ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 25 APR Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Jan Svensson föreslås bli ny ordförande i Alimak

Aktieägarna i hissbolaget Alimak Group kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Valberedningen föreslår omval av Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Joakim Rosengren och Jan Svensson samt nyval av Tomas Carlsson och Christina Hallin som styrelseledamöter. Anders Thelin och Eva Lindqvist har avböjt omval. Jan Svensson föreslås bli ny styrelseordförande efter Anders Jonsson.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare i bolaget och koncernbolag. Bolaget har för närvarande inga utestående långsiktiga incitamentsprogram. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.