ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Initiativet som gör Stockholm renare

  • Nina Ekelund, initiativtagare och generalsekreterare på Hagainitiativet Foto: Jack Mikrut

Storföretagen bakom Hagainitiativet höjer målet och ska bli klimatneutrala till 2030.
Energibolaget Fortum Värme lovar att fasa ut koleldningen i Stockholm, något som kräver miljarder i nyinvesteringar.

”Utan målmedvetet och effektivt arbete från företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges klimatpåverkande utsläpp ha varit 2 procent högre. Det är helt fantasiskt med tanke på att det bara handlar om 15 företag”, säger Nina Ekelund, initiativtagare och generalsekreterare för Hagainitiativet.

Det är ett företagsnätverk som startades 2011, med visionen att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Målet var att medlemsföretagen skulle minska klimatutsläppen med minst 40 procent till 2020. Och av det senaste så kallade klimatbokslutet för 2016, som Di tagit del av, framgår att utsläppen redan minskats med i snitt 34 procent, samtidigt som omsättningen ökat med 6 procent.

”Det visar tydligt att näringslivet kan göra verklig skillnad och att det går att kraftigt reducera utsläppen på relativt kort tid och därmed ta klimatansvar. Och det görs samtidigt som bolagen i genomsnitt växer genom ökad omsättning”, säger Nina Ekelund.

Eftersom en rad av bolagen redan har nått målen för 2020 har betydligt mer ambitiösa mål antagits. Det innebär att bolaget ska bli helt fossilfritt, med noll i nettoutsläpp, i sina egna verksamheter från 2030.

”Det är väldigt ambitiöst och 15 år tidigare än regeringens mål för Sverige. Näringslivet har en oerhört viktig roll att spela om vi ska kunna rädda klimatet i tid, och vi hoppas Hagainitiativets bolag ska bli en sporre för många andra bolag”, säger Nina Ekelund.

För företagen finns också mycket att vinna, exempelvis stärkt varumärke, lägre kostnader, minskade risker och ökad attraktivitet som arbetsgivare, anser hon.

Drivmedelsjätten Preem, som ersatt en del av råoljan med förnybar energiråvara som tallolja, och detaljhandelskoncernen Axfood finns bland de företag som märker ut sig med stora utsläppsminskningar.

”Vi har som mål att bli klimatneutrala 2020 och reducera den egna klimatpåverkan med 75 procent”, säger Axfoods vd Klas Balkow, och tillägger att bolaget är på god väg att nå målet tack vare bland annat satsningar på biodrivmedel och solpaneler.

Under 2016 var det Fortum Värme som svarade för den enskilt största minskningen med en sänkning på omkring 544.000 ton koldioxid.

Bakom reduktionen ligger främst rekordinvesteringen i ett av världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtahamnen i Stockholm för runt 5 miljarder kronor. Och nyligen fattade bolaget, som ägs till hälften vardera av Stockholms stad och finska energibolaget Fortum, om ett så kallat inriktningsbeslut med sikte på att släcka den omstridda koleldningen 2022.

”Det är en milstolpe och samtidigt mycket ambitiöst mål och som kommer att kräva mycket stora investeringar och åtgärder. Men det är samtidigt helt rätt väg och den största enskilda åtgärden i Stockholms klimatarbete”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Fortum Värme förser Stockholm med fjärrvärme och fjärrkyla och koleldningen som i dag sker vid ett äldre verk i Värtahamnen svarar för runt 10 procent av bolagets energiåtgång.

”För att kunna ersätta det planerar vi bland annat ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk för flera miljarder kronor. Men några beslut är ännu inte fattade”, säger Anders Egelrud.

Tyck till