ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 16 DEC Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR

Intrum rusar på nya mål

Intrum lyfter på börsen under torsdagens kapitalmarknadsdag. Kredithanteringsbolaget har presenterat nya finansiella mål som marknaden tar emot med glädje.

Bolagets nya mål är att öka nettovinsten per aktie med minst 75 procent till 2020, jämfört med 2016. Det skulle innebära en årlig tillväxt på i snitt cirka 15 procent och en vinst per aktie på 35 kronor för 2020.

”Vinst per aktie är en central drivkraft för att skapa aktieägarvärde och är starkt korrelerad med total avkastning för aktieägarna”, skriver Intrum.

Avkastningen på det bokförda portföljvärdet vill man ska uppgå till minst 13 procent per år.

”Intrum har som målsättning att öka det bokförda värdet på sina portföljer avsevärt under de kommande åren”, skriver bolaget.

De nya målen slår även fast att nettoskulden ska ligga på mellan 2,5 och 3,5 gånger kontant rörelseresultat på ebitda-nivå.

Intrums utdelningspolicy är nu att dela ut minst hälften av nettoresultatet per år, med hänsyn tagen till en rad olika faktorer.

Beskeden ger aktien ordentlig fart på Stockholmsbörsen. Vid klockan 10.30 på torsdagen lyfter den med 8,1 procent.

Bolaget meddelar även att synergierna från samgåendet med Lindorff totalt ska nå en årstakt om cirka 580 miljoner kronor mot slutet av 2019.

När bolagen slogs samman spådde man synergier på omkring 800 miljoner kronor.

Intrum upprepar samtidigt att de totala engångskostnaderna för att realisera synergierna spås ligga på 725 miljoner kronor.

Vid utgången av året väntar sig Intrum ha realiserat omkring 190 miljoner kronor i årstakt, med engångskostnader på 200 miljoner kronor för 2017.

Integrationen mellan bolagen uppges fortlöpa enligt plan.