Höjda avgifter hotar hållbara transporter till sjöss

Regeringen vill se fler transporter till sjöss för att minska utsläppen och nå de svenska klimatmålen. Men ständiga höjningar av farleds- och lotsavgifter motverkar övergången menar branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Foto:Hasse Holmberg

”Avgiftshöjningen blir direkt kontraproduktiv mot de transportpolitiska målen, det leder till att transporterna kostar mer och då minskar efterfrågan, så enkelt är det”, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk och merparten av intäkterna kommer från avgifter på handelssjöfarten. De senaste åren har avgifterna höjts för att myndigheten ska kunna finansiera den dagliga verksamheten med lotsning och annan service.

”Vi behöver högre anslag, riksdag och regering har tidigare fattat ett beslut om att kanal- och fritidsbåtstrafiken ska vara anslagsfinansierade men de har inte höjts sedan 90-talet. Inflationen har under åren urholkat anslagen och en förstärkning är nödvändig för att kunna anpassa avgifterna lite mer fritt än i dag”, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Generaldirektören menar dock att Sjöfartsverkets avgifter är rimliga men att andra transportslag behöver betala mer än de gör i dag. 

”I hamnarna betalar fartygen en ganska kraftig avgift, medan lastbilarna går in gratis. Våra avgifter tillsammans med hamnarnas är en stor del kostnaderna och blir en konkurrensnackdel för sjöfarten. Men om lastbilstransporterna är med och bär kostnaderna i hamnarna, blir det en bättre balans.”

Branschorganisationen Svensk Sjöfart vill också se ökade anslag för att myndigheten inte ska vara lika beroende av intäkter från farleds- och lotsavgifter.

”Sjöfartsverket har stora ekonomiska problem, det kan man konstatera. Man har höjt farleds- och lotsavgifter drastiskt de senaste åren eftersom anslagen är oförändrade och bara utgör 10 procent av myndighetens intäkter”, säger Rikard Engström.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.
Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.Foto:SÖREN ANDERSSON

Regeringen borde se över transportpolitiken och hämta inspiration från hur andra länder reglerar handelssjöfarten, menar Svensk Sjöfarts vd.

”Det behövs för att stärka vår konkurrenskraft gentemot transporter på väg och järnväg. Annars kommer det att bli väldigt svårt för sjöfarten att ta en större andel av transporterna.”

Enligt klimatmålet som antogs av riksdagen 2017 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Transportsektorn är en av de största miljöbovarna, den står för omkring en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser och vägtrafiken för lejonparten av dem. 

Som etappmål ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Samtidigt bedömer Trafikverket att mängden gods kommer öka med 65 procent fram till 2040, något som sätter ytterligare press på det svenska utsläppsmålet. 

Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén.
Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén.Foto:Niclas Fasth

Enligt Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, nyttjas inte sjöfartens fulla potential i dag.

”Det säger sig självt, ett litet fartyg som går på Mälaren har omkring 300 lastbilars kapacitet med bara 20 lastbilsmotorer. Omkring åtta till tio procent av trafikvolymen skulle kunna flyttas över på sjöfarten.” 

 

 


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Så ska fastigheter stå pall översvämningar och värmeböljor

Kraftig nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperaturer. De klimatförändringar vi ser idag påverkar många delar av samhället – inte minst våra fastigheter. 

– För att förebygga skador bör fastighetsägare börja klimatanpassa sina fastigheter redan idag, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. 

Läs mer om hur Riksbyggen kan hjälpa dig att förvalta hållbart 

Våra fastigheter är byggda för att klara både väder och vind, men i takt med att klimatet förändras kan de också behöva rustas för mer extrema väderrelaterade händelser, som exempelvis ras och översvämningar. Riksbyggen, som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring klimatanpassning av fastigheter.

– Många fastighetsägare förlitar sig på att försäkringen ska täcka eventuella klimatrelaterade skador – och det gör den i de flesta fall. Försäkringsbolagen har dock länge flaggat för att om det exempelvis börjar bli upprepade översvämningar i en fastighet, kanske det inte längre kan räknas som en oförutsedd händelse. Då måste man istället börja jobba förebyggande, förklarar Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Kartlägga risker

Det första steget för en fastighetsägare som vill ligga steget före när det kommer till klimatanpassning, är att kartlägga vilka klimatrelaterade risker fastigheten kan utsättas för. De riskerna kan se väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis behöver kanske en bostadsrättsförening i en stad, där det är brist på vegetation, se över vad som kan åtgärdas för att förebygga effekter av värmeböljor. Medan en havsnära fastighet istället kan behöva rustas för översvämningar och ökad nederbörd. 

– Vid kraftigare och mer frekventa regnoväder kan till exempel effekten bli att vattnet inte hinner rinna undan runt fastigheten, och att det istället tränger in i källaren. En konsekvens av det kan vara att vattnet når elinstallationer, vilket i sin tur kan leda till strömavbrott och stora skador.

– När man har kartlagt de olika riskerna som ens fastighet kan utsättas för, finns det en rad olika åtgärder kopplade till dessa som man kan jobba med som fastighetsägare. Det kan vara allt från att installera en backventil för att förhindra att källaren översvämmas till att förvara värmekänslig utrustning i naturligt svala utrymmen, för att bara nämna ett par exempel av många, säger Karolina Brick och tillägger:

– Sedan finns det såklart massor av åtgärder som vi kan utföra i vår förvaltning. Vi gör en underhållningsplanering varje år där vi kartlägger vad som behöver göras för att fastigheten ska må bra. 

Som en del i arbetet med att stärka fastighetsägares förmåga att skydda sina hus från klimatrelaterade skador, har Riksbyggen tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar med åtgärder för att fastigheterna och de boende ska klara exempelvis skyfall och värmeböljor bättre.

Läs mer om hur Riksbyggen kan hjälpa dig med förvaltningen 

Exempel ur checklistan:

Förebyggande åtgärder för ökad nederbörd/stigande vattennivåer

• Installera skydd mot vatten som trycks upp bakvägen i källaren vid en översvämning. Till exempel kan avstängningsbara golvbrunnar och backventiler användas.

• Vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader ta hänsyn till ökad nederbörd.

• En konsekvens av översvämningar kan vara att vattnet når elinstallationer med strömavbrott och stora skador som följd. Vid renoveringar bör exempelvis vattentäta dörrar väljas till rum med el- och undercentral.

Förbyggande åtgärder för storm- och åskväder

• Kontrollera så att takpannor, skorstensplåtar och andra byggmaterial som kan blåsa av är ordentligt fastsatta.

• Installera ett överspänningsskydd i fastigheten. Överspänningsskyddet hjälper framförallt till direkt när överspänningen uppstår så att elapparater inte slås ut.

• Det är bra om föreningen äger en presenning som kan används för att täcka en skada på byggnaden.

• Avlägsna dåliga eller gamla grenar/träd så de inte kan ge upphov till skador.

 

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?