ANNONS:
Till Di.se

Högtryck i svensk industri

Samtliga delbranscher och grupper av leverantörer inom industrin rapporterar en sammantaget ökad orderingång under årets sista kvartal.

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet, enligt ett pressmeddelande.

Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå, men företagens rapportering av brist på arbetskraft har dämpats något jämfört med föregående kvartal.

"Fortsatt ordertillväxt och ett högt utnyttjande av produktionskapaciteten samt hög efterfrågan på personal visar att teknikindustrin i Sverige är i en högkonjunktur", säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar.

Han konstaterar att särskilt bilindustrin en längre tid har visat stora framgångar och med påtagligt stor positiv effekt för många underleverantörer.

Andra branscher har inte nått motsvarande framgångar men riktningen är för de flesta ändå tydligt åt rätt håll.

Att maskinindustrin nu visar på en ökad efterfrågan och ett ökat resursutnyttjande är en viktig injektion för en fortsatt positiv utveckling av konjunkturen för svensk industri inför 2018.

Ökade investeringar i industrin kan förväntas bidra till en fortsatt ökad efterfrågan. Samtidigt kommer såväl bil- som byggindustrin framöver kanske inte växa som vi sett tidigare.

"Konjunkturen under det kommande året kan därmed förväntas ändra karaktär, där investeringsaktiviteter betyder mer för tillväxten och mer konsumentnära verksamheter mindre", säger Anders Rune.

Undersökningen omfattar 524 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 648 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.


Teknikföretagen barometer   4 kv      3 kv      2 kv      1 kv
==============================================================
Orderingång exportmarknad 38 35 22 55
Orderingång hemmamarknad 36 25 24 31
Kapacitetsutnyttjande 53 52 50 42
==============================================================

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies