1515
Annons

Handelsbankens kreditförluster oväntat låga

Handelsbanken överraskar med förvånansvärt låga kreditförluster under första kvartalet, 538 miljoner kronor jämfört med förväntade 1,5 miljarder.

Men osäkerheten är stor, och analytiker uttrycker tveksamhet kring bankens skattning av coronakrisens konsekvenser.

Handelsbankens vd Carina Åkerström
Handelsbankens vd Carina ÅkerströmFoto:Jack Mikrut

Som första storbank på Stockholmsbörsen presenterade Handelsbanken SHB A -2,54% Dagens utveckling på onsdagen siffror för årets första kvartal, vilket på det stora hela blev en positiv överraskning för aktieägarna. Rörelseresultatet på 5,1 miljarder var 22 procent över snittprognosen i Infront Datas sammansättning och aktien klättrade 6,4 procent.

Fokus inför rapporten låg förstås på coronakrisens påverkan, och då inte minst vad den inneburit för bankens kreditförluster givet det stålbad som flera branscher nu genomgår. Beskedet från Handelsbanken är att situationen ser betydligt bättre ut än befarat.

Inför rapporten räknade analytikerkåren med att Handelsbanken skulle redovisa nästan 1,5 miljarder kronor i kreditförluster, men facit var endast 538 miljoner kronor - en kreditförlustnivå på 0,08 procent – varav endast 98 Mkr är konstaterade kreditförluster. Resterande 440 Mkr är avsättningar för förväntade kreditförluster framöver, vilket är en uppskattning som bygger på olika antaganden om den ekonomiska utvecklingen och hur krisen slår mot särskilt utsatta branscher.

Det kan jämföras med Swedbank, som i sin vinstvarning den 8 april flaggade för att 2,2 miljarder i kreditförluster under första kvartalet till följd av ökade reserveringar.

Handelsbanken har visserligen historiskt haft relativt låga kreditförluster även under kristider, men i samband med onsdagens rapportpresentation var flera analytiker skeptiska till bankens överraskande små reserveringar och de antaganden som ligger till grund för dem.

Exempelvis ifrågasattes att Handelsbanken skruvat upp risken för fallissemang bland hushåll med bolån, som historiskt varit mycket säker utlåning, men inte för den företagsutlåning som ligger utanför särskilt drabbade branscher. I den övriga företagsutlåningen, som utgör 58 procent av bankens totala utlåning jämfört med 2 procent för de särskilt drabbade branscherna, har reserveringarna endast ökat med 29 Mkr trots coronacrisen.

Att göra antaganden om framtiden är alltid vanskligt, och coronavirusets framfart har inte underlättat för prognosmakarna. I de modeller som ligger till grund för Handelsbankens kreditreserveringar finns ett grundantagande om att normaliseringen påbörjas under tredje kvartalet i år, men bankens vd Carina Åkerström är ödmjuk inför den stora osäkerheten. Ingen kan säga när krisen lättar, konstaterar hon.

”Ingen vet hur det här kommer att se ut, man får lite laga efter läge och försöka rusta sig och se till att skaffa sig kapital och likviditet så att vi kan möta våra kärnkunder och stötta dem”, säger hon.

Utöver 440 Mkr i ökade reserveringar för kreditförluster har coronakrisen haft ytterligare två specifika resultateffekter, och sammantaget uppgår den totala negativa coronaeffekten på resultatet till 854 Mkr, uppger banken.

Även om vd:n Carina Åkerström beskriver det första kvartalet som ”stabilt” och ett bevis på att banken ”går i rätt riktning” görs ingen avsättning till personalens vinstandelsstiftelse Oktogonen, vilket inte heller gjordes under hela 2019. Det trots att Carina Åkerström i februari i år uppgav att möjligheterna att göra avsättningar ”är bättre än vad de någonsin har varit”. Under 2018 sattes 827 Mkr av till Oktogonen, men i april 2019 valde bankens styrelse att dra tillbaka pengarna.

 

Desenio ökade försäljningen med 125 procent – aktien upp 7 procent

First North-listade Posterbolaget Desenio ökade nettoförsäljningen med 125 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 402 miljoner kronor. ”Första kvartalet har överträffat våra förväntningar”, kommenterar vd:n Fredrik Palm. Aktien lyfter nästan 7 procent på onsdagsmorgonen. 

Desenios vd Fredrik Palm.
Desenios vd Fredrik Palm.Foto:Joey Abrait

Den organiska försäljningen, som exkluderar Poster Store som bolaget förvärvade under fjärde kvartalet, stod för 61 procent av tillväxten. 

Rörelseresultatet landade på 67,4 miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal på 16,8 procent. 

Tillväxt är ett ledord för Desenio, och under kvartalet ökade antalet aktiva konsumenter mer än 97 procent jämfört med första kvartalet 2019 till 3,5 miljoner kunder. 

Integrationen med förvärvade Poster Store fortlöper enligt plan där Fredrik Palm och Desenio räknar med årliga synergieffekter på 50 miljoner kronor. Under 2021 beräknas 25 miljoner kronor kunna sparas in, och 2 miljoner kronor har förverkligats under första kvartalet. 

Under pågående kvartal förväntas tuffare jämförelsetal och en negativ organisk tillväxt, på grund av den pandemiboom som rådde under andra kvartalet i fjol. Målet att öka nettoförsäljningen med 35 till 40 procent under 2021 är dock intakt. 

Desenio finns nu på 35 marknader och tittar på nya landvinningar. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera