ANNONS:
Till Di.se

Jättegalleria drabbar konkurrenter

  • SUCCÉSTART. Lars-Åke Tollemark är Nordenchef på Unibail Rodamco, som äger Mall of Scandinavia. Han kan konstatera att invigningsåret har varit en framgång med 13,8 miljoner besökare och en omsättning på omkring 4 miljarder kronor.

Jättegallerian Mall of Scandinavia på 100.000 kvadratmeter har påverkat närliggande köpcentrum negativt.
Men branschen tror inte på en överetablering utan planerar för ytterligare drygt 600.000 kvadratmeter i Storstockholm fram till 2020.

En tidig torsdagseftermiddag i julhandelns inledning är det full rörelse i Mall of Scandinavia, MOS, i Solna. Folk strömmar mellan biografen, kaféerna, gymkedjan och affärerna.

”Det är bara 70 procent av ytan som utgörs av ett vanligt köpcentrum, resten är service, nöjen och underhållning. Det är vårt sätt att möta konsumenterna”, säger Lars Åke Tollemark, Nordenchef för Unibail-Rodamco som äger MOS.

Det har gått lite drygt ett år sedan Sveriges största köpcentrum öppnade. Med 13,8 miljoner besökare och en omsättning omkring 4 miljarder kronor, fastslår Lars Åke Tollemark att invigningsåret har varit en succé.

”Vi är fullbelagda, har inga vakanser och det är bara dagligvarusegmentet som går emot budget. Alla andra sektorer överpresterar”, säger han.

Den så kallade köpcentrumdöden, som en del befarade inför gallerians invigning, ansåg han redan då vara överdriven.

”Vi lade köpcentrumet där eftersom Solna och Sundbyberg förlorade nästan 30 procent av köpkraften till närliggande kommuner”, säger Lars Åke Tollemark.

Samtidigt har grannen Solna Centrum, som också ingår i Unibail-Rodamcos portfölj, tappat mellan 13 och 15 procent i omsättning.

”Solna har minskat med 200 Mkr och det är klart att de andra köpcentrumen i närheten tappar efter en sådan här etablering, men det är ingenting mot vad vi omsätter så det blir en tillväxt som vi drar in. Vi är också övertygade om att tillväxten i Solna gör att centrumet tar tillbaka tappet”, säger Lars Åke Tollemark.

Första kvartalet i år gjorde Handelns utredningsinstitut, HUI, en konsekvensanalys av MOS etablering.

Den visade att de 17 köpcentrumen i norrort samt i Stockholm city hade en minskad omsättning på sällanköpshandeln om 5,7 procent, trots att köpcentrumsegmentet i riket ökade med 1,5 procent.

”Vi såg en tydlig effekt av Mall of Scandinavia som var ganska anmärkningsvärd. Däremot så tror jag att effekten avtar på några års sikt. Befolkningstillväxten i Stockholm är så pass kraftig”, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI.

Enligt HUI ökade den totala ytan av köpcentrum och handelsområden i Sverige med 435.000 kvadratmeter mellan 2015 och 2016. Det gör att det nu finns nästan en kvadratmeter köpcentrum och handelsplatser per invånare i landet.

HUI:s kartläggning av sektorn visar att det planeras för ytterligare drygt 1,3 miljoner kvadratmeter fram till 2020. Bara i Storstockholm planeras för 630.000 kvadratmeter.

Trots det tror inte Tobias Rönnberg på en överetablering.

”Detaljhandeln har haft tillväxt nitton år i rad och även om segmentet med köpcentrum och handelsplatser har mognat så tar det fortfarande andelar av hela detaljhandeln. Det är en obruten trend sedan 1988”, säger Tobias Rönnberg.

Enligt honom är det generellt traditionell cityhandel och mindre bostadsområdescentrum som förlorar på utvecklingen.

”Jag tror att köpcentrumen och handelsplatserna i princip behåller sina marknadsandelar framöver och växer i takt med detaljhandelns totala utveckling. Med befolkningsökningen innebär det att det finns utrymme för många kvadratmetrar ny handel”, säger Tobias Rönnberg.

En aktör som har känt av MOS etablering är Citycon, som specialiserar sig på stadsdelscentrum och bland annat äger Kista Centrum och Liljeholmens galleria.

”Kista har tappat någon procent i besökare sedan MOS öppnade. Men i våra andra köpcentrum har vi inte märkt av någon effekt. Det är framför allt helghandeln som påverkas av en sådan etablering och våra köpcentrum har en hög andel av besöken på vardagar. Är du på platser där människor arbetar och bor och byter i kollektivtrafiken så är du mindre sårbar för nyetableringar”, säger Magnus Åkesson, regionchef på Citycon.

Han påpekar att Kista Centrum har varit stadd i förändring under en längre tid vilket parerar effekterna av MOS.

”Likt många av de övriga större köpcentrumen i Stockholm har Kista gått från att vara regionalt till att bli mer lokalt köpcentrum. Storleken på upptagningsområdet har minskat till ytan, men tack vare nya bostadsprojekt förväntas antalet människor inom Kista Gallerias upptagningsområde att öka med 20 procent fram till 2020”, säger Magnus Åkesson.

Befolkningstillväxten begränsas inte bara till Kista. Enligt HUI så väntas Storstockholms befolkning ha ökat med 200.000 invånare fram till 2020. Det motsvarar fyra MOS i köpkraft.

”Det skulle kunna byggas ett Mall of Scandinavia per år i Storstockholm”, konstaterar Lars Åke Tollemark.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies