Ingves: Djupare kris kan krävas ytterligare stimulanser

Om den ekonomiska krisen fördjupas kan ytterligare finanspolitiska stimulanser behövas. Det sa Riksbankschefen Stefan Ingves i samband med en utfrågning i finansutskottet.

Foto:Joey Abrait

Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin både i Sverige och globalt, där samspelet mellan finanspolitik och penningpolitik är viktigt. Det sade riksbankschef Stefan Ingves i finansutskottets årliga öppna utfrågning om det aktuella stabilitetsläget, enligt en sammanfattning från Riksbanken.

Stefan Ingves noterade att stödet från centralbanker, regeringar och myndigheter över hela världen har bidragit till att vi kunnat undvika en global finanskris. 

”Smittspridningen är visserligen fortsatt hög och detta fortsätter att bromsa den ekonomiska återhämtningen. Men det är samtidigt positivt att vaccineringen har kommit igång då det har stor betydelse för framtidsutsikterna”, sade han.

Vägen framåt är ändå osäker. Det är viktigt att olika politikområden fortsätter att samverka för att bidra till återhämtningen. Riksbankens åtgärder bidrar till att kreditförsörjningen fungerar och till att hålla det allmänna ränteläget lågt. 

Om krisen skulle bli mer utdragen kan det behövas mer finanspolitiskt stöd, dels generella åtgärder, dels åtgärder riktade mot särskilt utsatta sektorer och branscher. 

”Riksbanken står å sin sida redo att bidra med den likviditet som behövs för att ge stöd åt kreditförsörjningen. Det är också viktigt att bankerna gör vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll”, sade han.

På längre sikt finns risker förknippade med de stödåtgärder som satts in under krisen, exempelvis har både den privata och den offentliga skuldsättningen ökat i flera länder. Dessutom kan stödåtgärderna leda till att den finansiella sektorn räknar med att alltid bli räddad av regeringar, centralbanker och andra myndigheter, vilket kan leda till större risktagande. 

I andra länder är riskerna med banksektorn större, och de offentliga finanserna svagare. I Sverige gör hushållens höga skuldsättning ekonomin mycket sårbar och för att minska denna sårbarhet behövs en mer omfattande översyn av skatte- och bostadspolitiken så att man slipper lappa och laga när problem uppstår. 

Stefan Ingves betonade samtidigt att när det ekonomiska läget tillåter behöver motståndskraften åter stärkas. Om bankerna har använt delar av sina kapital- och likviditetsbuffertar behöver de successivt bygga upp dem igen när krisen är över. Regelverk bör behållas och inte urvattnas. Det är därför viktigt att exempelvis undantaget som införts i amorteringskravet förblir tillfälligt. 

Stefan Ingves lyfte även fram behovet att ta med klimatrelaterade risker i tillsynen av finansiella institut.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från SPPAnnons

Expertens tips: ”Så undviker du vanliga fallgroparna vid en global expansion”

Ett vanligt verktyg för att lyckas med en global expansion är att sända ut en eller flera anställda från moderbolaget för att arbeta utomlands under en begränsad tid – så kallade expatriater.

Men vilka fallgropar behöver du undvika för att inte riskera att expansionen kostar mer än den smakar?

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet    

Enligt Anna Svedman, chef för internationell affär på SPP, kan det kännas svårt att få kontroll över alla parametrar kopplade till en utlandsutsändning. Allt ifrån regelverksanpassning och administration, till uppdateringar av pensionspolicyer och tydlig kommunikation med den utsända, ska vara på plats och löpande uppdateras.

– Annars riskerar företaget att hamna i fallgropar som över tid kan leda till oväntade kostnader och onödigt krångel, betonar hon.

Ta fram en pensionsplan för utlandsanställda

En fallgrop som Anna Svedman lyfter är att arbetsgivare helt missar att teckna en pensionsplan för den utlandsutsända. Detta kan exempelvis vara en konsekvens av att arbetsgivaren missat pensionsbetalningar för den utsända där kollektivavtal och andra försäkringslösningar fortsatt ska gälla i Sverige.

– Om så är fallet kan arbetsgivaren bli skyldig till återbetalning för den utsändas utevarande pensionsbetalningar i efterhand. Vid de fall då arbetsgivaren missar att teckna en pensionsplan för den anställda faller automatiskt även sjukförsäkringen bort, vilket kan leda till svåra konsekvenser, varnar Svedman.

Anna Svedman menar att det finns flera enkla steg för att lyckas med pensionspusslet för internationell personal.

– Börja med att identifiera vilka försäkringar som ska vara på plats innan ett utlandsuppdrag inleds. Utifrån regelverk och företagets egen pensionspolicy kan du ta fram en pensionsplan och upprätta ett upplägg för övriga försäkringar såsom sjukvårdsförsäkring och andra riskförmåner, säger hon och fortsätter:

– Det viktigaste att få med i er uppdaterade pensionspolicy för utlandsutsända är kompensation för förlust av hemlandets pension och tydliga ramverk för sjukersättning och övriga riskförmåner.

Pensionskonsult kan hjälpa till

Ett annat steg är att ta hjälp av oberoende pensionskonsulter för att hitta rätt i djungeln av processer och regelverk.

– Med hjälp av oberoende pensionskonsulter som är specialiserade på frågor rörande internationell personal kan du underlätta administrationsbördan för ditt företag, och undvika fel som leder till onödiga kostnader och krångel.

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet   

Mer från SPP

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SPP och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?