1515
Annons

Högtryck på Spaniens bostadsmarknad

Bostadspriserna i Spanien fortsätter uppåt och den utländska efterfrågan slog rekord under årets andra kvartal. Antalet svenskar som köpte en bostad i Spanien under perioden var fler än under hela 2008 och 2009.

Bild:Colourbox/Montage

Under det senaste året har priserna på den spanska bostadsmarknaden stigit med 3,9 procent, enligt nya siffror från Instituto Nacional de Estadistica (INE). Det är första gången sedan 2007 som priserna pekar spikrakt uppåt i hela Spanien.

"Alla siffror pekar uppåt. Prisuppgången är bekräftad och har varit det i något år", säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland, till Di.  

De största prisökningarna under det senaste året har skett i bland annat Madrid som noterar en prisuppgång på 7,8 procent. Katalonien, där Barcelona spelar en betydande roll för trycket på bostadsmarknaden, går också i täten för prisuppgången med en prisutveckling på 5,5 procent. Även Mallorca uppvisar en prisökning på 5 procent, enligt INE.

Samtidigt stiger priserna för nyproduktion med 8,4 procent och på releasemarknaden ökar priserna med 3,2 procent.

”Även om vi ser lokala variationer är det första gången sedan 2007 priserna stiger i samtliga spanska regioner samtidigt. Men överlag är prisökningen mer moderat än under Q1, och vi räknar med samma utveckling för resten av 2016. Spanska Riksbanken sätter just nu ökad press på de spanska bankerna som fortfarande har stora fastighetsbestånd. En lägre värdering av deras bestånd kommer att motverka prisökningar för marknaden som helhet”, säger Daniel Nilsson, enligt ett pressmeddelande.

De stigande bostadspriserna bekräftas även av nya siffror från värderingsföretaget TINSA. Enligt rapporten, för det andra kvartalet 2016, har priserna stigit med 0,8 procent under de senaste 12 månaderna. 

Städer som sticker ut, även i denna rapport, är Madrid och Barcelona som noterar prisuppgångar på 5,1 respektive 6,4 procent. Trycket på bostäder har även ökat i San Sebastian och Bilbao, i norra Spanien, där priserna har gått upp med 10,2 respektive 7,2 procent. Även Málaga noterar en prisuppgång över snittet på 4 procent.

”Tittar vi på de områden där många av våra svenska kunder köper bostäder stiger priserna just nu snabbast på Costa del Sol, plus 5,5 procent, och Kanarieöarna, plus 3,6 procent. I de områdena kan vi också se en tydligt ökad efterfrågan från våra kunder och vår försäljning ökar med 24 procent jämfört med 2015”, säger Daniel Nilsson.

Under ett kvartal byter mer än 100.000 bostäder ägare i Spanien, enligt Fastighetsbyrån. Det är den högsta siffran på tre år och enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores rapport för det andra kvartalet 2016 genomfördes 107.838 bostadsköp under perioden.

Under det senaste året har cirka 384.000 bostadsköp genomförts i Spanien och antalet affärer på den växande begagnatmarknaden har inte varit så stort sedan 2008. Enligt analytiker är det möjligt att över 400.000 bostadsaffärer genomförs i landet under 2016.

”Såväl bostadsköp som bolån ökar med knappt 20 procent hittills under 2016 och på marknaden som helhet kommer det att göras 9-10 bostadsaffärer per tusen invånare i år. Men vi har fortfarande en bra bit kvar till boomen. Under toppåren 2006-2007 gjordes det som mest 17 affärer per år per tusen invånare i Spanien. Och som jämförelse gör det på dagens bostadsmarknad i Sverige 19-20 affärer per år per tusen invånare”, säger Daniel Nilsson.

Högst tryck är det på bostadsmarknaderna i Madrid och Barcelona samt kustområdena Costa Blanca och Costa del Sol, enligt Fastighetsbyrån.

Efterfrågan per capita är störst på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Costa Brava och Almería. Förklaringen till det höga trycker är den utländska efterfrågan som slog nytt rekord under det andra kvartalet 2016. Cirka 14.000 utländska medborgare köpte en bostad i Spanien under det andra kvartalet i år. Det utgör en ökning på 12,7 procent jämfört med årets första kvartal.

Den största utländska gruppen på den spanska bostadsmarknaden är britterna som utgör 19,7 procent av de utländska köparna. Andra stora grupper är tyskar och fransmän som utgör 7,4 respektive 7,1 procent av den utländska köpkraften. Svenskarna, som utgör 7 procent av köpkraften, kommer på fjärde plats.

”För första gången är det fler än 1.000 svenskar som köper bostad i Spanien under ett och samma kvartal. Det är fler än under hela 2008 och 2009 tillsammans. Med denna aptit på Spanien är den svenska efterfrågan räknat per capita utan tvekan den största bland de utländska grupperna", säger Daniel Nilsson.

Hur kommer det sig att så många svenskar köper just nu?

”Trots att priserna stiger är de fortfarande pressade. De har fallit med cirka 30-50 procent. Fler har råd att köpa och flygkommunikationerna är bra. Du flyger varje dag med Ryanair, Norwegian och SAS. Den svenska bostadsmarknaden går bra och fler har övervärden att investera”, säger Daniel Nilsson.

”Nätuppkopplingen har dessutom medfört att vi inte behöver vara på kontoret varje dag. Man kan köra en långhelg och kanske jobba lite på plats”, fortsätter han.

Samma utveckling syns på Portugals bostadsmarknad där priserna har stigit med 6,9 procent under det senaste året.

Utvecklingen pekar spikrakt uppåt och antalet bostadsköp ökade med 14,6 procent under det första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period i fjol, enligt INE.

Algarvekusten och Lissabonområdet, där antalet bostadsköp ökar mest, står för nära 60 procent av det samlade försäljningsvärdet i Portugal.

”Vår affär i Portugal växer kraftigt. Våra portugisiska kontor har tredubblat omsättningen hittills i år jämfört med förra året och vi planerar nyetableringar såväl i Lissabonområdet som på Algarve. Naturligtvis stöttas vi av att Swedbank under året utökat sitt bolåneerbjudande att även täcka Portugal, vilket gör det ännu enklare för våra kunder”, säger Daniel Nilsson.


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?