Hoppa till innehållet

Annons

Gröna tak allt vanligare i svenska städer – ”vi förlorar mycket gröna ytor”

I spåren av klimatkrisen och urbaniseringen blir grön infrastruktur ett allt vanligare inslag i städer.

”Det behövs för att få drägliga livsmiljöer”, säger Tanja Hasselmark Mason, landskapsingenjör.

Bostadsprojektet 79&Park på Gärdet i Stockholm är ett exempel där gröna tak används.
Bostadsprojektet 79&Park på Gärdet i Stockholm är ett exempel där gröna tak används.Foto: Oscar Properties

Gröna tak har blivit ett allt vanligare inslag i svenska städer alltsedan den så kallade grönytefaktorn utvecklades år 2001, enligt Tanja Hasselmark Mason, landskapsingenjör och projektledare vid Scandinavian Green Roof Institute i Malmö.

”Det är ett verktyg för att säkerställa att en viss mängd gröna ytor skall finnas med i nya projekt vilket ledde till ökad efterfrågan och gjorde att leverantörerna kunde utvecklas”, säger hon.

Numera finns det även krav på grönska i vissa miljöcertifieringar. Så kallad blågrön infrastruktur uppfyller flera funktioner i staden, till exempel biologisk mångfald, rekreation för människor och att vattnet tas omhand.

”I och med den snabba förtätning av städer som sker förlorar vi mycket gröna ytor vilket leder till en rad problem”, säger Tanja Hasselmark Mason.

Moderna typer av gröna tak härstammar från Tyskland där det precis som i övriga Europa främst har använts som ett sätt att hantera dagvatten. Men på många ställen är en stor faktor även att motverka så kallade värmeöar i städerna. 

”Hårda ytor som asfalt absorberar värme medan växtlighet har en kylande effekt”, säger Tanja Hasselmark Mason och pekar på att exempelvis Paris, som i somras uppnådde temperaturer på över 40 grader, numera har krav på gröna tak vid nyproduktion i kommersiella zoner.

Finns det utmaningar med det svenska klimatet?
”Det är ingen begränsning utan man använder växter anpassade till vårt klimat. Det finns ju gott om vegetation som har kvaliteter även under vinterhalvåret.”

Så vilka är utmaningarna?
”En stor utmaning är att den gröna infrastrukturen inte kommer in tillräckligt tidigt i projekt. Ska man ha en parkliknande miljö på ett tak kan man behöva planera för det redan i konstruktionsstadiet. Även överföring av informationen till skötselledet är oerhört viktigt och kan vara en utmaning.”

I Sverige lyfter Tanja Hasselmark Mason fram Oscar Properties 79&Park vid Gärdet i Stockholm.

”De projekt som är häftigast är ju de som både är snygga och fyller dess funktion. I 79&Park har man fått till varierad vegetation som ser bra ut och fyller flera funktioner som att bidra till biologisk mångfald, dagvattenhantering och rekreation”, säger hon.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera