1515
Annons

Guard Therapeutics gjorde 12,8 Mkr i förlust i tredje kvartalet

Guard Therapeutics resultat efter finansiella poster uppgick för årets tredje kvartal till -12,8 miljoner kronor (-7,8).

Resultatet per aktie var -0:08 kronor (-0:06). Bolaget hade inga intäkter (0).

Bolagets vd Tobias Agervald skriver i rapporten att en första studie nu väntar på patienter som riskerar att drabbas av allvarliga njurskador i samband med öppen hjärtkirurgi med användning av hjärt-lungmaskin. Studien beskrivs som begränsad, men viktig, och är planerad att genomföras i Tyskland där den ska lägga grund för ett större, globalt fas 2-program inom samma indikation.

”Förutsatt ett slutligt myndighetsgodkännande förväntar vi oss att påbörja patientrekryteringen under första kvartalet 2021. Trots en markant ökning av antalet covid-19-fall i Europa ser vi i dagsläget inget hinder för att genomföra studien enligt plan”, skriver Tobias Agervald i rapporten.

Immunovia gjorde förlust på 36 Mkr under tredje kvartalet

Diagnosbolaget Immunovia redovisar ett resultat efter skatt på -36,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-38,1). 

Nettoomsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -39,9 miljoner kronor (-35,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -38,3 miljoner kronor (-33,3) med likvida medel om 339 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (511).

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera