1515

Ingves: Sannolikt med fortsatt låga realräntor

Det finns flera möjliga anledningar till att den globala realräntan har fallit trendmässigt - demografiska faktorer, lägre tillväxt och högre efterfrågan på säkra tillgångar. Sannolikt kommer dessa faktorer fortsätta verka framöver, med låga räntor som följd.

Bild:TT

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Han påpekade att en ihållande lågräntemiljö kan hota stabiliteten i det finansiella systemet. Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att penningpolitiken, men också finanspolitiken, ska lyckas.

"Är det finansiella systemet hotat kan staten behöva ingripa med olika stödåtgärder. Det kan bli mycket dyrt, inte minst i Sverige med tanke på den svenska banksektorns storlek", sade Stefan Ingves.

Han sade vidare att för penningpolitikens del så innebär fortsatt låga realräntor att det kan bli svårare att stimulera ekonomin enbart med hjälp av styrräntan när konjunkturen försvagas och inflationen är under målet. Utrymmet för räntesänkningar vid en konjunkturnedgång blir inte stort om realräntan är noll och inflationsmålet är 2 procent.

"Är konjunkturnedgången tillräckligt stor kan också hushåll och företag börja tro att penningpolitikens utrymme är begränsat och börja ställa in förväntningarna på en inflationstakt under inflationsmålet", sade riksbankschefen.

Han konstaterade därmed att den penningpolitiska verktygslådan, både i Sverige och i andra länder, även fortsättningsvis kan behöva innehålla fler verktyg; som köp av tillgångar i stor omfattning, framåtblickande guidning, intervenera på valutamarknaden och att ge direkta lån till företagen via bankerna.

Stefan Ingves sade vidare att den snabba finansiella utvecklingen i kombination med fria kapitalrörelser har lett till betydande kapitalflöden mellan olika länder när penningpolitiken i stora valutaområden läggs om eller förväntas läggas om.

"Det påverkar tillgångspriser, skuldsättning och växelkurser på ett sätt som kan begränsa penningpolitikens handlingsutrymme i mindre ekonomier", sade han.

 Innehåll från Peak Asset ManagementAnnons

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell – det är kärnan i Peak Asset Management kunderbjudande. Bolaget befinner sig just nu i en expansiv fas och växer genom nya förvärv. 

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter. 

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management 

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard. 

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell 

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort. 

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade 

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar  

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar: 

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. 

Fakta:

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. 

Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande. 

Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer här! 

Mer från Peak Asset Management

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Peak Asset Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?