ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Högre resultat för A3 men oförändrade intäkter

Teleoperatören A3, som bytt namn från Alltele, redovisar ett resultat efter skatt på 2,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-1,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (-0:06).

Rörelseintäkterna blev 203 miljoner kronor (203). Rörelseresultatet, ebit, blev 1,4 miljoner kronor (-2,9) och ebitda-resultatet blev 18,0 miljoner kronor (10,2).

"Trots utökade investeringar i marknadsförings- och försäljningsåtgärder har året startat positivt med ett ebitda-resultat för första kvartalet om 18,0 miljoner kronor vilket är i linje med plan", skriver A3:s vd Paul Moonga i delårsrapporten.

Resultatet för perioden påverkas av investeringar om cirka 6,6 miljoner kronor i kampanjrabatter och andra säljåtgärder vilket är en ökning med 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,4 miljoner kronor (4,7). 

Under kommande perioder kommer A3:s fokus vara på utökad tillväxt inom företagssegmentet, en högre grad av digitalisering av alla kärnprocesser inom privatsegmentet i synnerhet försäljning/kundvård, och att uppnå de mål bolaget har satt för operationella kostnader.

"Utöver organiska åtgärder är vi nu även redo att aktivt beakta eventuella förvärvsmöjligheter. A3 är en aggressiv utmanaroperatör och vi ser fram emot att tydligt visa återställd lönsamhet i underliggande verksamhet under 2019", skriver Paul Moonga. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies