Annons

Höjda avgifter hotar hållbara transporter till sjöss

Regeringen vill se fler transporter till sjöss för att minska utsläppen och nå de svenska klimatmålen. Men ständiga höjningar av farleds- och lotsavgifter motverkar övergången menar branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Foto:Hasse Holmberg

”Avgiftshöjningen blir direkt kontraproduktiv mot de transportpolitiska målen, det leder till att transporterna kostar mer och då minskar efterfrågan, så enkelt är det”, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Sjöfartsverket är ett statligt affärsverk och merparten av intäkterna kommer från avgifter på handelssjöfarten. De senaste åren har avgifterna höjts för att myndigheten ska kunna finansiera den dagliga verksamheten med lotsning och annan service.

”Vi behöver högre anslag, riksdag och regering har tidigare fattat ett beslut om att kanal- och fritidsbåtstrafiken ska vara anslagsfinansierade men de har inte höjts sedan 90-talet. Inflationen har under åren urholkat anslagen och en förstärkning är nödvändig för att kunna anpassa avgifterna lite mer fritt än i dag”, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Generaldirektören menar dock att Sjöfartsverkets avgifter är rimliga men att andra transportslag behöver betala mer än de gör i dag. 

”I hamnarna betalar fartygen en ganska kraftig avgift, medan lastbilarna går in gratis. Våra avgifter tillsammans med hamnarnas är en stor del kostnaderna och blir en konkurrensnackdel för sjöfarten. Men om lastbilstransporterna är med och bär kostnaderna i hamnarna, blir det en bättre balans.”

Branschorganisationen Svensk Sjöfart vill också se ökade anslag för att myndigheten inte ska vara lika beroende av intäkter från farleds- och lotsavgifter.

”Sjöfartsverket har stora ekonomiska problem, det kan man konstatera. Man har höjt farleds- och lotsavgifter drastiskt de senaste åren eftersom anslagen är oförändrade och bara utgör 10 procent av myndighetens intäkter”, säger Rikard Engström.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.
Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.Foto:SÖREN ANDERSSON

Regeringen borde se över transportpolitiken och hämta inspiration från hur andra länder reglerar handelssjöfarten, menar Svensk Sjöfarts vd.

”Det behövs för att stärka vår konkurrenskraft gentemot transporter på väg och järnväg. Annars kommer det att bli väldigt svårt för sjöfarten att ta en större andel av transporterna.”

Enligt klimatmålet som antogs av riksdagen 2017 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Transportsektorn är en av de största miljöbovarna, den står för omkring en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser och vägtrafiken för lejonparten av dem. 

Som etappmål ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Samtidigt bedömer Trafikverket att mängden gods kommer öka med 65 procent fram till 2040, något som sätter ytterligare press på det svenska utsläppsmålet. 

Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén.
Sjöfartsverket generaldirektör Katarina Norén.Foto:Niclas Fasth

Enligt Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, nyttjas inte sjöfartens fulla potential i dag.

”Det säger sig självt, ett litet fartyg som går på Mälaren har omkring 300 lastbilars kapacitet med bara 20 lastbilsmotorer. Omkring åtta till tio procent av trafikvolymen skulle kunna flyttas över på sjöfarten.” 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera