1515
Annons

Johan Carlson: Till sommaren ska vi kunna återgå till ett normalt liv

Till sommaren ska vi kunna återgå till ett normalt liv. Det sa Johan Carlson, chef för Folkhälsomyndigheten i Ekots lördagsintervju. 

Han ser en minskad smittspridning på flera håll och hoppas att skolorna ska kunna öppna ”så snart som möjligt”.

”Det finns många negativa faktorer med att hålla barnen hemma.”

Foto:Fredrik Sandberg/TT

Johan Carlson, chef för Folkhälsomyndigheten, gästade Ekots lördagsintervju. Där fick han frågor kring varför så många äldre svenskar fortsätter att dö i covid-19, hur han ser på Sveriges nuvarande strategi kring åtgärder och varför vi fortsätter att sticka ut i antalet döda jämfört med de nordiska länderna.

Hög personalomsättning ser Johan Carlson som en av anledningarna till att coronaviruset fortsätter letar sig in bland äldreboendena.  Men trots att majoriteten av de 10.000 som avlidit är över 70 år är det färre som dör nu jämfört med i våras, menar han.

”Boendena har klarat det bättre under hösten. Antalet som avlider är lägre jämfört med smittspridningen.”

Johan Carlson duckar kritiken från Coronakommisionen som menar att Folkhälsomyndigheten misslyckats med att skydda de äldre. 

”Folkhälsomyndigheten har ingen roll i vägledning inom hälso- och sjukvård. Vi förser de med kunskapsunderlag. Problemet är att länken mellan sjukvården och de lokala boendena inte har funnits men borde finnas nu. Så det finns mer att jobba på så att man ska få det trygga boendet som man förtjänar. Man måste från myndighetsnivå bygga upp en tydligare linje, vad som framgår av lagstiftningen.”

Under våren såg man sportlovet som orsak till att Sverige fick in coronaviruset tidigt. Att vi forstätter att sticka ut i smittspridning och dödsantal även under hösten jämfört med de nordiska länderna förklarar Johan Carlson med att viruset finns kvar i en större uträckning hos de länder som drabbades hårt i våras jämfört med andra.

”Det finns en högre smitta i samhället. Sen har vi dessutom spridning i länder som klarade sig ganska bra i våras. Vi har omfattande spridning i Tjeckien, Kroatien och Danmark som låg bättre till tidigare. Vi kan inte riktigt förklara varför länder som tidigare haft det lugnt nu får det här nu. Det finns ingen riktig koppling till de åtgärder som gjorts, en del har haft mer frivilliga åtgärder och andra lockdowns, men vi ser ingen riktig skillnad i utvecklingen”. 

Johan Carlson tror inte på fler åtgärder i närtid. Det handlar om att låta de åtgärder som ligger få tillräcklig effekt.

”Vi har sjunkande siffror i Stockholm och Mälardalen även om det är svårt i Skåne och andra ställen. Men det är bekymmersamt om man inte håller i det här. Så även om vi ser en viss ljusning så måste vi hålla i det som finns och inte införa nya åtgärder hela tiden”.

Både gymnasieskolorna och högstadier bedriver i dag sin verksamhet på distans. Johan Carlson hoppas på en snar öppning. 

”Nu sjunker smittan på sina håll så jag hoppas på en återgång så snart det går. Det finns så många negativa faktorer med att hålla barnen hemma. De flesta internationellt försöker också hålla skolorna öppna. Det var något av en nödlösning innan jul, men så fort vi ser en öppning så ska vi släppa på. I våras kändes det som att vi hade gymnasieskolorna stängda lite för länge, några veckor för länge kan jag tycka. Ambitionen är att så fort som möjligt få skolan att fungera som vanligt igen.”

När kan vi återgå till ett liv som det såg ut innan pandemin?
”Går det väl kan vi återgå till ett mer normalt liv till sommaren. Men att återgå till ett liv som det såg ut före pandemin tycker jag inte att vi ska, vi måste fortsätta att jobba med våra hälsoproblem som rökning och övervikt så att vi inte belastar vården. Vi måste värna vården och landa i ett läge där de orkar med.”

Höga virushalter i Göteborgs avloppsvatten

Nivån av coronaviruset i avloppsvattnet i Göteborg är fortsatt förhöjd, rapporterar 

Sveriges Radio Vetenskapsradion.

Enligt resultaten är andelen virus ungefär lika hög som vid de första virusvågorna.

Mätningarna, som genomförts av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, sträcker sig fram till den 28 augusti och visar även att halten av sars-cov-2 inte längre går ner i botten mellan uppgångarna.

Enligt resultaten gör också kurvan för de uppmätta virusnivåerna i avloppsvattnet en sväng uppåt den senaste veckan.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera