ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Entreprenör

Grisuppfödning och fastigheter – bredden stärker Broby Gård

  • Några av de 40 000 kycklingar Broby har åt gången. Gården är en av Scandi Standard-ägda Kronfågels 46 svenska kycklingleverantörer, och levererar cirka 300 000 kycklingar per år. På bilden ser vi även Kjell Ericson ägare Broby Gård. Foto: Jack Mikrut
  • Kultingarna diar en av Sveriges cirka 120 000 suggor på en av Sveriges runt 1200 gårdar med grisköttsproduktion. Foto: Jack Mikrut

Kyckling- och grisuppfödning, åkerbruk åt sig själva och andra, biffkor, jakt, entreprenadrörelse och fastigheter – verksamhetsgrenarna är många på Broby Gård utanför Nyköping.

”Man ska inte gräva ned sig i detaljer”, beskriver Kjell Ericson sin metod att hantera de många benen.

Kjell Ericson, 61-årig jordbrukare i tredje generationen på Broby utanför Nyköping, visar tillsammans med sin 28-åriga och vid SLU Alnarp lantbruksutbildade son Johan Ericson runt Di i bil på sina vidsträckta ägor, placerade på flera olika håll i den kuperade nejden. 

”Antalet jordbruksenheter här har minskat från 40 till 6–7 de senaste 40 åren”, berättar Kjell Ericson. 

Han förklarar sin och Brobys aktiva roll i processen: fadern köpte kringliggande gårdar på 1960-talet när svensk lantbrukspolitik gick ut på rationalisering, och han själv har fortsatt sedan han tog över 1982 – men av mer marknadsbetingade skäl.

”Här i Sörmland finns det många som har köpt mindre gårdar som lantställen, men som inte är så intresserade av att själva bruka jorden. Där hjälper vi gärna till”, säger Kjell Ericson.

Han brukar tre sådana gårdar via arrende eller skötselavtal. Flera större gårdar anlitar också Broby, då allt fler arvtagare där saknar jordbruksintresse.

Här är han själv mer lyckligt lottad: sonen Johan Ericson har uttryckt ett tydligt intresse för att ta vid, och arbetar sedan drygt två år i verksamheten.

I maskinparken finns bland annat sju traktorer för olika ändamål, och diverse lastbilar och grävmaskiner för entreprenader.

”Vi försöker göra allt i egen regi. Dels underlättas planeringen, dels slipper man prisförhandla”, säger Kjell Ericson om affärsmodellen. 

Maskiner köps in billigt när de är lite äldre och färdigavskrivna hos förra ägaren. I Broby finns underhållskompetens.

”Man kan komma över en hel del från stadsverksamma entreprenadföretag som på grund av höga miljökrav inne i städerna inte får använda maskinerna där.”

Vi kommer fram till det som utgör den ena av två huvudnäringar för Broby: ett kycklingstall med 40 000 månadsgamla kycklingar, levererade från Scandi Standard-ägda Kronfågels kläckeri i Östergötland. Om en vecka ska de slaktas på samma företags slakteri utanför Katrineholm.

Dörren öppnas. Innanför råder stilla friden och kycklingarna ser ut att trivas, utan att verka ha det vare sig trångt eller smutsigt.

”Mår djuren bra mår företaget bra”, säger Johan Ericson som ansvarar för kycklingproduktionen. 

Recept för välbefinnande: noggranna kontroller, god hygien, hög foderkvalitet och att aldrig slarva.

Årligen föder Broby upp 300 000 kycklingar, vilket är småskaligt med svenska mått mätt. De flesta större uppfödarna finns i Västergötland.

”Det är egentligen synd att inte fler ägnar sig åt kycklinguppfödning här i Sörmland, slakteriet ligger ju här i landskapet och det är en lämplig näring givet förutsättningarna, men många vill inte ha djurintensiv verksamhet på sina gårdar”, säger Kjell Ericson som har fött upp kycklingar i snart tio år.

Vi kör vidare genom familjens veteodlingar, också med Johan Ericson som ansvarig. Det börjar regna, och radion rapporterar om 75 procent bättre skörd i år än i fjol. Liksom kycklingarna ser säden välmående ut.

”Jo, det blir ju förstås bättre än i fjol. Men vi klarade oss relativt bra då tack vare bredden i vår verksamhet”, säger Johan Ericson. 

Kjell Ericson nämner att dagens regn inte har så stor betydelse för årets skörd, planerad till månadsskiftet juli/augusti.

Nästa huvudnäring nås: unggrisuppfödning. Här hyrs 44 suggor i taget in tre veckor inför grisning, och de stannar fem veckor med sina kultingar, som ligger och diar förnöjt vid Di:s besök. Efter tolv veckor väger grisarna 30 kilo och säljs då för vidare uppfödning. Målet är att föda upp 3 000 grisar per år.

”Gris är mer handpyssel än kyckling, men all djuruppfödning är intressant och bygger på god djurhälsa. Hur suggorna mår är a och o”, säger Kjell Ericson och luftar förhoppningar om avtagande mångårig prispress nu när Kina har drabbats av utbudsunderskott till följd av den afrikanska svinpesten.

Är det inte svårt att fokusera med så många verksamheter?

”Nej, det är nog mer en fördel att vara insatt på olika plan”, säger Johan Ericson och nämner hur de ständigt håller örat mot marken genom exempelvis jordbrukargrupper på Facebook och Kronfågels uppfödarträffar.

Ett större problem, säger Kjell Ericson, är att hitta tillräckligt mångsidig personal – något han anser hotar svenskt jordbruk generellt när kommande generationsskiften försvåras av kompetensbrist.

Själv har han dock inte detta problem, noterar han med en blick på sonen och ser lika välmående ut som sina djur.

 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer