1515
Annons

Ingves: Sannolikt med fortsatt låga realräntor

Det finns flera möjliga anledningar till att den globala realräntan har fallit trendmässigt - demografiska faktorer, lägre tillväxt och högre efterfrågan på säkra tillgångar. Sannolikt kommer dessa faktorer fortsätta verka framöver, med låga räntor som följd.

Bild:TT

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Han påpekade att en ihållande lågräntemiljö kan hota stabiliteten i det finansiella systemet. Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att penningpolitiken, men också finanspolitiken, ska lyckas.

"Är det finansiella systemet hotat kan staten behöva ingripa med olika stödåtgärder. Det kan bli mycket dyrt, inte minst i Sverige med tanke på den svenska banksektorns storlek", sade Stefan Ingves.

Han sade vidare att för penningpolitikens del så innebär fortsatt låga realräntor att det kan bli svårare att stimulera ekonomin enbart med hjälp av styrräntan när konjunkturen försvagas och inflationen är under målet. Utrymmet för räntesänkningar vid en konjunkturnedgång blir inte stort om realräntan är noll och inflationsmålet är 2 procent.

"Är konjunkturnedgången tillräckligt stor kan också hushåll och företag börja tro att penningpolitikens utrymme är begränsat och börja ställa in förväntningarna på en inflationstakt under inflationsmålet", sade riksbankschefen.

Han konstaterade därmed att den penningpolitiska verktygslådan, både i Sverige och i andra länder, även fortsättningsvis kan behöva innehålla fler verktyg; som köp av tillgångar i stor omfattning, framåtblickande guidning, intervenera på valutamarknaden och att ge direkta lån till företagen via bankerna.

Stefan Ingves sade vidare att den snabba finansiella utvecklingen i kombination med fria kapitalrörelser har lett till betydande kapitalflöden mellan olika länder när penningpolitiken i stora valutaområden läggs om eller förväntas läggas om.

"Det påverkar tillgångspriser, skuldsättning och växelkurser på ett sätt som kan begränsa penningpolitikens handlingsutrymme i mindre ekonomier", sade han.

 


Innehåll från SEK Svensk ElstandardAnnons

Bakom kulisserna i det uppkopplade samhället

Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.
Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Framtidens standardisering stavas elbilar och smarta kläder. Den fossilfria omställningen väntar runt hörnet – och det är standarder som gör den möjlig.

 – Vi kommer prata betydligt mer om standarder i framtiden. Det blir ännu viktigare när vi ska ställa om till solceller, vindkraft och batterier, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Alla kommer i kontakt med standarder – men få vet om det. Idag tar vi knappar, larmsystem, automatiska belysningssystem och självkörande vattenspridare för givet. Enligt Thomas Korssell är det tack vare standarder vi kan göra det.

– Det finns en anledning till att du kan starta din elvisp hemma när du sitter i bilen och ha sockerkakan färdig när du kommer hem, skrattar han.

Ett ännu mer uppkopplat samhälle

Enligt Thomas Korssell behöver inte alla förstå de bakomliggande orsakerna till varför saker fungerar som de gör, eftersom han tror att standarder i framtiden allt mer kommer paketeras som färdiga lösningar.

– Snart kommer fler vara sina egna elproducenter, utan att man för den sakens skull måste vara en expert i frågan. Produkterna och tjänsterna räknar exempelvis ut energianvändning, energislag och vädertecken – för att man enklare ska kunna optimera sin egen energiförbrukning, säger han.

Vidare menar Thomas Korssell att bilpooler och laddstationer i förlängningen är standarder. Likaså smarta klockor och andra ”wearables”. Det finns många faktorer som spelar in för att olika smarta system ska kunna kommunicera med varandra – allt från cybersäkerhet till funktion och design.

– Man kan säga att standarder egentligen är tekniska regler för samverkan – både mellan varandra och i olika system. Men det är nog lite enklare att förklara det som anledningen till att man kan fjärrstyra sitt sockerkaksbak, säger Thomas Korssell.

Läs det senaste från SEK Svensk Elstandard här.  

Högaktuellt engagemang

Även om inte alla behöver förstå de bakomliggande principerna, är det desto viktigare att engagera sig tidigt i standardiseringsarbetet om man arbetar i branschen. För att Sverige ska kunna fortsätta vara ett framgångsrikt innovationsland krävs det att man har koll på omvärlden så att man kan attrahera rätt sorts kompetens.

– Dessutom skapar det förutsättningar för ett stort nätverk, som i sin tur leder till en bättre förståelse för energisituationen i världen.

Nyfiken på att påverka elstandarder? Anmäl dig här.  

Fakta:
SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation, utsedd av regeringen att ansvara för all elektroteknisk standardisering i Sverige. SEK är svensk nationalkommitté i IEC och alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet.

Besök SEK Svensk Elstandards hemsida.  

Mer från SEK Svensk Elstandard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SEK Svensk Elstandard och ej en artikel av Dagens industri

Aktiestrategen: Storbolagstrion börsvinnare när konjunkturen viker

Det kommer allt fler tecken på att hushållen stramar åt sin konsumtion och nästa år är lågkonjunkturen ett faktum, enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. 

Men mycket är redan inprisat och nu kretsar allt kring frågan om det blir bättre eller värre än befarat. Det säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, som ser flera börsbolag som kan klara – eller till och med gynnas av – en svagare konjunktur. 

”Det är mer bra än vad det är dåligt att konjunkturen mattas av”, säger han om en storbolagstrio.

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.
Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.Foto:Joey Abrait; Jesper Frisk

Det kommer allt fler tecken på att svenskarna håller hårdare i plånböckerna. Enligt SCB:s preliminära siffror sjönk hushållens konsumtion med 0,4 procent i juni jämfört med maj, medan Swedbanks korttransaktionsdata visar en nedåttrend även i juli. 

När Konjunkturinstitutet på onsdagen presenterade en uppdaterad prognos om det ekonomiska läget spår myndigheten fortsatt minskad konsumtion under hösten och vintern, vilket bidrar till att putta in Sverige i en lågkonjunktur nästa år.

”Det är inte en chock för börsen, en del av det här har redan prisat in under året. Men allt beror på om det blir bättre eller värre än vi trott”, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.

Allt annat lika är en lågkonjunktur dåliga nyheter för börsen, med lägre vinster att vänta. Men det finns bolag som har goda chanser att stå starka genom stormen.

”Det är svårt att se direkta vinnare, men finns sådana som inte påverkas så mycket. Ett exempel är leverantörer av utrustning till telekomindustrin. Vi gillar både Ericsson och Nokia, men jag lyfter särskilt fram Nokia som både billig och med bra vinstutveckling på senare tid, som sannolikt kommer vara hyggligt opåverkad av konjunkturutvecklingen”, säger Esbjörn Lundevall.

Liksom många andra bedömare ser han banksektorn som ett annat stabilt alternativ. De gynnas av höga räntor, men hur blir det om vi går in i en lågkonjunktur som pressar ned räntorna igen?

”Man kan inte spela ut hela scenariot på en gång. Läget nu är att högre inflation pressar upp räntor och ned konjunkturen. Och högre räntor är, allt annat lika, bra för bankerna. Det är mer bra än vad det är dåligt att konjunkturen mattas av”, säger Esbjörn Lundevall. 

SEB har köprekommendationer på Handelsbanken, Nordea och Swedbank.

Om lågkonjunkturen redan är inprisad kan det också vara läge att bottenfiska i konsumentbolag som redan blivit hårt åtgångna på börsen, tycker Esbjörn Lundevall och lyfter fram företaget Dometic som säljer utrustning till fritidsfordon som båtar och husvagnar. 

”De bör vara i stormens öga eftersom de säljer lyxprylar som man kanske inte behöver, men där har aktien redan rasat och värderingen blivit väldigt låg. Så den gillar vi av den anledningen”, säger han.

Vid en lågkonjunktur tenderar råvarupriserna att följa med nedåt. En vinnare på det kan vara danska Carlsberg, eftersom försäljningen normalt inte påverkas så mycket av konjunkturläget, menar Lundevall. Ett svenskt exempel är Essity, vars hygienartiklar står emot en konjunkturavmattning samtidigt som priset på passermassa kan falla, tror aktiestrategen.

”Hittills har priserna på pappersmassa stått emot, men om det faller som övriga råvaror så blir Essity en stor vinnare på kostnadssidan, samtidigt som efterfrågan är stabil. Oavsett vilket så genomför de stora prishöjningar för att kompensera för dyrare insatsvaror, vilket blir en återhämtning för lönsamheten.”

Över lag är dock konjunkturläget i Sverige ”ganska ointressant” för majoriteten av de stora svenska bolagen, enligt Esbjörn Lundevall. Viktigast är situationen i resten av Europa, följt av USA och Kina. Men just nu visar samtliga tecken på en nedåtgående trend, vilket gör det svårt att urskilja vinnare på mindre drabbade marknader, tycker aktiestrategen. 

En sektor som Esbjörn Lundevall definitivt hissar varningsflagg för är fastighetssektorn, som fått mycket stryk på börsen i år. 

”Den är absolut en förlorare på lågkonjunktur och dessutom finns det en förtroendekris där marknaden inte litar på fastighetsbolagens redovisning. Vi är i en ganska tidig fas av den här besvärliga situationen, därmed är det tidigt att börja fynda redan nu. Ett undantag skulle kunna vara Pandox, som har hotellfastigheter och rider på pandemiåterhämningen. Men annars skulle jag avvakta”, säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera