1515
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Indien nästa för Oatly: ”Ett måste att vara där”

Havredryckstillverkaren Oatly har fått nytt råg i ryggen sedan ägarförändringen för några år sedan. Nu ökar Skånebolaget sin produktionskapacitet med flera fabriker runt om i världen, och samlar kraft för att ta sig an Indien.

Oatlys vd Toni Petersson.
Oatlys vd Toni Petersson.Foto:Lars Brundin

När Toni Petersson 2012 utsågs till ny vd för Oatly hade han skissen klar om att förändra företagets varumärke. Havreprodukterna skulle ses som ett hållbart och hälsosamt alternativ och inte bara icke-mejeriprodukter för laktosintoleranta. Tre år senare sammanfattade han strategin i en intervju med Sydsvenskan:

”Vi ska gå från livsmedelsföretag till livsstilsbolag, det handlar om en kulturförändring.”

Då som nu handlar Toni Peterssons vision om att havrebolaget inte primärt ska förknippas med industriell verksamhet. På grund av företagets självbild går det heller inte för sig att träffas för en intervju i just fabriken i Landskrona.

En bullrig miljö med pysande maskiner och livsmedelsförpackningar på löpande band passar helt enkelt inte in i Oatlys berättelse, där företaget snarare målas upp som en rörelse med sakrala dimensioner. Istället hänvisas vi till huvudkontoret i Malmö och slår oss ner i en soffa i Tony Peterssons arbetsrum.

”Vår produktion av havredryck är fantastisk, men den biten är inte det mest intressanta med Oatly. I grund och botten är företaget en ideologi, nästan som en religion som många unga människor hakar på”, säger Toni Petersson med avseende på den kostmedvetna generationen som utgör kärnan i bolagets målgrupp, och fortsätter:

”Det är hela vår idé; hur centralt vi sätter frågor kring hållbarhet och trovärdighet. Det är utgångspunkten för allt som vi gör, vilket är större än tillverkning av havremjölk.”

I denna mångåriga mission har bolaget ringat in mjölkindustrin i motståndarhörnan, med olika annonskampanjer som rört upp både känslor och medial uppmärksamhet.

Vid sidan av marknadsföringsstrategin handlar även Skånebolagets framfart om mer resultatinriktade faktorer, som strävan efter fler marknadsandelar och större produktionsvolymer.

I december 2016 öppnades nya dörrar när investmentföretaget Industrifonden sålde två tredjedelar av sitt ägande i Oatly till ett samriskbolag, ägt av belgiska Verlinvest och China resources som kontrolleras av den kinesiska staten. Samriskbolagets affärsidé är att köpa in sig i livsmedelsföretag för att sedan använda China resources enorma distributionsnät för att etablera sig i Kina.

”För vår del handlar de nya delägarna mer om kapitalanskaffning än att de ska driva vår strategiska utveckling. Det är vårt management som helt och hållet driver bolaget och dess agenda”, säger Toni Petersson.

Samtidigt sticker han inte under stol med att Oatlys filosofi om världsförbättring rimmar illa när Skånebolaget i nästa andetag slår sig i slang med en diktatur.

”Vi är medvetna om det inte råder demokrati i Kina på det sättet som vi definierar det. Men China resources äger 5.000 butiker och 500 kaféer i Kina, och om vi ska skapa en förändring kring ett globalt klimatproblem, ett systemskifte i nyttjandet av jordens resurser, så måste det ske på världens största marknader”, säger Toni Petersson som inte tror att Oatly skulle kunna lyckas i Kina utan den statliga draghjälpen.

”Man kan säga att vi i det här avseendet går med på ett visst skavande i nacken. Men jag tror också att vi kan lära China resources och övriga aktieägare ett nytt sätt att driva bolag, som inte bara syftar till att tjäna pengar på sista raden.”

Däremot är det inte aktuellt för Oatly att bygga produktionsanläggningar i Kina för att serva de asiatiska marknaderna med havrebaserade produkter.

”Varumärkesmässigt funkar det inte riktigt att som premiumproducent exportera varor från Kina till exempelvis Australien. Just nu är snarare Australien, tillsammans med Singapore, våra främsta kandidater för kommande positionering med en ny anläggning”, säger Toni Petersson.

Oavsett vilket av länderna fabriken hamnar i räknar man med att sätta spaden i jorden i höst, och under senare delen av nästa år ska bygget stå klart. Det blir i så fall Oatlys femte produktionsanläggning i ordningen.

2006 flyttade företaget in i den första egna fabriken i Landskrona som numera pumpar ut cirka 100 miljoner liter havredryck på årsbasis. Inom några veckor invigs även den nyligen färdigställda fabriken i New Jersey, USA, med en produktionskapacitet på 60-80 procent jämfört med Landskronaenheten.

Dessutom har företaget klubbat  ett kommande fabriksbygge i Utah, USA. Den anläggningen ska serva den amerikanska västkusten och blir tre gånger så stor som fabriken i New Jersey, med beräknad invigning om ett år.

Men redan i sommar öppnar Oatly en ny fabrik i Vlissingen i Nederländerna, som får ungefär lika stor kapacitet som Landskronafabriken.

”Vi satsar miljarder kronor på de här utbyggnaderna. Bara i år satsar vi en miljard kronor på utökad produktionskapacitet”, säger Toni Petersson och påpekar att fjolårets tillväxt uppgick till 60 procent.

”I år räknar vi med en tillväxt på 100 procent, och år 2022-2023 tror jag att vi är ett par tusen anställda. Redan från och med nästa år räknar vi även med att bli lönsamma.”

Nu väntar en tvåfrontsoffensiv i full skala. Dels i USA – där man hittills har lanserat sin havredryck bland kaféer före utrullning på butikernas mejerihyllor – dels i Kina, Taiwan och Hongkong.

Men marknaden i väst är långt ifrån lik motsvarigheterna i öst, med skillnader beträffande inhemska kunskaper och erfarenheter om växtbaserade drycker.

”I Kina tror gemene man att havredryck är något som blandats med komjölk och innehåller havrebitar som ska tuggas, så där bryter vi helt ny mark. I USA däremot fattar man precis vad växtbaserade drycker handlar om, där är allt bäddat för oss”, säger Toni Petersson.

I kölvattnet av det blommande  intresset för växtbaserade drycker i USA har också allt fler konkurrenter fått upp ögonen för marknadspotentialen. Exempelvis Pepsiägda Quaker och Califia farms i hälsomeckat Kalifornien. Men Toni Peterssons tro på den egna verksamheten är större än oron för övriga spelare:

”De tror att de håller på med ”icke-mejeriprodukter” och säger plötsligt att de ska göra gott i världen, men då har man inte förstått något. Vi är rotade ur forskningen och har haft den goda idén från dag ett och kan därför berätta en helt annan story”, säger Toni Petersson som även hintar att Indien blir nästa marknad för Oatly att sätta tänderna i:

”Det är ett måste att vara där som en globalt ledande aktör. Samtidigt är Indien en väldigt komplex marknad som kräver en lokal förankring när du väl satsar där. Du måste hitta en partner som verkligen kan ge dig ingångar.”

När inleder ni satsningen i Indien?

”Det är svårt att svara på men säg fem år, inte tidigare. Vi måste först lyckas med USA och Kina.”


Innehåll från VerizonAnnons

Expert föreslår: Så här pass hybrid kommer framtidens arbetsplats att vara

Framtiden är hybrid – med ett brett utbud av preferenser för hur vi kommer att arbeta. Företagen bör således sträva efter att få ut det mesta av olika modeller för både kontors- och hemarbete för att både upprätthålla och även öka produktiviteten. 

Detta innebär att de måste göra det lätt för anställda att samarbeta effektivt, oavsett var de befinner sig. 

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats? 

Tillbaka till framtiden? Efter förra året, då den globala pandemin skickade stora delar av Sveriges arbetskraft till hemmakontoret nästan över en natt, börjar nu anställda i vissa branscher återvända till kontoret. Men hur kommer dessa kontorsmiljöer, för närvarande nästan en kvarleva från en avlägsen tid, att se ut i framtiden? 

Experter föreslår att våra kontor som vi känner dem idag måste genomgå en strukturell förändring i framtiden för att kunna överleva i det nya normala, samt för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Som ett av världens ledande teknologiföretag vet Verizon Business hur kontorsmiljöer kan förvandlas till säkra, prestationshöjande och inbjudande platser tack vare modern teknik, och därmed öka de anställdas tillfredsställelse och produktivitet.  

Nya arbetssätt kräver nya arbetsplatser 

Såhär under det andra året av den globala pandemin är en sak säker: arbetsstrukturer såsom vi hittills har känt dem kommer antagligen aldrig att bli sig lika igen. Åsikterna går isär kring hur och var människor kommer att arbeta i framtiden, men de flesta experter är överens om en sak. Färre och färre kommer att arbeta på kontor och ännu färre kommer att göra det fem dagar i veckan. Det klassiska kontoret verkar dock inte vara riktigt så uträknat som vissa tidigare har förutspått.

Trots allt så kräver många jobb en fysisk närvaro, och det gäller inte bara inom detaljhandels- och tillverkningsindustrin. För det andra så är människor naturligt sätt sociala varelser. Med största sannolikhet kommer kontoret att fortsätta att ha ett existensberättigande, men, de flesta experter är överens om att det måste förändras för att överleva i en flexibel, hybrid arbetsvärld.

Mer kvalitetstid: En av fördelarna med distansarbete

Bland alla de utmaningar som pandemin har medfört så har övergången till en arbetsmiljö på distans inneburit vissa direkt positiva aspekter för många människor också.

Många har sparat mycket tid genom att helt eliminera den dagliga pendlingen till jobbet, samtidigt som de har fått mer tid med familjen. Komfort och produktivitet kombineras således särskilt bra i hemmamiljön.

Men även om många anställda vill behålla ett visst mått av ett hemmakontor i framtiden, så vill de flesta inte helt avstå från de mänskliga relationerna och fördelarna med att arbeta tillsammans på kontoret.

Flexibel efterfrågan: Här är vad som motiverar människor att byta jobb

Enligt resultaten från EY Work Reimagined’s medarbetarundersökning 2021 vill nio av tio anställda ha mer flexibilitet kring var och när de arbetar i framtiden. Om de fick välja skulle över hälften av de tillfrågade medarbetarna (54 procent) föredra flexibilitet när det handlar om att fastställa sina arbetstider, 40 procent skulle vilja se denna flexibilitet i deras val av arbetsplats. Intressant nog, och inte bara i ljuset av det ständiga ”kriget” om talanger, är att människor verkligen är villiga att byta jobb för att få denna flexibilitet. Faktum är att millenniegenerationen är dubbelt så benägna att göra det som babyboomgenerationen.

Verizon Business anser att om arbetsplatsen i fråga kan göra skillnad mellan att tappa och behålla anställda, så bör det vara högsta prioritet för företag att göra rätt. Den goda nyheten är att en omstrukturering av arbetsplatsen inte ens behöver blir särskilt turbulent eller medföra höga kostnader.

Hur ska du då göra det på rätt sätt? Verizon Business råder alla företag att börja med att se över sina mål. Vad behöver en modern arbetsplats åstadkomma i framtiden?

Flexibilitet gör människor lyckligare

Under pandemins gång har många upplevt att hemmakontorets friare disponering av tid passade dem bra och därför finns en stor önskan om att kunna bibehålla flexibiliteten i att själv kunna bestämma när det är dags att arbeta, även på kontoret. I slutändan är detta också ett viktigt inslag till lycka och mentalt välbefinnande. Verizon Business anser att välbefinnande med rätta ligger högst upp på prioriteringslistan för framåtblickande företag. Att uppfattas som en medarbetarcentrerad arbetsgivare är avgörande för att attrahera och behålla de bästa talangerna - oavsett i vilken bransch du befinner dig.

Produktivitet: Hemmakontor nästan över en natt

Händelserna i samband med COVID 19-pandemin visade att det är viktigt att ha rätt teknik på plats för långsiktig hållbarhet. Organisationer med en smidig infrastruktur kunde anpassa sig snabbt redan förra våren, vilket möjliggjorde för dem att upprätthålla både sin verksamhet och kundservice.

I början av mars 2020, som ett exempel, började Verizons centraliserade krishanteringsteam förbereda sig för den potentiella effekten av avbrott i verksamheten. Verizons ledning informerades om planerna den 11 mars, följt av företagets övriga anställda.

– Måndagen den 16 mars var alla de vi ansåg kunde arbeta hemifrån inställda på att faktiskt också arbeta hemifrån. Den 23 mars arbetade hela 115 000 medarbetare hemifrån, i stället för cirka 4000 av 135 000 globalt, som det brukade vara innan, säger Fredrik Hallenborg, Associate Director, Norden, på Verizon Business.

Under processen möjliggjorde Verizon inte bara för många anställda att fortsätta utföra sina vanliga jobb hemifrån, utan många anställda kunde även flyttas över till nya roller. Exempelvis kunde detaljhandelsanställda som drabbats av utbredda butiksnedläggningar ta på sig andra uppgifter, såsom telefonsupport.

Vill du lära dig mer? 

Den hybrida arbetsmiljön: Från planering till implementering

När väl målen som en modern kontorsmiljö ska uppfylla är definierade är det dags att gå vidare till den faktiska implementeringen av omstruktureringen. 

Fredrik Hallenborg fortsätter:

– Varje företag bör fråga sig vad som fungerar bra på just deras arbetsplatser och vad som behöver bytas ut, anpassas eller utvidgas.

Med hjälp av teknologi kan exempelvis kontorsrum planeras och hanteras smidigt. Även besöksdata kan registreras enkelt och säkert. Således vet de anställda även att de skyddas på bästa möjliga sätt på kontoret.

Moderna system baserade på virtuell och augmented reality-teknik är betydligt effektivare i detta avseende än konventionella rumsbokningssystem, då de använder sensorer för att upptäcka vilka rum som faktiskt används och inte bara vilka som är fullbokade. Samma sensorer kan också användas för att spåra rumsbeläggning och utfärda en varning vid överbelastning.

– Vad som är bra med att ha rätt teknik är att den inte bara kan förbättra säkerheten och samarbetet på din arbetsplats, utan även göra ditt jobb enklare,” säger Fredrik Hallenborg. 

– Säg farväl till arbetskrävande underhållsuppgifter. Sensorer kan hjälpa dig att planera och hantera rengöring av gemensamma utrymmen på ett intelligent sätt. Användes skrivbordet nyss? Sensorer kan omedelbart känna av, avbryta beläggningen och generera en varning om att de behöver rengöras.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan också bidra till att förbättra övervakningen utan att samtidigt öka arbetsmängden. Ansiktsigenkänningssystem kan till exempel ersätta befintliga säkerhetssystem, vilket eliminerar kontaktbehovet och minskar riskerna med stulna identiteter och s.k. tailgating – där en obehörig besökare smyger in bakom någon.

Trots all motiverad optimism varnar Verizon Business också för att en sådan här moderniseringsprocess är komplicerad att genomföra och kräver mycket kunskap och expertis. 

– Att implementera smarta rum och åtkomstkontrollsystem med ansiktsigenkänning handlar inte bara om kameror och sensorer. Dessa system måste integreras med befintliga affärssystem - oavsett om det handlar om fysisk säkerhet eller personalregister. När allt kommer omkring vill du inte lägga till många inkompatibla nya system med olika gränssnitt och autentiseringskrav, förklarar Fredrik Hallenborg. 

– Du måste även samla ihop alla de data som kommer in på ett organiserat och snabbt sätt för att kunna hantera de stora datamängderna.

Men oavsett om det gäller ny säkerhetsteknologi eller samarbetslösningar är det osannolikt att system som är opålitliga eller svåra att använda kommer att attrahera användarna – särskilt om de är utformade för att ersätta en befintlig lösning.

Fredrik Hallenborg summerar: 

– Det är viktigt att välja partners, implementera tekniker och utforma planer som gör att du kan anpassa dig till alla de förändringar som demografi, konsumentpreferenser och ett konkurrensutsatt landskap medför. Utvärdering av en kontorsmiljö kan förbättras avsevärt med hjälp av realtidsdata du får via smarta sensorer och videoanalyser. Och detta kan i sin tur hjälpa dig att utveckla en detaljerad förståelse för din kontorsfastighet och hur den används. Om något inte fungerar så som du trodde det skulle göra kan ny teknik hjälpa dig att snabbare identifiera och justera detta snabbare.

Det är förmodligen denna snabbhet och den smidighet som möjliggörs, som är den viktigaste ingrediensen för framgång när det gäller framtidens arbetsplats.

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats?

 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?