1515
Annons

Hemester tänder hoppet efter tufft år – ”sommaren kommer bli viktig”

Storbolagen i mellersta Sverige har klarat pandemin bra medan besöksnäringen lidit svårt. Nu pågår en viktig sommar, samtidigt efterfrågar näringslivsrepresentanter i regionerna satsningar på infrastruktur och kompetensförsörjning för att öka farten till hösten. 

Hemestertrenden är viktig för Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmland län.
Hemestertrenden är viktig för Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmland län.Foto:J. Olofsson

Under sommaren i fjol stod många företag i mellersta Sverige inför en osäker framtid. Pandemin slog hårt mot regionerna och framför allt besöksnäringen drabbades svårt av de restriktioner som införts för att stoppa smittspridningen. Nu, snart ett och ett halvt år senare, är bilden av hur näringslivet mår något kluven. 

”Det är en väldigt blandad bild, som på många andra håll i Sverige. Det har gått väldigt bra för vissa företag under pandemin, medan andra har haft ett ganska balanserat läge. Sedan är det vissa som har haft det väldigt tufft, inte minst företag inom besöksnäringen och transport, men även till viss del inom handeln”, säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt näringsliv i Gävleborg.  

Bilden delas av Anna Hedberg, regionchef för Svenskt näringsliv i region Värmland, som dock understryker att pandemin ännu inte är över. 

”Tillverkningsindustrin tuffar på och är relativt förskonad medan besöksnäringen och handeln har varit och fortfarande är utsatt”, säger hon.

Enligt norska statistiska centralbyrån SSB minskade gränshandeln mot Sverige med 90 procent under helåret 2020. I region Värmland har effekterna av de stängda gränserna varit märkbara. Anna Hedberg uppger att företagen som förlitar sig på kunder från Norge har tappat omkring 80 till 90 procent av sin omsättning jämfört med 2019.  

”Gränshandeln har varit svårt drabbad under pandemin. Men nu börjar man se ljuset i tunneln. Nu finns möjlighet för norrmännen att korsa gränsen. Det är ingen stor anstormning men man ser ändå en positiv utveckling och en återhämtning bland de flesta företag i segmentet”, säger Anna Hedberg.  

Anna Hedberg, regionchef för Svenskt näringsliv i Värmland och Lotta Pettersson, regionchef för Svenskt näringsliv i Gävleborg.
Anna Hedberg, regionchef för Svenskt näringsliv i Värmland och Lotta Pettersson, regionchef för Svenskt näringsliv i Gävleborg.Foto:Ernst Henry Photography

Företagarnas Småföretagarbarometer visar att 2020 blev ett tufft år för länen och att pandemin har drabbat många mindre företag. I Dalarna uppmättes de lägsta konjunkturnivåerna för småföretag sedan Företagarna började mätningarna 1985. Trots det blev det inte så illa som småföretagarna i länet befarade för ett år sedan. Medan det i Gävleborg och Värmland blev värre än vad de förväntade sig i fjol. 

Men även om konjunkturen sviktar nedåt finns det anledning att vara hoppfull.

”Nu när restriktionerna börjar lätta och vaccinationen är i full gång finns det en rejäl optimism i många företag både när det gäller omsättning och orderingångar. Det finns en känsla av att hjulen kommer börja snurra ordentligt igen”, säger Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna, Gävleborg och Värmland.  

Och där är sommaren som vi är mitt uppe i av högsta vikt för att få fart på besöksnäringen i alla tre regioner. Att många svenskar väljer att semestra på hemmaplan är något som näringslivsrepresentanterna tror kan ge en välbehövlig knuff i rätt riktning för branschen efter pandemin. Dalarna, Gävleborg och Värmland ser ofta en stark tillströmning av skidturister om vintrarna, men i år satsar många verksamheter i regionerna på sommaranpassade aktiviteter för att kunna dra nytta av hemestrande svenskar. 

”Den här sommaren kommer att bli väldigt viktig. Vi ser nu att fler väljer att semestra hemma i Sverige och att många väljer att besöka orterna i Gävleborg. Många verksamheter i regionen har märkt att bokningarna har börjat komma i ännu större kraft än tidigare år, vilket är väldigt spännande”, säger Lotta Petterson.

Henrik Navjord, regionchef för Svenskt näringsliv i Dalarna och Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna, Värmland och Gävleborg.
Henrik Navjord, regionchef för Svenskt näringsliv i Dalarna och Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna, Värmland och Gävleborg.

Även i Dalarna ser företagen i besöksnäringen ut att få en bra beläggning. 

”Alla förlorade luncher och nätter kan vi varken äta eller sova ikapp, så det är jätteviktigt att vi återgår till en normal eller kanske bättre sommar än vanligt för att återställa balansen”, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt näringsliv i Dalarna. 

Det finns många stora industriföretag i regionerna i mellersta Sverige. Tillverkningsindustrin inom stål, skog och papper är viktiga näringar och bland annat driver Stora Enso, Holmen och Sandvik verksamheter i region Gävleborg. Just dessa har klarat sig relativt bra under pandemin, säger Lotta Petterson. 

”De har inte blivit lika drabbade, men där har man också tagit hjälp av vissa stödåtgärder. Regeringen var väldigt snabb med dessa och jag vet att det på många industriföretag funnits en tacksamhet just av den anledningen.”

Att regeringens stödåtgärder varit uppskattade är en bild som delas av Anna Hedberg. 

”Det är ingen tvekan om att korttidspermitteringarna har räddat en hel del jobb. Coronastöden har fungerat hyfsat bra och gjort att företagen har kunnat övervintra. Det har dock varit ett krångligt regelverk och ibland har det tagit lite lång tid att få fram pengarna”, säger hon.  

Redan innan pandemin stod länen i Mellansverige inför stora utmaningar. Att säkra kompetensförsörjningen, se till att utbildningssystemen tar hänsyn till de arbetstillfällen som erbjuds samt att få till en bra matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare nämns som tre viktiga utvecklingsområden. 

”Kort sagt handlar det om att det finns en brist på lämplig arbetskraft. Men det finns ingen quick-fix. Det här är strukturella problem som vi måste arbeta med på längre sikt”, säger Eva Cooper.

Något som alla näringslivsrepresentanter Di talat med efterfrågar är satsningar på infrastruktur i regionerna. 

”Underhållet av infrastrukturen är otroligt eftersatt. Det slår extra hårt mot glesbygdslän med stora besöksnäringar och mycket transporter”, säger Henrik Navjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Genovis minskar rörelseresultatet

Genovis, som marknadsför enzymer, antikroppar och reagenser för läkemedelsforskning och diagnostik, redovisar ett ebitda-resultat på 2,1 miljoner kronor (2,8) i det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet var 0,2 miljoner kronor (1,4) med en omsättning på 21,1 miljoner kronor (19,5).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 miljoner kronor (-1,7) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 77,4 miljoner (41,7).

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera