1515
Annons

G20 stödjer strypt oljeproduktion

G20-länderna ställer sig bakom en kraftigt minskad oljeproduktion, vilket Opecländerna och bland annat USA och Ryssland kom överens om i torsdags.

Foto:Tim Rue

G20-ländernas energiministrar har diskuterat frågan via en videokonferens i syfte att få till ett bredare avtal om oljeproduktionen.

”Vi åtar oss att vidta alla nödvändiga och omedelbara åtgärder för att säkerställa stabilitet på energimarknaden,” skriver ministrarna i ett gemensamt uttalande.

Det ges dock inga detaljer om exakt hur stora nedskärningarna i oljeproduktionen ska bli.

När Opecländerna i veckan föreslog en minskning i produktionen med 10 miljoner fat per dag under maj satte sig Mexiko som enda land på tvären. I förhandlingar har sedan USA erbjudit sig att täcka upp för Mexiko, som inte anser sig ha möjlighet att nå upp till sin minskningsandel.

Mötet mellan G20-länderna förväntades leda till ett slutgiltigt avtal med de oljeproducerande länderna utanför Opec, till exempel Mexiko, USA, Brasilien och Norge, men i det officiella uttalandet står inget om någon överenskommelse.

Syftet med att minska den globala oljeproduktionen är att höja det rekordlåga oljepriset och att kompensera för tappet i efterfrågan som coronapandemin har orsakat.

Avslag för vindkraftpark till havs utanför Gävle

Mark- och miljödomstolen i Östersund har gett avslag för planerna på en vindkraftpark till havs utanför Gävle.

Foto:Vattenfall/Ties van der Horst

Anledningen till att Svea Vind Offshores ansökan avvisas är att sökanden inte uppfyllt miljöbalkens krav på samråd med den som kan bli särskilt berörd av verksamheten, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Vindkraftparken Utposten 2 skulle byggas 15 kilometer från fastlandet till havs öster om Axmar Bruk. Konkurrenten WPD, som redan har tillstånd i vattnen med sitt projekt Storgrundet, framförde synpunkter på detta under domstolsförhandlingarna i Gävle i augusti, skriver Gävle Dagblad.

”Det finns en formell brist i och med att man inte samrått med konkurrenten som redan har tillstånd i närheten. Man borde ha samrått med ett så kallat avgränsningssamråd, men det gjorde man inte”, säger Lars-Göran Bennmarker, chefsrådman på mark- och miljödomstolen som ledde förhandlingarna, till GD.

Mark- och miljödomstolen ger WPD rätt i sin dom och då man inte godkänt miljökonsekvensbeskrivningen har domstolen inte tagit ställning till ansökans innehåll avseende antal vindkraftverk, höjd på vindkraftverken, villkor för tillståndet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera