ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Investor ökar substansvärdet

  • Foto: TT.

Investmentbolaget Investor redovisar ett substansvärde per aktie om 380 kronor i slutet av september och det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 18 procent per den 30 september, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 17,5 procent vid halvårsskiftet då substansen motsvarade 339 kronor per aktie.

Investors resultat efter skatt blev 30.772 miljoner kronor (-22.824). Resultatet per aktie uppgick till 40:28 kronor (-29:96).

nvestor har köpt 300.000 aktier i det finländska verkstadsbolaget Wärtsilä för 106 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Investors ägarandel i Wärtsilä, som vinstvarnade för det tredje kvartalet förra veckan, uppgår nu till 17,7 procent - upp från 17,2 och 17,5 procent vid utgången av det första respektive det andra kvartalet.

Investors vd Johan Forsell upprepar i sitt vd-ord investmentbolagets syn på utvecklingen i ABB: det var rätt att behålla kraftdivisionen Power Grids.

"Vi stödjer beslutet eftersom vi anser att det är rätt ur ett strategiskt och operationellt perspektiv. Vi bedömer att de potentiella fördelarna med en avknoppning inte är tillräckligt stora för att kompensera för nackdelar och separationskostnader. Dessutom anser vi att ABB, efter två decennier av betydande interna förändringar, behöver kontinuitet och fokus på exekvering och kunder för att inte äventyra de framsteg som företaget gör", skriver Johan Forsell.

Han kommenterar kort även situationen i Ericsson och konstaterar här att de negativa industritrenderna har förstärkts ytterligare.

"I nuläget är högsta prioritet att rekrytera en vd som kan leda företaget framåt. Under tiden stödjer styrelsen Ericssons tillförordnade vd och hans ledningsgrupp i arbetet med att säkerställa konkurrenskraft och bibehållet starkt kundfokus i dessa utmanande tider", skriver Johan Forsell om Ericsson.

I övrigt kan noteras att tillväxten i Permobil, Investors helägda elrullstolsbolag, bromsade in under kvartalet till följd av lägre efterfrågan i USA. Den organiska tillväxten stannade på 1 procent, mot 9 procent under januari-september i år. Rörelsemarginalen (ebita) höll dock emot och blev 17 procent (18), mot 16 procent under årets första nio månader (14).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies