Incoax förlust ökar

First North-listade Incoax Networks, som är leverantör inom telekom och bredband, hade ett rörelseresultat på -17,2 miljoner kronor (-13,6) under det tredje kvartalet 2020. 

Försämringen drevs av lagernedskrivningar på nära 3,9 miljoner kronor avseende ett produktsegment inom hospitality som påverkats av en kraftigt fallande efterfrågan på grund av covid-19.

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2).

”Covid-19-pandemin har fortsatt haft stor negativ inverkan på den så kallade Hospitality-marknaden (hotellkedjor etc.). Bolaget har å andra sidan sett positiva rörelser på operatörsmarknaden och en ökad efterfrågan av multigigabittjänster på grund av ökat hem- och skolarbete samt andra applikationer som t.ex. streaming av filmer”, skriver vd Jörgen Ekengren i rapporten.

Resultat efter skatt sjönk till –17,4 miljoner kronor (-13,9) och resultatet per aktie var -0:95 kronor (-1:12).

Kassaflöde inklusive finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -10,4 miljoner kronor (-3,8).

Under tredje kvartalet genomförde Incoax omkostnadsreduktioner som förväntas få fullt genomslag under det fjärde kvartalet 2020.

Vad gäller utsikter är bolaget är fortsatt av uppfattningen att kommersiellt genombrott förväntas 2021 och till betydande del av samarbete med distributionspartners där Incoax framtida intäkter kan komma att ske delvis i form av licensintäkter.

Incoax upprepar målen om volymleveranser från minst två Tier-1 operatörer och positivt kassaflöde på månadsbasis under det andra halvåret 2021.

I ett separat pressmeddelande i samband med delårsrapporten uppger Incoax att bolagets styrelse bedömer att de kriterier som Incoax satt upp för aktivering av utvecklingskostnader nu är uppfyllda enligt kraven i K3.

”Därmed kommer utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter att redovisas som immateriella tillgångar”, meddelar bolaget.

Ändringen av redovisningsprincipen gäller från och med tredje kvartalet 2020. Under det kvartalet har 2,7 miljoner kronor aktiverats.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?