Hoppa till innehållet

Annons

Industrins orderingång viker

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,8 procent i augusti, jämfört med juli, enligt SCB.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk 2,4 procent medan exportorderingången sjönk 0,5 procent.

Jämfört med samma månad föregående år ökade den totala orderingången med 6,3 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden steg 9,2 procent och exportorderingången steg 3,8 procent.

Sälj fakturan till bäst pris. Starta ansökan här (extern tjänst)

I juli steg orderingången totalt med reviderade 1,8 procent jämfört med månaden före (+2,2%) och steg med reviderade 1,3 procent jämfört med samma månad 2016 (+2,1%).

Industriproduktionen sjönk 1,7 procent i augusti jämfört med juli, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg industriproduktionen 7,3 procent, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha sjunkit 0,4 procent i augusti jämfört med månaden före och stigit 10,5 procent jämfört med motsvarande månad 2016.

Bland industrins delbranscher uppvisade elektronikvaruindustrin den största uppgången mot föregående månad, medan störst nedgång sågs inom industrin för metallvaror.

Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti 2017, ökade produktionen med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod mars-maj, i säsongsrensade tal.

I juli sjönk industriproduktionen med reviderade 1,1 procent jämfört med juni (-0,9%) och steg med reviderade 5,2 procent från samma månad föregående år (+5,3%).


Innehåll från FortumAnnons

Vattenkraftens storskaliga flexibilitet avgörande för omställningen

Sedan mer än 100 år har vattenkraften utgjort ryggraden i den svenska elproduktionen. Idag står den för mer än hälften av elproduktionen och är enormt viktig för kraftsystemets stabilitet och effekten kan regleras i stort sett ögonblickligen för att hålla elsystemet i balans. Den har visat sig vara avgörande för den utbyggnad av vind- och solkraft som hittills skett. Men är det tillräckligt?

Vi ska ta tillvara på vattenkraftens unika förmågor

Vattenkraften är unik eftersom den kostnadseffektivt kan regleras över alla tidsskalor – från sekunder upp till flera veckor eller år. Förr användes reglerförmågan för att anpassa produktionen efter användningen, idag blir förmågan att hantera stora variationer på produktionssidan allt viktigare. Den nuvarande kapaciteten ligger på gränsen av att kunna balansera dagens volymer av vindkraft. Det finns dock flera olika sätt att öka vattenkraftens reglerkapacitet. 

• Det är fullt möjligt att öka effekten i de tio största redan utbyggda älvarna med nästan 25 % med hjälp av ombyggda eller nya turbiner samtidigt som vattendomarna ändras för att tillåta större variationer i vattenflödet.

• Höjda dämningsgränser och större tillåtna variationer i magasinen ger ökad reglerförmåga över tid.

• Fortums två ”hybridkraftverk” visar att batterier kan ökar kraftverkens förmåga till korttidsreglering samtidigt som det minskar påfrestningar och slitage på turbiner och övrig mekanisk utrustning.

• Pumpkraftverk kan öka den tillgängliga effekten för reglering men används främst för reglering över dygnet. Med mer vind- och solkraft kan det bli mer lönsamt även i Sverige.

• Mer planerbar baskraft, kärnkraft och/eller kraftvärme, gör det möjligt att använda en större andel av vattenkraftens produktion för reglering som i sin tur då kan ge plats för mer väderberoende produktion. 

Vattenkraften skulle alltså med jämförelsevis små insatser kunna öka sin reglerförmåga. Samtidigt vet vi att den nu pausade miljöprövningen all vattenkraft riskerade leda till kraftigt försämrad reglerförmåga och lägre årsproduktion. Som samhälle behöver vi därför hitta en balans mellan de olika behoven.

Vattenkraftens förmåga till flexibilitet | fortum.se

En tallriksmodell för kraftsystemet

Det svenska kraftsystemet har i många decennier varit i princip helt fossilfritt så vi har en unikt bra utgångspunkt för att klara av omställningen. Vi ska ”bara” ersätta de fossila bränslena i alla andra sektorer. Det betyder i runda tal mer än en fördubbling av dagens produktion. Samtidigt kommer två tredjedelar av dagens produktionskapacitet nå slutet av sin tekniska livslängd och behöva ersättas. Vi behöver alla fossilfria kraftslag för att klara detta och vi behöver ha en balans mellan de förmågor som behövs för att kraftsystemet ska fungera och kunna ge kraft åt omställningen. Vi brukar kalla det för en tallriksmodell då olika produktionsslag bidrar med olika förmågor till kraftsystemet. Men för att bygga ett balanserat system som möter behoven behöver vi bli bättre på att ta tillvara vattenkraftens unika förmågor.

Vattenkraftens förmåga till flexibilitet | fortum.se

Om Fortum
Fortum är ett nordiskt energiföretag. Vårt syfte är att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Vi är en av de kraftproducenter i Europa som har lägst koldioxidutsläpp och vi leds av högt ställda hållbarhetsmål. Vi producerar och levererar fossilfri el och vi hjälper industrier att fasa ut sina fossila bränslen och växa. Vår kärnverksamhet i Norden består av effektiv fossilfri kraftproduktion och pålitliga leveranser av el och värme till hushåll och företag.

Mer från Fortum

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fortum och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera