ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fusion blev nyckeln till tillväxt

  • SAMLADE MUSKLER. Malin Höök, Martin Järbur och Kamilla Utterström slog ihop företagen. Sammanslagningen av företagen har inneburit ett större fokus på elektronik och satsningar på brand- och inbrottslarm. Foto: Oskar Omne

UMEÅ. En tuffare marknad för små säkerhetsföretag kräver större muskler. Så tänkte ägarna bakom Norrskydd, låssmeder i andra och tredje generationen, och slog ihop sina företag.

I dag är Norrskydd ett av norra Sveriges största regionalt ägda företag i lås- och säkerhetsbranschen.

Den traditionella låssmeden med mekaniska lås som specialitet har fått det allt tuffare under de senaste decennierna när nya säkerhetsaktörer med larm- och passersystem klivit in på marknaden, och det finns billiga lås på byggvaruhusen och i näthandel.

”Marknaden har kännetecknats av mindre familjeägda företag. Men branschen har förändrats kraftigt till att bli väldigt mycket mer komplex. Aktörerna har förändrats, en stor del av marknaden i dag är elektronik och för att vara framgångsrik måste man vara mycket större än tidigare”, säger Martin Järbur, vd för Norrskydd som skapades 2016 med huvudkontor i Umeå.

Bakom varumärket finns två, nu sammanslagna bolag, där passionen för yrket gått i arv: Låssmeden i Umeå i andra generationen med syskonen Malin Höök, Magnus Jonasson och Martin Järbur, och Låsmekaniska i Piteå i tredje generationen med Kamilla Utterström.

2010 inleddes generationsskiftet vid Låssmeden i Umeå. Efter en rejäl dipp vid millennieskiftet för låssmedsbranschen när många bolag gick omkull, påbörjade de tre syskonens far Per Jonasson en omstrukturering av sina företag som han ägde då. I samband med generationsskiftet hade de slagits samman till ett och börjat satsa allt mer på elektronik och säkerhetssystem. Efter skiftet fortsatte utvecklingen, en låssmed i Lycksele förvärvades och ett nytt företag etablerades i Örnsköldsvik.

”Vi ville lära oss att driva företag på olika orter. Efter det kände vi att det var dags att ta nästa kliv och ta in mer externt ägande för att tillsammans ta företaget vidare”, säger Martin Järbur.

I Piteå fanns Kamilla Utterström som hade köpt Låsmekaniska efter att det gått i konkurs vid millennieskiftet. Hon fick det på fötter igen, men det kändes allt mer tungrott att driva företaget på egen hand. Eftersom det dessutom var fokuserat på traditionella mekaniska lås var det tydligt att stora investeringar behövde göras.

”Jag hade jobbat med det i 13 år, men ville sälja till någon som kunde hjälpa till med att utveckla helheten för kunderna”, säger hon.

Men när Martin Järbur och Malin Höök tog kontakt var det inte för att lägga fram ett uppköp utan diskutera ett sammangående. Kamilla Utterström var inte sen att haka på.

”Jag tror många mindre säkerhetsföretag tänker att de kan behöva sälja inom en snar framtid. Men nu kan vi driva vidare och fortsätta växa på ett mer involverat sätt. Det blir ett mer entreprenörsanpassat företag, man får möjlighet att anpassa verksamheter efter de lokala förutsättningarna”, säger Martin Järbur.

”Samtidigt blir vi betydligt mer effektiva i större projekt. Marknaden har också förändrats: förut var det små fastighetsbolag, i dag är de mer sammanslagna eller förvärvade av en part över en större region.”

Fusioneringen har inneburit att enheten i Piteå nu också fått ett större fokus på elektronik, och att man kunnat satsa på dyra certifieringar på en för Norrskydd väx- ande marknad: brand- och inbrottslarm.

”Det finns en vilja bland många låssmeder att ta ett större kliv men det är förenat med stora kostnader att bära upp utveckling och certifiering. Nu var det möjligt”, säger Malin Höök.
Under detta år har Norrskydd startat en filial i Luleå och förvärvat en låssmed i Skellefteå.

Stora investeringar har gjorts i gemensamma affärssystem och i utbildning. Bara under första kvartalet i år hade Norrskydd 800 utbildningstimmar på 55 anställda. Dessutom har ett stort arbete lagts på att ta fram en gemensam HR-strategi och värdegrund för Norrskydd.

”Det i sig har ökat engagemanget, transparensen och tillväxten i företaget”, säger Malin Höök.

Visst har det varit en del barnsjukdomar efter fusioneringen.

”Man var kanske lite naiv i början beträffande den tid och omställning som det tar. Även om vi försöker hålla autonoma enheter så blir det många gemensamma system som ska samordnas. Det kräver mycket mer än man tror. Vi har lärt oss att det kan vara bra att skynda långsammare och vänta med vissa grejer”, säger Martin Järbur.

Låsmekaniska i Piteå omsatte närmare 9 Mkr och Låssmeden närmare 25 Mkr. I år räknar Norrskydd med att omsätta närmare 60 Mkr. Och nästa kliv är att växa geografiskt och bli heltäckande inom säkerhet i hela Norrland.

”Vi har en långsiktig strategi, och expansion ska ske via förvärv, etablering eller sammanslagning. Norrskydd ska fortsätta utvecklas genom att vi anpassar oss till förändrade förutsättningar och tar vara på fördelarna i att växa”, säger Martin Järbur.

Tyck till