1515
Annons

Högre nettoomsättning för Moba Networks

First North-listade Moba Networks nettoomsättning ökade med 41 procent under kvartalet juli-september, som är det fjärde i bolagets räkenskapsår.

”Årets sista kvartal blev omsättningsmässigt vårt näst bästa någonsin med en tillväxt på 41 procent. I kvartalet har vi visat att vårt arbete med att hitta nya intäktsströmmar varit framgångsrikt. Vi tecknade våra första större partnerskapsavtal och intäkterna från direktförsäljning fördubblades i kvartalet jämfört med samma period förra året”, skriver vd Björn Mannerqvist i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 7,6 miljoner kronor (5,4). Justerat ebitda uppgick till 3,1 miljoner kronor (3,3) och rapporterat ebitda blev 2,7 miljoner kronor (3,3).

”Moba Network har gått igenom en transformation under året där vi lyckats öka andelen direktförsäljning från att tidigare haft stor andel programmatisk försäljning. Förändringen inleddes redan i mars när pandemin bröt ut och den programmatiska annonsförsäljningen mattades av. Vi märkte då att intresset för gaming och e-sport ökade hos både besökare och annonsörer som aktivt ville nå vår målgrupp”, skriver Björn Mannerqvist.

Den programmatiska delen har återhämtat sig något under året men den fortsatta osäkerheten kring covid-19 gör att Moba förväntar sig en bättre marknad först under 2021. 

”Vårt team har gjort ett fantastiskt jobb med att lyckas mitigera bortfallna intäkter och skapa fortsatt stark tillväxt”, skriver vd.

Resultat per aktie uppgick till 0:90 kronor (1:20).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,4 miljoner kronor (3,2).

”Vårt mål är att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt och via förvärv med och god lönsamhet”, skriver Björn Mannerqvist.

Moba Networks verksamhet består i att förvalta och vidareutveckla det affärsdrivande dotterbolaget Criticalclick som verkar inom affärsområdet Moba Annonsförsäljning och som utvecklar nätbaserade mötesplatser, så kallade communities, för användare av populära nätverksbaserade datorspel såsom League of Legends, DOTA 2 och SMITE. Bolaget har också under året lanserat ett nytt affärsområde Moba Services som kommer särredovisas från och med nästa delårsrapport.


Innehåll från Heba Fastighets ABAnnons

Mindre plast i hushållssoporna ger fjärrvärme med lägre klimatpåverkan

Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.
Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba.

Vi svenskar kan bli mycket bättre på att källsortera plastförpackningar. Det har fastighetsbolaget Heba och Stockholm Exergi tagit fasta på. Tillsammans genomför de ett projekt som ska resultera i mindre plast i hushållsavfallet – och därmed ett lägre klimatavtryck från uppvärmningen av Hebas lägenheter.  

I dag hamnar över hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet i stället för att återvinnas. Det kan jämföras med att 94 procent av glasförpackningarna återvinns, enligt statistik från Naturvårdsverket. 

Fastighetsbolaget Heba som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen, har krokat arm med Stockholm Exergi för att minska andelen plast som går till förbränning. 

– På Heba vill vi tillsammans med Stockholm Exergi reducera utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen. Då måste vi se till att våra hyresgäster sorterar ut plasten från hushållssoporna. Om en mindre mängd fossila material bränns blir klimatavtrycket från fjärrvärmen lägre, förklarar Sanna Göthlin, hållbarhetschef på Heba. 

Gemensam insats

Det är just plasten som förbränns vid produktion av fjärrvärme och el som är den största källan till utsläpp av koldioxid i Stockholm Exergis verksamhet.  

– Tyvärr har vi liten möjlighet att påverka hur mycket plast som avfallet innehåller. För oss är det viktigt att lyfta fram möjligheten att vi tillsammans med våra kunder kan göra något konkret åt saken och minska andelen plast i avfallet. Det är precis vad samarbetet med Heba handlar om – att gemensamt göra en insats för klimatet, säger Sofi Erselius, miljöchef på Stockholm Exergi.

Satsning på miljörum och information

Men hur ska Heba få sina hyresgäster att slänga mindre plast i hushållssoporna? 

– Vi kommer att uppdatera våra miljörum så att det blir tydligare var olika material ska slängas. Vi ser över uppställningen av behållare och hur ofta de behöver tömmas. Men det viktigaste redskapet vi har är att dela information, i olika kanaler och vid flera tillfällen, säger Sanna Göthlin.

Nyligen har Heba även infört hållbara hyreskontrakt vid nyinflyttning, där källsortering är ett krav. Både satsningen tillsammans med Stockholm Exergi och de nya hyreskontrakten hjälper Heba att minska sin indirekta klimatpåverkan. Det här är viktiga steg på vägen mot klimatneutralitet, konstaterar Sanna Göthlin.

Om Heba Fastighets AB
Heba erbjuder hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. För att få en klimatneutral verksamhet arbetar Heba metodiskt med att minimera, förbättra och påverka. Långsiktigt hållbarhetsmål är att förvaltningen ska vara klimatneutral senast 2030 och hela verksamheten senast 2045. 

Läs mer om Heba här. 

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag. Dygnet runt, året om, tryggar bolaget den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfall. Samtidigt bidrar de till att göra Stockholm till en attraktiv och mer hållbar stad med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.

Läs mer om Stockholm Exergi här.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Heba Fastighets AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?