1515
Annons

Grupp på 14 ska styra nya Tele2 – 13 är män

Den nya ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget mellan Tele2 och Com Hem består av fjorton personer.

Tretton är män.

Foto:Jonas Ekströmer/TT

På fredagen presenterade Tele2 TEL2 B +2,40% Dagens utveckling den nya ledningsgrupp som ska styra det bolag som bildas efter sammanslagningen av Tele2 och Com Hem, vilken först presenterades i januari i år och som nu är föremål för godkännande av EU-kommissionen.

Det var sedan tidigare känt att Anders Nilsson blir vd för det nya bolaget. Han är i dag vd för Com Hem, och valdes alltså till posten före Tele2:s vd Allison Kirkby. I augusti presenterades även fyra ytterligare namn, däribland Karin Svensson som blir personalchef.

Av de nio tillkommande namn som avslöjades på fredagen är samtliga män. Det innebär att det nya bolaget kommer att ha en ledningsgrupp som består av tretton män och en kvinna.

I fjol bestod börsbolagens ledningsgrupper av i genomsnitt 21 procent kvinnor, enligt  organisationen Allbright. Det nya Tele2 kommer att få 7 procent kvinnor, vilket inte bara är klart lägre än snittet på börsen utan också en lägre andel kvinnor än vad det i dag finns i ledningen för Tele2 och Com Hem.

Enligt Allbrights genomgång av 298 börsbolag var det 77 bolag som inte hade någon kvinna i ledningsgruppen när datan samlades in på våren 2017. Av de kvarvarande 221 bolagen hade alla en högre andel kvinnor i ledningsgruppen än vad det nya Tele2 kommer att ha. Uttryckt på annat sätt: Om det nya Tele2 hade varit med i Allbrights rankning av jämställdhet i börsbolagens ledningsgrupper hade det hamnat på plats 222 av 298. 

Amanda Lundeteg, vd för Allbright, säger sig vara förvånad över den skeva könsfördelningen i det sammanslagna Tele2/Com Hem. Dels eftersom Tele2 enligt hennes uppfattning har varit engagerat i jämställdhetsfrågan och eftersom framför allt Com Hems nuvarande ledningsgrupp består av en tredjedel kvinnor.

"Det här är två bolag med goda förutsättningar att skapa en jämställd ledning, så jag är lite förvånad", säger Amanda Lundeteg. 

Tele2 är medvetet om den skeva könsfördelningen. 

"När Tele2 och Com Hem går ihop så blir vi ett ledande bolag i en mansdominerad bransch, och det är en av utmaningarna här. Vad vi har gjort är att vi har tittat i Comhems och Tele2:s existerande företagsledningar för att hitta kompetens från båda företagen. Sedan har vi utvärderat alla tänkbara kandidater utifrån kompetens, erfarenhet och värderingar, och då har det här blivit utfallet", säger Anders Nilsson, blivande vd för det sammanslagna bolaget.

I vilken mån anser du att det är problematiskt att könsfördelningen ser ut såhär?

"Det är önskvärt att ha en ledning och ett företag som representerar samhället i stort och våra kundgrupper i synnerhet. Det är inte bara en fråga om könsfördelning, utan det finns andra mångfaldsaspekter som också är viktiga att ta hänsyn till. Givet att det ser ut som det gör kommer det här at blir en väldigt prioriterad fråga för den nya företagsledningen att driva och förändra det här över tid så fort det bara går."

Det arbetet kommer bland annat handla om att ta mångfaldsaspekten i beaktande när unga talanger gör karriär inom företaget.

"Det tar tid innan den generationen som började göra karriär för 10-20 år sedan kommer upp till rätt nivå. Vår utmaning är att försöka identifiera talanger i företaget som representerar hela mångfaldsspektrat och ge dem möjlighet att göra karriär inom företaget. Det är det arbete som vi ska intensifiera."

Innehåll från VerizonAnnons

Ny studie: Strategisk osäkerhet efter pandemin

Arbetslivet blir sig antagligen aldrig mer helt likt efter pandemin. För att kunna stå stark även framöver krävs flexibla och robusta företag, enligt en färsk studie.

Ta del av hela rapporten ”Business, reimagined” här.    

Sett i backspegeln gick övergången från kontors- till hemarbete under pandemin förvånansvärt smidigt. En studie från telekomjätten Verizon visar att 70 procent av tillfrågade tjänstemän ansåg att de var mer effektiva när de arbetade hemifrån. Även en majoritet av cheferna kände sig bättre rustade att fatta snabba och strategiska beslut och införa ny teknik som en följd av nyordningen på arbetsmarknaden.

Trots att pandemisituationen för tillfället är mindre akut än tidigare, har i stället en känsla av strategisk osäkerhet börjat infinna sig. Två tredjedelar av företagsledarna, 66 procent, hävdar att pandemin har blottlagt svagheter i deras strategi, medan 60 procent säger att de har svårt att hitta ett tydligt förhållningssätt till nya marknadsmöjligheter.

– Osäkerheten är inte förvånande. De flesta företagsledare såg inte pandemin komma, vilket påverkar människors förtroende. Men svaret är inte att eliminera osäkerhet – om det ens vore möjligt. I stället måste företagsledare bygga robusta organisationer som kan anpassa sig för att hantera chocker och överraskningar, säger entreprenören, CEO:n och managementprofessorn Margaret Heffernan, i rapporten.

”Många företag är lyckligt ovetande”

Teknik är viktigt för att skapa motståndskraft i en organisation som inte bara kan ta smällar, utan som kan blomstra och komma tillbaka ännu starkare. Molnbaserade lösningar har varit avgörande för att göra det möjligt för företag att snabbt bli mer flexibla – oavsett om de vill ta tillvara en möjlighet eller möta ett hot.

Rita McGrath, professor vid Columbia Business School, menar att företagsledare måste ställa sig ett antal frågor kring hur tekniken stödjer kundupplevelsen: 

– Var förbättrar den här tekniken upplevelsen för kunderna - och var gör den inte det? Problemet är att många företag implementerar teknik via dåligt designade system, samt att även om teknik kan erbjuda effektivitet, så fokuserar företag ofta mest på kostnadsbesparingar.

Negativa upplevelser, exempelvis utdragna supportsamtal och osmidig samtalshantering, kan tära ordentligt på kundlojaliteten.

– Många företag är lyckligt ovetande om vilken frustration de orsakar sina kunder. Här tror jag att företag helt enkelt gör felbedömningar. De vet inte ens om när de har förlorat en kund, säger Rita McGrath.

Företag står inför utmaningar som innefattar nya konsumentbeteenden, kompetensbrist och förändrade förväntningar från de anställda. Därtill tillkommer ekologiska omställningar, nya politiska riktlinjer samt den ständigt ökande takten av teknisk innovation.

I stället för att sticka huvudet i sanden menar Rita McGrath att ledare måste övervinna trögheten och påskynda sina organisationers transformationstakt. På så sätt det kan de definiera framtiden istället för att vänta på att framtiden ska definiera dem.

Här kan du ladda ner hela rapporten för att läsa mer   

Vill du veta mer? Följ Verizon Business på LinkedIn och Twitter:

VBG LinkedIn

VBG Twitter 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Säkerhetskoncern ber SL avsluta avtal

First North-listade säkerhetskoncernen Nordic Level har bett Trafikförvaltningen i Stockholm att inte förlänga bolagets avtal kring bevakningstjänster för Stockholms Lokaltrafik, SL. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Avtalet med SL har gett intäkter på 48 miljoner kronor för Nordic Level, men har inneburit en förlust. 

Avtalet inleddes i april 2019 och sträcker sig över fyra år med en option på ytterligare två år. SL har enligt Nordic Level beslutat att inte utnyttja optionen efter bolagets begäran. Det innebär att avtalet löpet ut 31 mars 2023. 

”Vi bedömer inte att vår kommunicerade omsättningstakt om 450 miljoner kronor per år kommer påverkas med anledning av avtalets upphörande”, skriver bolaget.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera