1515
Annons

Högre elpriser lyfter Vattenfalls resultat

Den statliga energikoncernen Vattenfalls nettoomsättning minskade med 5 procent till 45.911 miljoner kronor under det första kvartalet 2021. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 12.053 miljoner kronor (10.187) och periodens resultat uppgick till 10.423 miljoner kronor (6.900).

Anna Borg, vd för Vattenfall.
Anna Borg, vd för Vattenfall.Foto:Fredrik Sandberg/TT

”Elmarknaden har återhämtat sig från förra årets rekordlåga prisnivåer. Vi ser dock fortsatta utmaningar för överföringen av el mellan länder och prisområden”, skriver vd Anna Borg i rapporten.

Det kalla vädret i början på året bidrog till högre elpriser. Stigande kostnader för utsläppsrätter och bränslen drev upp elpriserna ytterligare på kontinenten, dock utan någon större påverkan i Norden.

”Faktum är att vi har haft rekordstora skillnader mellan den nordiska och tyska terminsmarknaden och betydande transmissionsbegränsningar under kvartalet. En förbättrad överföringskapacitet mellan prisområden och länder är en förutsättning för energiomställningen, fortsatt elektrifiering och lägre utsläpp av koldioxid i samhället”, skriver vd.

Vindkraften påverkades av sämre väderförhållanden och redovisar ett lägre resultat trots ny kapacitet.

”Under kvartalet ingick vi ett större energiköpsavtal för en del av volymerna från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna, vilket minskar projektrisken. En del av vår affär inom vindkraften kommer framöver att fokusera på värdeskapande i utvecklingsprocessen”, skriver vd.

Vad gäller rättsliga frågor har nu Vattenfall i Tyskland en överenskommelse med tyska staten för att avsluta tvister om ersättning för nedläggning av kärnkraft. I Sverige dömde Förvaltningsrätten i Linköping till nätbolagens fördel och i linje med Vattenfalls uppfattning att intäktsramsförordningen avseende 2020–23 strider mot lagen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har överklagat till kammarrätten.

”Det är min förhoppning att vi snart kan lägga denna typ av rättsliga processer bakom oss. Vi behöver goda förutsättningar för elnäten för att möjliggöra energiomställningen och en ökad elektrifiering som händer här och nu, skriver Anna Borg.

Altors plastjätte rekordinvesterar i Sverige

Plastföretaget Trioworld, som ägs av riskkapitalbolaget Altor, har beslutat att miljardinvestera i en rad anläggningar, med sikte på att fördubbla omsättningen. Bland storsatsningarna som fått grönt ljus och stort statligt stöd är bygget av en Sveriges största anläggningar för återvinning av plast.

Harald Mix, Altor och Andreas Malmberg, vd Trioworld. Plast från lantbruket ska återvinnas i Trioworlds anläggning utanför Vetlanda.
Harald Mix, Altor och Andreas Malmberg, vd Trioworld. Plast från lantbruket ska återvinnas i Trioworlds anläggning utanför Vetlanda.

”Det känns förstås väldigt positivt att kunna bekräfta att vi beslutat om att göra en rekordstor satsning med samlade investeringar på över 1 miljard kronor i bland annat Sverige, Danmark och Frankrike”, säger Andreas Malmberg, vd för Trioworld, som är ett av Sveriges största plastföretag. 

Det är flera skäl som ligger bakom beslutet om en investeringsoffensiv. Bland annat ska den bidra till visionen att Trioworld, som ägs av en av riskkapitalbolaget Altors fonder, ska bli dubbelt så stort inom fem år och då nå 15 miljarder kronor i årlig omsättning. Samtidigt är målet att bli ledande inom återvunnen plast. 

”Det var inget lätt beslut med tanke på de många mörka moln som finns med energikris, hög inflation och försämrade konjunkturutsikter. Men vi har ett starkt stöd från vår ägare Altor som fullt ut stödjer vår vision om kraftig tillväxt och att ta ledartröjan i klimatomställningen i vår bransch”, säger Andreas Malmberg.

En av de enskilt största investeringarna som nu beslutats är att satsa totalt 340 miljoner kronor i Korsberga, utanför Vetlanda i Jönköpings län. 

”Vi ska kraftigt bygga ut en återvinningsanläggning vi köpte i fjol. Konkret handlar det om att öka återvinningen av bland annat ensilageplast, som används i stora volymer i jordbruket. När vi är klara 2024 kommer anläggningen att bli av av de största i Europa i sitt slag och bidra till att minska koldioxidavtrycket från bland annat det svenska jordbruket”, säger Andreas Malmberg.

Investeringen, som enligt Trioworld är en av de största satsningarna på plaståtervinning i Sverige hittills, genomförs också med hjälp av ett stort statligt stöd.

”Projektet har beviljats 113 miljoner kronor via Klimatklivet, vilket är oerhört betydelsefullt”, säger Andreas Malmberg. 

Di har tidigare rapporterat om att Trioworld vill investera flera hundra miljoner kronor i att bygga ut anläggningen i Korsberga. Bolaget varnade dock för att investeringen hängde i luften på grund av de rekordhöga elpriserna. 

”Vi är fortsatt väldigt oroade över elpriserna, och den pågående energikrisen i Europa som är ett allvarligt hot mot både företag och hushåll”, säger Andreas Malmberg.

”Men precis som exempelvis bilindustrin måste storsatsa på elektrifiering för att klara klimatmålen, måste vi i plastindustrin helt enkelt ställa om och bli cirkulära. Och stora miljösatsningar som i Korsberga kan därför inte vänta utan är helt nödvändiga för att vi på sikt ska kunna fortsätta vara framgångsrika”, säger Andreas Malmberg.

Men årets rekordhöga elpriser och farhågor om nya elprischocker är ett stort orosmoln för Trioworld, inte minst inför den kommande vintern, fortsätter han.

”Våra elkostnader har ökat kraftigt, men utan våra omfattande elsäkringar så hade det varit rena katastrofen. Hittills har vi kunnat föra över kostnadsökningarna genom prishöjningar. Men det har varit svåra diskussioner och blir allt tuffare”, säger Andreas Malmberg, och tillägger att skyddet från elprissäkringar kommer att löpa ut efterhand.

Och i likhet med andra näringslivsföreträdare anser han att svenska politiker måste ta krafttag för att möta elkrisen.

”Det måste snabbt till reformer som skyndar på och underlättar för storskalig utbyggnad av ny elproduktion och stärkta elnät, inte minst i södra Sverige där det är stor brist på kapacitet och priserna ofta är skyhögt högre än i norr”, säger han.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera