1515
Annons

Iran byter dollar mot euro som basvaluta i internationella transaktioner

Irans regering beslutade vid ett möte på onsdagen att ändra basvaluta i landets internationella transaktioner till euro från USA-dollar.

Det rapporterar den iranska nyhetsbyrån Mehr.

Regeringen beslutade också att alla departement, organisationer, företag och myndigheter ska använda euron som basvaluta.

Beslutet innebär också att alla myndigheter ska använda den europeiska valuta i finansiella statistikrapporter och övrig information.

Vidare har Irans centralbank getts uppdrag att löpande kontrollera och annonsera växelkursen för valutan, rial, mot euron.

Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

Ljusning efter stormen – nu återvänder investerarna

Sjunkande värderingar och högre avkastning har fått investerarna att återvända till den turbulenta obligationsmarknaden för fastighetsbolag. 

Förvaltarna Henrik Tingstorp och Fredrik Carlsson är eniga om att prisnivåerna är attraktiva – men påminner om att läget fortfarande är osäkert.

Långa obligationer från fastighetsbolagen SBB och Balder drabbades hårdast i det första halvårets turbulens, enligt förvaltaren Henrik Tingstorp. På bildens syns bolagens vd:ar Ilija Batljan och Erik Selin.
Långa obligationer från fastighetsbolagen SBB och Balder drabbades hårdast i det första halvårets turbulens, enligt förvaltaren Henrik Tingstorp. På bildens syns bolagens vd:ar Ilija Batljan och Erik Selin.Foto:Jack Mikrut/Joey Abrait

Under det första halvåret 2022 uppstod kraftig turbulens på marknaden för fastighetsobligationer. En negativ makroekonomisk utveckling ledde till högre kreditrisker, höjda avkastningskrav och värdeminskningar på obligationerna – vilket sammantaget gjorde finansieringen betydligt dyrare för fastighetsbolagen.

När fonder med exponering mot fastighetsobligationer minskade i värde vidtog flera aktörer försiktighetsåtgärder. Fondbolaget Spiltan uppgav i juni för Di att man bland annat hade kortat ner löptiderna på lånen för att få ner volatiliteten. Konkurrenten Simplicity berättade samtidigt att man redan under hösten 2021 började minska exponeringen mot fastighetsobligationer.

Simplicitys förvaltare Henrik Tingstorp säger i dag att marknaden nådde botten i juni, och att fastighetsbolagen SBB:s och Balders längsta obligationer – med förfall 2028/2029 – var värst drabbade. 

Låga priser och hög avkastning har dock lockat tillbaka investerarna, och under sommaren har priserna på obligationerna gått upp.

”Läget ser annorlunda ut nu jämfört med i början av sommaren”, konstaterar förvaltaren.

”Många investerare har hittat tillbaka till fastighetsobligationerna tack vare den attraktiva prissättningen.”

I princip inga nya obligationer har emitterats under sommaren. Handeln sker i stället på andrahandsmarknaden.

Det gynnsamma läget har fått Simplicity att inta ett mer positivt förhållningssätt till marknaden. Henrik Tingstorp vidhåller att man inte har ökat exponeringen, men däremot genomfört ”strukturella förändringar”. Fondbolaget har exempelvis gått in i en obligation från fastighetsbolaget Balder med förfall 2028 och samtidigt lämnat en obligation med kortare löptid och högre värdering. Man har även investerat i en obligation från Castellum. Den röda tråden är – till skillnad från Spiltans tidigare försiktighetsåtgärder – en förflyttning mot längre löptider. Sådana skuldebrev har ofta ett lägre pris.

”Syftet är att uppnå högre avkastning på våra obligationer”, säger Henrik Tingstorp.

På sikt är det möjligt att fondbolaget ökar exponeringen mot fastighetsobligationer. Avgörande faktorer är primärt inflationen, räntorna och konjunkturen. Efter sommaren förväntas ytterligare höjningar av styrräntan, vilket enligt förvaltaren kan påverka finansieringen i fastighetsbolagen.

”Då skulle osäkerheten öka ytterligare, och det gillar aldrig investerarna. Då kan priserna gå ner igen. Men fastighetsobligationerna är redan väldigt nedtryckta”, säger Henrik Tingstorp och fortsätter:

”När vi får mer klarhet i vad som händer framåt blir det lättare att slå fast hur det kommer att gå för fastighetsbolagen. Då skulle vi mycket väl kunna överväga ytterligare investeringar – men det krävs mer säker information innan man kan göra riktiga prognoser”.

Förvaltaren pekar samtidigt på att fastighetsbolagen bör vara relativt motståndskraftiga tack vare starka kassaflöden.

Färska inflationssiffror från USA, som visar på en inbromsning i juli, kan indikera en gynnsam utveckling för den räntekänsliga fastighetssektorn. På onsdagen rapporterade Di att den amerikanska konsumentprisökningen noterades till 8,5 procent i juli, vilket kan jämföras med 9,1 procent i juni. Analytikerna hade förväntat sig en ökning på 8,7 procent.

Även Fredrik Carlsson, som driver fondbolaget Carlsson Norén, har noterat en positiv utveckling för fastighetsobligationerna under sommaren. Som förklaring nämner han dels att flera stora fastighetsbolag har sålt fastigheter till priser som marknaden har nickat gillande åt. Att de senaste kvartalsrapporterna överlag var positiva och indikerade en stabilitet i sektorn har också bidragit till den positiva utvecklingen, enligt förvaltaren – som dock manar till fortsatt försiktighet.

”Det är först under nästa år som man egentligen kommer att veta hur det här ska sluta.”

I dagsläget tycker Fredrik Carlsson, i likhet med sin branschkollega på Simplicity, att fastighetsobligationer har blivit ett allt mer intressant investeringsobjekt. Han pekar på att flera obligationer som bolag emitterade på 1 procent för 1,5 år sedan i dag handlas på 6-7 procent.

”Räntorna är otroligt höga just nu. Om man tror på fastigheter kan man få bättre avkastning genom att investera i skuldsidan snarare än i aktiesidan – särskilt om tillväxten i sektorn går ner.”

I Carlsson Noréns fond Yield Opportunity återfinns obligationer från Castellum, Corem, Sagax och Balder. Enligt förvaltaren är obligationerna attraktiva då de emitterande bolagen har starka kassaflöden, är begränsat skuldsatta och har en lägre andel nyproduktion.

Hur omvärlden utvecklas i höst kommer att bli avgörande för obligationsmarknaden för fastighetsbolag. Stigande energipriser utgör ett av många orosmoment för sektorn, säger Fredrik Carlsson. 

”Men det går inte att komma ifrån att man får bra betalt på de här räntenivåerna. Även bolag med mindre risk ger bra avkastning i dagsläget.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera