Annons

Inflationen ett dråpslag mot unga pensionssparare

Sänkta reallöner i inflationens spår sänker pensionerna med en eller flera tusenlappar.

Störst påverkan får krisen på 90-talisternas pension enligt nya beräkningar.

I en ny rapport kartlägger pensions- och sparbolaget Skandia hur den pågående inflationskrisen påverkar framtida pensioner. Bakgrunden är att svenska folket snart kan vara tillbaka på 2014 års lönenivåer enligt prognoser från Konjunkturinstitutet. Tiden med årliga reallöneförbättringar är förbi.

”Inflationen innebär åtta, nio år av förlorad löneutveckling. Inte nog med att vi fått högre kostnader i vardagen, det gräver också hål i de framtida pensionerna”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

I pensionsbolagets beräkningar har man inte tagit hänsyn till eventuella förändringar i förväntad avkastning från aktier eller räntebärande värdepapper. Trots det så blir pensionssänkningarna betydande enligt prognosen. Ett genomsnittligt tapp för samtliga generationer förväntas uppgå till 2.000 kronor per månad.

För grupper som inte har så långt kvar till pensionen blir skadan mer begränsad. I ett räkneexempel för en privatanställd tjänsteman med en lön på 46.000 kronor under de fem sista åren i arbetslivet uppgår försämringen till 850 kronor per månad. Pensionen i det nya scenariot väntas bli 32.900 kronor.

Framför allt beror försämringen på att den reala lönen (lön efter inflation) under de sista åren hade varit ett par tusenlappar högre om inte den pågående krisen hade ägt rum. Det ger också lägre pensionsinbetalningar.

”Det som verkligen sticker ut är att de yngre generationerna drabbas hårdast, men samtidigt är det också den gruppen som har störst möjligheter att påverka sin situation genom smarta tjänstepensionsval och eget sparande”, säger Mattias Munter.

 

Enligt Skandias beräkningar innebär krisen att pensionen för dagens 30-åringar ger en försämring på drygt 3.200 kronor per månad. Prognosen, som visar på en pension på 41.600 kronor, gäller för en anställd person i privat sektor med genomsnittlig lön.

Vilket är ditt bästa pensionsråd till dagens 30- och 40-åringar?
”Planera för en karriär fram till den så kallade pensionsriktåldern, som kan väntas bli 68-69 år för den generationen. Gör smarta val för din tjänstepension som du ser över regelbundet och se till att ha ett eget långsiktigt sparande med pensionen som mål.”

En 30-åring som arbetar 75 procent av en heltid under ett extraår efter pensionsriktåldern kompenserar helt för det fall på 3.200 kronor som Skandia har beräknat.

Mattias Munter.
Mattias Munter.Foto:Gustaf Månsson

Dagens 40-åring med en genomsnittlig lön som privatanställd tjänsteman drabbas av en månatlig pensionsförsämring på 2.300 kronor på grund av den pågående inflationskrisen. 40-åringen beräknas ha en slutlön under de fem sista arbetsåren på 63.300 kronor, vilket skulle ge en total pension på 45.550 kronor per månad. Även här räcker ett extra års arbete med råge till för att kompensera tappet.

Sammanfattningsvis finns det tre viktiga faktorer som kan ge en bra pension.

”Ett långt arbetsliv, smarta tjänstepensionsval och eget sparande. Ett eller två års extra arbete ger stor effekt på pensionen, men det kräver att man kan och orkar jobba vidare”, säger Mattias Munter.

Shoka Åhrman, pensionsekonom på SPP, pekar på att vissa grupper klarar sin pension helskinnad från inflationen.

”För 50- och 60-talister är merparten av deras tjänstepension förmånsbestämd där pensionen årligen justeras upp med inflationen. Under många år har utvecklingen varit svag, då har de med förmånsbestämda pensioner varit relativa förlorare jämfört med de som har haft lösningar kopplade till hög avkastning på bland annat aktier och fastigheter.”

Enligt pensionsexperten är stigande långa räntor också positivt för pensionskunder eftersom pensionsbolag har en stor andel räntebärande placeringar.

”Förutsättningar för premiebestämda pensioner att på sikt leverera en pension som stiger mer än inflationen ser därför bättre ut nu än det gjorde för något år sedan”, säger Shoka Åhrman.

Shoka Åhrman, SPP
Shoka Åhrman, SPP

Hon delar Mattias Munters råd på vad som kan göras för att förbättra pensionen.

”Till äldre är rådet att försöka spara mer till pensionen, arbeta heltid och fram till nya riktåldern och därigenom få en högre pension. Till yngre är rådet att inte vara för försiktig utan våga ta risk på aktiemarknaden. Det är också bra att börja arbeta tidigt och arbeta heltid.”

Mattias Munter menar att det finns en verktygslåda som leder till högre pensioner.

”Det akuta är att få bukt med inflationen. Sedan behövs goda krafter som kan leda till mer arbete från fler, inte bara arbete högre upp i åldrarna. Det skulle ge bättre pensioner för både dagens och morgondagens pensionärer.”

En sparmorot från riksdagen skulle inte heller sitta i vägen enligt pensionsexperten.

”Därtill behövs en politisk styrning som uppmuntrar långsiktigt sparande snarare än kortsiktig skuldsättning.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera