ANNONS:
Till Di.se
Energi

Göteborg bygger för flytande gas

  • Så här ska bunkeranläggningen för flytande naturgas i Göteborgs hamn se ut.

Göteborgs hamn får Sveriges första landbaserade bunkringsanläggning för flytande naturgas, LNG. Infrastrukturbolaget Swedegas ser det som ett startskott för storskalig användning av gas som fartygsbränsle och på sikt även för industrin och transportsektorn.

”Det känns fantastiskt spännande. Göteborg har inte bara Sveriges utan Skandinaviens största hamn och därför är detta en första och mycket viktig satsning både för oss, som äger Sveriges stamnät för gas, och för sjöfarten”, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Varför det? 
”LNG är det renaste bränslet som i stor skala finns tillgängligt för sjöfarten, och har också av EU pekats ut som ett viktigt fartygsbränsle. Med vår nya anläggning får redare som satsar på LNG fler möjligheter. Vi ser att intresset och satsningarna på LNG ökar och då stärks i slutänden Sveriges konkurrenskraft samtidigt som både klimat- och andra utsläpp minskar radikalt jämfört med bunkerolja”, säger Johan Zettergren.

Sedan tidigare kan även norska Skangass förse fartyg med LNG i Göteborgs hamn, med då genom bunkring från fartyg till fartyg. Och nyligen togs det första spadtaget för Swedegas landbaserade anläggning. Den består i huvudsak av en 500 meter lång rörledning.

”Den är specialbyggd för att kunna klara den extremt låga temperaturen på minus 163 grader. Det möjliggör att naturgasen övergår till vätska och därmed tar mycket mindre plats och kan transporteras och tankas även där det inte finns ett traditionellt gasnät”, säger Johan Zettergren.

Ledningen byggs i Energihamnen i Göteborg, som hanterar miljontals ton råolja och oljeprodukter till och från bland annat de stora raffinaderierna i staden.

På kommunalägda Göteborgs hamn är förhoppningen att etableringen av ytterligare en aktör ska göra att fler rederier väljer LNG framöver.

”Vi tror att LNG kommer att bli mycket stort som fartygsbränsle och målet är att i takt med växande efterfrågan bygga ut en större gasinfrastruktur i Göteborgs hamn. På sikt ska även svensk industri och landbaserade transporter kunna använda anläggningen”, säger Johan Zettergren.

Går inte en satsning på ett fossilt bränsle som LNG stick i stäv mot Sveriges mål att bli fossilfritt och mot det globala klimatavtalet? 
”Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid och är därmed ett stort steg i rätt riktning. På sikt är vårt mål att helt ställa om till förnybar gas, men det förutsätter bland annat nya politiska styrmedel som gör omställningen lönsam.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies