ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

IEA höjer prognos för efterfrågan på olja

Internationella energimyndigheten, IEA, höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja i år, samtidigt som prognosen för utbudet är oförändrad.

Det framgår av IEA:s månadsrapport för september som publicerades på onsdagen.

 

IEA räknar med att efterfrågan uppgår till 97,73 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,63 i augusti) och 99,10 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (99,00).

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,61 miljoner fat per dag 2017 och stiga med 1,37 miljoner fat per dag 2018. Det är uppreviderat med 0,11 miljoner fat för 2017.

IEA noterar att den globala efterfrågan steg kraftigt andra kvartalet, och att efterfrågetillväxten fortsätter att överraska på uppsidan i OECD, och då särskilt för Europa och USA. Orkanerna Harvey och Irma väntas däremot dämpa tillväxten i USA under tredje kvartalet.

IEA noterar att oljemarknaden har hanterat orkansäsongen relativt väl hittills, men att det ändå finns skäl att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska inverkan från allvarliga väderhändelser framöver.

IEA spår vidare att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 58,1 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (58,1) och 59,6 miljoner fat per dag i genomsnitt 2018 (59,6).

Det globala utbudet av olja minskade med 720.000 fat per dag i augusti till 97,7 miljoner fat per dag, på grund av oplanerade neddragningar men även schemalagda underhåll, främst i länder utanför Opec. Nedgången var den första på fyra månader.

Opec minskade sitt utbud med 210.000 fat per dag i augusti, till 32,67 miljoner fat per dag, den första nedgången på fem månader. Framförallt minskade produktionen i Libyen.

För de tolv medlemmarna i Opec som ingår i avtalet om produktionsbegränsningar har efterlevnaden stigit till 82 procent i augusti från 75 procent i juli. Totalt under året ligger efterlevnadsprocenten på 86 procent.

För de tio länderna utanför Opec är efterlevnaden nu 100 procent för första gången.

Miljoner fat/dag     2017    Rev    2018    Rev
==============================================================
Efterfrågan, globalt 97,73 0,10 99,10 0,10
Årlig förändring 1,61 0,11 1,37 0,00
OECD totalt 47,28 0,13 47,36 0,16
Amerika 24,91 0,03 25,04 0,04
Europa 14,25 0,05 14,29 0,07
Kina 12,38 -0,02 12,70 -0,02

Utbud, globalt ex Opec 58,1 0,0 59,6 0,0
Amerika 20,0 -0,1 21,2 0,0
Före detta Sovjet 14,4 0,0 14,4 0,0
Kina 3,9 0,0 3,8 0,0
==============================================================

Rev avser revidering jämfört med föregående månadsrapport.


Tyck till