1515

Här växer företagen snabbast

Värdet på Sveriges små och medelstora företag var i fjol 655 miljarder kronor, en ökning med 5,6 procent från 2015 till 2016. Samtidigt har utdelningarna i företagen ökat med 33 procent.

“Det skulle kunna vara en effekt av förväntade förändringar i skattesystemet”, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker på Valuations företagsvärderingar.

Värderingsföretaget Valuations företagsvärderingar har för sjätte gången tagit fram en analys av ekonomin i svenska småföretag. Resultatet är baserat på företagens förmåga att skapa vinst, deras tillväxttakt och deras vilja att återinvestera.

Året granskning visar att det är fortsatt medvind för Sveriges lite mindre bolag. I snitt ligger värdetillväxten i hela landet på 5,6 procent och allra bäst går det för Jämtland där värdet på små och medelstora företag ökar med 14,7 procent. På andra plats kommer Västmanlands län med 14,4 procent i värdetillväxt och på tredje plats Örebro län med 10,6 procent.

Men även om tillväxten varit stabil under några år tycker Tomas Hjelström sig se tecken på att vi kan ha nått en topp i konjunkturen. Enligt undersökningen minskar den genomsnittliga avkastningen på det egna kapitalet bland bolagen från 30 procent till 25 procent mellan 2015 och 2016. Sjunker gör även rörelseresultaten.

”25 procent i avkastning är fortfarande en väldigt bra siffra men lite oroande är det alltid när lönsamheten går ned”, säger Tomas Hjelström.

En annan intressant observation är att utdelningarna i de mindre bolagen har ökat med 33 procent på ett år. Den stora ökningen tror Tomas Hjelström beror på flera faktorer. Bland annat kan det vara en konsekvens av att företagen har svårt att hitta investeringsmöjligheter.

”Det viskas i branschen om att det är svårt att få tag i kompetent personal. Sådant skapar tillväxtproblem och då är det bättre att ta ut pengarna”, säger Tomas Hjelström.

Han menar även att de ökade utdelningarna skulle kunna vara en effekt av förväntade förändringar i skattesystemet, exempelvis förslaget om reglering av beskattningen i fåmansbolag som regeringen planerade att genomföra, men som senare drogs tillbaka.

”Många resonerar att det är bättre att ta ut pengarna nu när det är mer skattefördelmässigt än vad det förmodligen kommer att vara i framtiden”, säger Tomas Hjelström.

”Det stora frågetecknet dock är hur tillväxten ser hur framöver när företagen inte verkar hitta något vettigt användningsområde för pengarna inom företaget. Samtidigt tycker jag att det känns tryggt i nuläget. Soliditetsnivåerna i dessa bolag är höga, det finns mycket eget kapital i företagen och de är välkonsoliderade.”

I granskningen har värderingsföretaget undersökt 89.500 aktiebolag som har mellan 1-49 anställda och en nettoomsättning som överstiger 250.000 kronor men som understiger 92 miljoner kronor samt registrerat minst tre bokslut hos Bolagsverket.

https://infogram.com/varde-per-lan-1g9vp1ww0lqe24y


Innehåll från TakedaAnnons

Läkemedelsområdet förändras och Sverige behöver hänga med

Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.
Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda och Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

Givet den utveckling som sker på läkemedelsområdet krävs ett omtag kring hur läkemedelsföretag, myndigheter och regioner kan samarbeta. Detta för att revidera utvärderingen av behandlingar till små patientpopulationer, ta fram en plan för monitorering sett till alla de värden behandlingarna skapar samt skapa ett hållbart system som möjliggör tillgänglighet av innovationer i hela Sverige. 

– Läkemedelsindustrin, myndigheter och regioner måste ta ett gemensamt ansvar för att svenska patienter får tillgång till ny banbrytande behandling, säger Ulf Jersenius, medicinsk direktör på Takeda.

Med dagens utveckling på läkemedelsområdet finns möjligheter att hjälpa många patienter som för bara några år sedan stod helt utan behandlingsalternativ. Dessa behandlingar är väldigt nischade men också riktade till de tusentals sjukdomar med få patienter. I båda dessa grupper finns idag sällan några behandlingsalternativ tillgängliga. Denna evolution inom läkemedel leder så klart till tydliga utmaningar i ett system som är gjort och byggt för att utvärdera läkemedel som riktar sig till stora och breda patientgrupper. Detta betyder att det finns en stor risk att läkemedel till små patientpopulationer inte blir tillgängliga i Sverige.

– Vi har full förståelse för problematiken med att det initialt inte finns samma mängd data om man jämför med vanligt förekommande sjukdomar som diabetes. Detta kräver nya typer av modeller för att värdera behandlingarnas effektivitet men också att vi blir bättre på att dela data. Alldeles avgörande är att dessa nya modeller tas fram i samverkan mellan alla parter, säger Maria Mässing, chef för Market Access på Takeda.

– Vi befinner oss i ett intressant läge just nu då det kommer många nya behandlingsstrategier och läkemedel som riktar sig till sjukdomar som inte haft samma fokus tidigare. Det här kräver att sjukvård och företag samverkar än bättre för att utvärdera dessa nya metoder för att möjliggöra en användning, säger Ulf Jersenius.

En nationellt samordnad vård

För att det här ska bli möjligt krävs en bredare samordning nationellt. Detta innebär att processer blir bättre koordinerade och att det finns tillgång till likvärdiga kunskapsunderlag, vilket SKR påbörjat på ett fördömligt sätt. 

– Vi anser att vi som läkemedelsbolag har ett ansvar att bistå i det koordinerande arbetet genom att tidigare dela data givet att det finns säkra plattformar. Likaså behöver vi följa upp effekten av våra läkemedel och se att det tillför ett faktiskt värde för samhället. Det här kräver ett tydligare samarbete med vården än idag för att monitorera hur det fungerar ute i verkliga livet. Genom monitorering kan vi bättre säkerställa att läkemedlet ges till rätt patient samtidigt som vi alla också får ny kunskap vilket främjar nya innovationer och behandlingsmetoder, säger Maria Mässing.

En ny finansieringsmodell 

Takeda  ser att det krävs en ny typ av finansieringsmodell där läkemedel prissätts än mer efter dess effekt i verklig miljö. Läkemedlet utvärderas av antingen myndigheter eller SKR och beroende på uppnådd effekt får läkemedelsbolagen en större eller mindre ersättning, något som lyfts fram av Region Västerbotten för den typ av läkemedel vi diskuterar här. Beroende på utveckling kan summan ändras med tidens gång.

– Ponera att vi kan sammanställa data från hela Norden gällande exempelvis sällsynta sjukdomar. Då får vi dels en fördjupad kunskap om diagnoserna men kan också se vilka värden våra läkemedel levererar, och kan därefter följa upp dessa över tid, avslutar Ulf Jersenius.

Om Takeda
Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, gastroenterologi och onkologi. Se altinget.se/aktoerer/nyttvaardtanksverige för mer information om Takedas vision för en hållbar vård.

C-ANPROM/SE/CORP/0022 oktober-21

www.takeda.se 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?