Annons

Göteborgs nya jättekluster tar hjälp av fordonsbranschen

GÖTEBORG.

Starka kluster har länge varit en paradgren i Göteborg, och nu byggs Life Science-klustret ut på två håll i området. Ny teknologi gör även att helt olika kluster kan stärka varandra.  

”Fordonsbranschen och sjukvården arbetar mycket med samma saker i dag”, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Foto:Magnus Gotander

Arbetet med att skapa ett nytt kluster i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg har redan pågått i flera år. 2016 började olika arkitektbyråer rita gestaltningsförslag, och i början av året fattade regionstyrelsen i Västra Götaland beslut om fortsatt genomförandeplanering av projektet som fått namnet Sahlgrenska Life. 

Tanken med projektet är att koppla ihop näringslivet, forskningen och den patientnära vården för att kunna arbeta mer translationellt, vilket i det här sammanhanget innebär med en snar återkoppling mellan forskare och den kliniska vården av patienter. Flera aktörer driver projektet framåt, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Sahlgrenska akademin. 

Från sjukhusets och regionens sida är det i praktiken Ann-Marie Wennberg som håller i trådarna. Hon är direktör för hela universitetssjukhuset där Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus ingår, med en budgeterad omsättning på närmare 19 miljarder kronor. Dessutom har hon de senaste åren suttit i Stefan Löfvens innovationsråd och är professor i dermatologi. 

”Det jag tycker är utmärkande för projektet är att det kommer från verksamheten”, säger hon och påpekar att även om man på SU kan leverera toppmodern vård, dras många delar av verksamheten med uttjänta lokaler.

Det gäller enligt henne i hög grad labben, där vissa automationslösningar är så stora att de inte ryms rent fysiskt.

”Framförallt ser man inom vården, bland forskare, studenter och de som sysslar med klinisk forskning ett ytterligare behov av att stärka kopplingen till grundforskningen till gagn för patienterna”, säger Ann-Marie Wennberg. 

Göteborgs stad står för arbetet med detaljplanen, och kommunstyrelsen förväntas under hösten att fatta en del avgörande beslut som kan vinna laga kraft tidigast i januari. 

En av byggnaderna är tänkt att bekostas av regionen och kommunen. Investeringen beräknas uppgå i 3 miljarder kronor, varav regionen ska stå för 2,3 miljarder kronor. De två andra husen ska enligt planen byggas av det privata fastighetsföretaget Vitartes. 

”Där kommer vi, och universitetet, hyra in oss. Men där kommer också att vara flera andra hyresgäster från näringsliv och samarbetspartners”, säger hon. 

Foto:Visionsbild Sweco/Arkitema

Även ett annat fastighetsbolag, det Göteborgsbaserade börsbolaget Platzer har visat sitt intresse och köpte i somras tre fastigheter i området för sammanlagt 1,9 miljarder kronor, däribland Odontologen som ingår i Sahlgrenska Life, samt Biotech center där många av bolagen i Sahlgrenska Science Park sitter, däribland både Carl Bennet AB och, snabbväxande Bico. 

”Här har vi också Chalmers på spottavstånd”, säger Ann-Marie Wennberg som också gläder sig åt den kvantdator som utvecklas vid den tekniska högskolan. 

Astra Zeneca AZN +0,22% Dagens utveckling , Getinge GETI B +0,87% Dagens utveckling , Essity ESSITY B +1,16% Dagens utveckling , Mölnlycke är några exempel på bolag som enligt Ann-Marie Wennberg utgör ett viktigt underlag för Life Science-klustret som nu byggs ut i Göteborg. Även närheten till stadens fordonskluster, som också är under kraftig utbyggnad, samt det nationella AI-centret som skapats på Lindholmen är viktigt för Sahlgrenskas framtid. 

”Det man håller på med när det gäller självkörande bilar, det är sådant som vi också håller på med när vi tittar på AI”, säger Ann-Marie Wennberg och hänvisar bland annat till sin egen disciplin dermatologin, där stora kliv tagits för att identifiera maligna melanom genom bildanalys med hjälp av artificiell intelligens. 

Totalt uppskattas investeringarna i jätteprojektet Sahlgrenska Life att landa på cirka 6 miljarder kronor. Fortfarande återstår en rad politiska beslut och projektet har så här långt kritiserats från flera håll, inte minst från politiker som oroas över höga kostnader. Länsstyrelsen har haft invändningar både kring kulturvärden som går förlorade när gamla byggnader rivs och kring höga helikopterljud när en ny planerad helikopterplatta tas i bruk. 

Ett antal forskare, med Göteborgsprofilen Agnes Wold i spetsen, har också i en debattartikel i Göteborgs-Posten lyft farhågan att nya byggnader ska ge högre hyror, något som de befarar kommer att göra att resurserna för forskning krymper. 

”Många kliniskt verksamma forskare, både inom Sahlgrenska akademin och från universitetssjukhuset är positiva till Sahlgrenska Life. Sedan finns det vissa kritiska röster och det ser jag som något naturligt i ett sådant här stort projekt. Det är viktigt att lyssna in, men man får inte hela bilden från enstaka kritiker”, säger Ann-Marie Wennberg. 

Kommer hyrorna att bli mycket högre?
”Kvadratmeterpriset i nybyggnationer är högre. Men vi har hyror redan i dag och utdömda lokaler måste man ändå bygga om. Räknar vi på det så diffar det på 300 miljoner kronor.”

Sedan projektet inleddes har dessutom privata aktörer redan börjat bygga ett nytt innovationskluster med fokus på hälsa intill Astra Zeneca i Mölndal. 2017 meddelade Göteborgsbaserade Next Step Group, som förra året fick in fastighetsmagnaten Erik Selin som delägare, att ett joint venture bildats med Patricia-ägda Vectura fastigheter för att bygga Goco Health Innovation City. Inflyttning startar redan i höst, även om området som helhet, som innebär arbetsplatser för 7.000 personer inte väntas vara klart förrän 2028. 

Bolag som svenska Xvivo Perfusion, Atleva specialistvård och japanska Fujirebio kommer att flytta in i det nya komplexet i Mölndal. Samtidigt har Bico meddelat att bolaget växt ur sina lokaler inom Sahlgrenska Science Park och kommer att flytta till Kallebäck.  

Ann-Marie Wennberg ser dock inte Goco som en konkurrent om företagen. 

”Nej, vi ska jobba ihop. Vi kompletterar varandra. Det här är ju väldigt bra i ett förhållandevis litet land. Både jag och rektorn för universitetet var med när de tog sitt första spadtag”, säger hon. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera