1515
Annons

Industri-PMI i euroområdet sjönk i juni

Euroområdets inköpschefsindex för industrin sjönk till definitiva 52,1 i juni, jämfört med 54,6 föregående månad. 

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades ett index på 52,0, i linje med det preliminära utfallet.

Chris Williamson, chefekonom på S&P Global, sade i en kommentar att produktionsindex indikerade nedgång för första gången på två år i spåren av en fördjupad nedgång i efterfrågan. Orderingången på varor har sjunkit i en accelererande takt de senaste två månaderna och sjönk i alla rapporterande länder utom Nederländerna.

”Efterfrågan dämpas nu då företagen uppger att kunderna är mer försiktiga i sina utgifter på grund av stigande priser och osäkra ekonomiska utsikter”, sade han.

Han konstaterar att nedgången väntas tillta kommande månader. Lagren av såväl råvaror som färdigvaror stiger vilket pekar mot en lagerkorrektion framöver. Orderstockarna minskar också vilket ofta är ett förebud om minskad aktivitet, och företagens förtroende har sjunkit till det sämsta läget på två år.

På uppsidan finns tecken på lättnader i utbudsstörningarna, vilket kan minska på pristrycket tredje kvartalet.

Även det svenska inköpschefsindexet sjönk i juni, visade det sig på fredagsmorgonen.

Göteborg plöjer ner pengar i batterifabriken

Göteborgs kommun förbereder köp av fastigheter av AB Volvo för att underlätta för Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik i Torslanda. Sammanlagt handlar det om förvärv på 121 miljoner kronor. 

Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.Foto:Pressbild; Adam Ihse/TT

I veckan godkände Göteborgs kommunstyrelse detaljplanen för området i Torslanda där den nya batterifabriken ska ligga.  

Att Göteborgs kommun varit mycket angelägna om att få batterifabriken till staden är ingen hemlighet. Detaljplanen har behandlats rekordsnabbt. Det har enligt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson att göra med Volvo Cars utfästelser om att ställa om till att tillverka enbart elbilar. 

”Då behöver de batterier och då behöver det finnas en fabrik”, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson om den snabba processen. 

Av offentliga handlingar framgår att Fastighetsnämnden gör sitt för att kratta manegen. På onsdagen beslutade nämligen kommunstyrelsen inte bara om detaljplanen utan även om att bemyndiga ett inköp av fastigheter från AB Volvo för sammanlagt 121 miljoner kronor. 

I handlingarna beskrivs AB Volvos verksamhet på platsen som ett kundcenter, men i själva verket rör det sig i första hand om en testbana som måste flytta, vilket Di tidigare har rapporterat om. Koncernen har sin tillverkning i Tuve som visserligen också ligger på Hisingen, men en halvmil bort. 

”Då behöver vi köpa det markområdet och så behöver vi säkerställa att de kan genomföra sina tester på ett annat ställe, nära Tuvefabriken. Så det har varit ett givande och tagande.”

Claes Eliasson, informationschef på AB Volvo förtydligar att den ena testbanan kommer att beredas utrymme på ny plats i Torslanda tills vidare, men att det i området även ligger byggnader kopplade till kundcentrat och att det just nu pågår en förstudie om att flytta dem till Tuve. 

”Det pågår en förstudie, men är ett projekt på flera års sikt, och det finns ännu ingen detaljplan”, säger han. 

Axel Josefson säger att kommunen gör vad den kan för att underlätta etableringen av batterifabriken. 

”Vi är begränsade i vad vi får göra men det vi kan göra försöker vi göra för att underlätta investeringar och för att vårt näringsliv här i Göteborg ska kunna utvecklas och möta framtidens krav och behov.”

Enligt underlaget handlar det om ett förvärv av 56 hektar fördelade över flera fastigheter. Av den ekonomiska bedömningen framgår att det är en ”relativt stor andel av nämndens investeringsram för förvärv av fastigheter”. 

Förslaget beskrivs dock som strategiskt motiverat. Det handlar både om mark där det finns planer på att anlägga nya vägar samt mark som kan användas för kompensationsåtgärder. 

Det finns enligt Axel Josefson en stor politisk enighet kring fördelarna med en etablering i Göteborg. På torsdagen är det dags för kommunfullmäktige att ta ställning till detaljplanen. 

”Sedan finns möjlighet att överklaga detaljplanen, och då blir det upp till de olika förvaltningsrätterna”.

I beslutsunderlaget lyfts de skattemässiga fördelarna med 3.000 nya jobb fram. En ökad skattebas bedöms innebära att de investeringar som görs för etableringen täcks av framtida skatteinkomster.

”Sedan räknar vi med att varje Volvojobb ger ytterligare tre till fyra jobb i Göteborgssamhället, så det är ett väldigt positivt tillskott för Göteborg och regionen”.

När Fastighetsnämnden hade sammanträde tidigare i somras fattades beslut om att lösa in mark som det börsnoterade Platzer äger, samt sälja annan mark till fastighetsbolaget. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera