråga hur forskarvärlden ser på bolagets forskningsprojekt i jämförelse med aktiemarknaden svarar Erik Kinnman:

"Professionella investerare, sjukvården, andra läkemedelsbolag och forskare är mycket intresserade av våra projekt. Generellt är de med ett vetenskapligt och långsiktigt perspektiv väldigt positiva till det vi gör", säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera