ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Här vill de bygga ministäder

  • HUS NÄRA PENDEL. ”Det blir billigt att bygga eftersom de stora infrastrukturkostnaderna redan är tagna”, säger Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanska. Foto: TT

Bygg nya ministäder längs de stora pendelstråken. Det är huvudförslaget i en ny plan för att lösa bostadskrisen.

Totalt handlar det om 200.000 nya bostäder enbart i Stockholm.

Det började med en utredning av tvärförbindelserna i södra Stockholm, men håller nu på att utvecklas till ett helt nytt koncept för att få fart på bostadsbyggandet.

Riktlinjerna har dragits upp av byggjätten Skanska, men vid ritbordet finns även Scania, teknikkonsultföretaget WSP och tågoperatören MTR.

Planerna ska presenteras i mitten av nästa år, men redan nu finns långtgående skisser som visar hur våra större städer kan fortsätta att växa.

Utgångspunkten är att det inte räcker med att förtäta de gamla stadskärnorna, utan att man i stället behöver bygga nya ministäder längs de stora pendelstråken.

”Det vi tittar på är nästa årsring i våra stora städer”, säger Mats Rönnbo, utvecklingsdirektör på Skanska.

Branschgruppen har så här långt fokuserat på Stockholm, men tror att liknande principer kan gälla för Göteborg och Malmö.

Tidigare har man räknat på en ny lösning med snabba elektrifierade pendelbussar, som ska gå i en båge runt Stockholm och knyta ihop länets norra och södra delar.

Det gruppen tittar på nu är framför allt pendeltågstrafiken. Mats Rönnbo lyfter särskilt fram pendeln mot Nynäshamn och Uppsala, där det finns gott om byggbar mark vid redan färdiga stationer.

”Det är fantastiska lägen där det i dag kanske går på 20–30 personer per dag. Det blir billigt att bygga eftersom de stora infrastrukturkostnaderna redan är tagna”, säger han.

Kopplingen mellan just infrastruktur och bostadsbyggande har blivit allt starkare och det finns gott om exempel där satsningar på trafik och bostäder går hand i hand.

Ett av de tydligaste är utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, där de berörda kommunerna har åtagit sig att bygga 78.000 nya bostäder.

Enligt branschgruppen kan den så kallade Stockholmsbågen ge ett tillskott på 100.000 nya bostäder. Lika stor är potentialen vid de olika pendeltågsstationerna, bedömer man.

”Jag tror att man kan hitta fysiska platser för det, även om inte marknaden kan rulla ut tio sådana här städer på en och samma gång”, säger Mats Rönnbo.

Branschgruppen har hämtat inspiration från de första stora förortsbyggena på 1950-talet i Vällingby och Farsta och valt att kalla sitt koncept för ABC 2.0.

Men även om ledorden fortfarande är arbete, bostad och centrum, finns det stora skillnader gentemot de gamla miljonprogramsområdena. De nya stadsdelarna ska vara större, tätare och mer varierade.

”Många förorter är för glesa, det blir inget kommersiellt tryck. Vi tror att det behövs ungefär 10.000 bostäder för att nå upp till en kritisk massa”, säger Mats Rönnbo.

Branschgruppens förslag kan ses som ett alternativ till regeringens ambition att bygga helt nya städer längre ut från dagens storstäder (se nedan).

Gruppen har haft täta politiska kontakter, inte minst lokalt i Stockholm, och knutit till sig till flera namnkunniga arkitekter, däribland Gert Wingårdh och Thomas Sandell. Man vill även ha en tätare dialog med bolag inom energi- och telekomsektorn.

”Målet är att kunna presentera en färdig konceptmodell i samband med Almedalsveckan nästa år”, säger Mats Rönnbo.

När det gäller gestaltningen av de nya ministäderna kan Hammarby Sjöstad i Stockholm tjäna som exempel, både när det gäller storlek och täthet. Men det ska vara en större mix av hyresrätter, bostadsrätter och villor och en mer utbyggd samhällsservice.

Tanken är att kollektivtrafiken ska fungera som ett nav, omgärdat av täta stadskvarter. Nyckelordet är hållbarhet, enligt Mats Rönnbo.

”Vi tar inte bort bilen, men om man har bra kollektivtrafik kan man minimera behovet av bil till vardags”, säger han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies