ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

It-kaos på EBM: "Det här är ett haveri"

  • Foto: TT/Montage

På måndag kastas Ekobrottsmyndigheten ut från Åklagarmyndighetens datanät.

Därmed väntar ett it-kaos, där känslig e-post omedelbart måste raderas och USB-stickor användas för att flytta data.

”Det här är ett haveri”, säger en källa till Di.

I juni kom Åklagarmyndigheten fram till att Ekobrottsmyndigheten, EBM, har misstänkta brister i sin it-säkerhet.

EBM är en domän i det nät som Åklagarmyndigheten driver och äger.

De åtgärder som EBM vidtagit sedan 2016 var inte tillräckliga, och den 14 september fattades beslutet att helt enkelt stänga av EBM från sitt nät.

”De ska vara ute senast den 15 oktober”, sa Åklagarmyndighetens kommunikationschef Karin Rosander till Dagens Nyheter.

Men EBM har ingen långsiktig lösning på den akuta krisen.

I stället inrättas med start måndag ett temporärt, isolerat nätverk. Hur länge finns inget svar på.

”Vi vill göra det här permanent så snart som det bara går”, säger Johan Nordh, it-chef på EBM.

Johan Nordh vill ändå inte kalla det en nödlösning.

”Det här kommer att få verksamhetskonsekvenser, så det är klart att det här inte är optimalt”, erkänner han.

Kritiken från andra håll på myndigheten är dock skoningslös.

”I praktiken handlar det om att vi kommer att få ett nätverk utan internetförbindelse. Alla kommer att få ett lager med USB-stickor för att sitta och skyffla information mellan de system vi har”, säger en källa till Di.

Di har tagit del av ett internt dokument från EBM som avslöjar hur omständligt det nya systemet blir.

Av de nya riktlinjerna framgår att inkommande mail ska granskas av EBM:s personal. Inkommet material som är att anses som utredningsinformation ska raderas, och i stället sparas ned på en sticka, varpå sedan originalmailet ska raderas.

”Utredningsinformation som tas emot per e-post ska skyndsamt flyttas till enligt denna riktlinje anvisad plats. Informationen ska raderas från e-postsystemet när det säkerställts att den tillförts i denna riktlinje anvisad plats”, beordras EBM:s anställda.

Omvänt ska utgående mail behandlas på samma sätt.

Mailklienterna som i dag ligger i Åklagarmyndighetens nät ska också blåsas rena.

”Vi har fått explicita order att radera allt i våra in- och utkorgar”, säger en källa till Di.

EBM beskriver sig själv som en hybridmyndighet av åklagarmyndighet och polismyndighet, och utmärks av täta kontakter med myndigheter som Skatteverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Bolagsverket – men också ägare av konfidentiell information som exempelvis banker.

All känslig kommunikation med externa parter måste från och med måndag hanteras på det märkliga sättet.

Vad blir konsekvenserna för det rättsvårdande arbetet?
”Du har nästan svaret i frågan själv. Får vi inte jobba med utredningsinformation, hur ska vi då kunna driva en verksamhet?”, säger en källa till Di.

Ytterligare en källa på EBM beskriver det nya systemet som förödande för effektiviteten.

”Det här skickar oss tillbaka till stenåldern”, säger källan till Di.

Även ledningen är öppen med att det nya läget påverkar myndigheten på flera sätt.

”Vi har sagt redan från början att vi bedömer att en så här snabb åtgärd kommer att få både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för oss”, säger EBM:s chefsjurist Lena Schelin.

Enligt henne ska dock inte rättssäkerheten påverkas.

”Vi bedömer att rättssäkerheten inte är hotad.”

Facket på EBM ser med stort allvar på det läge som inträder på måndag.

”Vi är allvarligt bekymrade över konsekvenserna för vår verksamhet och arbetsmiljö”, säger Jonatan Meyer, som företräder Saco-S på EBM.

Enligt it-chefen Johan Nordh trodde man inte att Åklagarmyndigheten så snabbt skulle slänga ut EBM.

”Den här förändringen i tidplanen var förvånande för oss”, säger han.

Var det så att ni räknade med att ni skulle kunna lösa de här problemen i dialog med Åklagarmyndigheten utan att behöva stängas av från deras nät?

”Absolut, så var det. Eller med någon av våra andra myndighetskollegor.”

Någon plan B var det inte tal om, säger chefsjuristen Lena Lindgren Schelin.

”Så länge vi har fört dialog med åklagarmyndigheten tidigare har vi inte bedömt att det har funnits någon anledning att ha någon plan B”, säger hon.

Tyck till