1515

Frams intäkter ökar kraftigt

First North-listade Fram hade intäkter på 10,6 miljoner kronor under det första kvartalet 2020, en tillväxt om 62 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 8,2 miljoner kronor, en ökning med 46 procent jämfört med första kvartalet 2019.

Under kvartalet införde Vietnam tidigt omfattande restriktioner på grund av coronaviruset vilket fått direkt och indirekt påverkan på Fram-gruppens intäkter och resultat, skriver bolaget.

Standing Teams, med flertalet kunder i Europa, påverkades negativt av att ett antal kunder råkat ut för ekonomiska svårigheter som en följd av pandemins inverkan på deras verksamhet. Likaså har affärsområdet Venture Building drabbats negativt av de restriktioner som Vietnam infört vad beträffar skolor och generell ekonomisk aktivitet.

Mot bakgrund av coronapandemin beslutade Fram under kvartalet att implementera ett kostnadsbesparingsprogram samt drog tillbaka intäktsprognosen för 2020. Programmet innebär bland annat att Buildde stängdes ned och att lanseringen av Bidbidi skjuts upp på obestämd framtid. Vidare belastas resultatet under årets första och andra kvartal negativt av omstruktureringskostnader av engångskaraktär.

Programmet kommer att vara implementerat innan slutet av det andra kvartalet och väntas att medföra positiva besparingar om upp till en halv miljon kronor per månad. Venture Builder-portföljen består efter omstruktureringen av åtta verksamma ventures (varav Dragonlend, Smartbuddy och Wowmelo drivs vidare i form av en sammanslagen fintech-grupp med en gemensam ledningsgrupp).

Ebitda-resultatet för det första kvartalet blev -5,0 miljoner kronor (-2,0). Bolaget har en kassa om drygt 51 miljoner kronor.


Innehåll från ENFOAnnons

Därför hamnar beteenderisker i fokus efter pandemin

Under mars månad 2020 förändrades världen nästintill över en natt. Pandemin massförflyttade människor från deras arbetsplatser och säkra nät till köksbordet, med rejält ökade säkerhetsrisker som följd. Detta har ökat kraven på medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet, såväl som på säkra accesstjänster. Men hur gör man för att hänga med på tåget?

Säkerhet, som alltid har varit en angelägen fråga, har sedermera blivit en topprioritet i fråga om IT-investeringar. En säker arbetsplats handlar dock inte uteslutande om teknik. 

– Digitalisering är en förändringsresa som kräver kontinuerlig utveckling och lärande. Det första steget handlar emellertid om människan snarare än tekniken. Det nya normala kräver ett helt annat beteende och en personlig säkerhetsmedvetenhet, på en djupare nivå än tidigare, konstaterar Sarvi Glemfors, ansvarig för affärsenheten User Engagement inom affärsområdet Digital Trust på  Enfo.

Läs om Enfos tjänster inom cybersäkerhet  

Enfo har lång erfarenhet inom framtagande av såväl strategier och arkitektur, som planering baserad på de krav som ligger till grund för den digitala förändringsresan. Enfos tjänster inom området User Engagement fokuserar specifikt på slutanvändarens beteende och hantering av data, där kärnan är en säker och trygg digital transformationsresa med användarens behov i fokus. Sarvi betonar dock att en och samma strategi inte är applicerbar hos alla företag.

– Det är viktigt att utgå från sin egen verksamhet och kartlägga var man befinner sig i sin utveckling nu, kontra innan pandemin. Vari ligger förändringsbehovet och vad behöver man göra för att verkligen förändra sina medarbetares beteenden i grunden?

Gör inte allting själv

För att nå svaren på dessa frågor krävs en hel del research och långt ifrån alltid besitter man rätt kompetens in-house. Det är därför viktigt att inte sträva efter att göra allting själv. Då behov uppstår bör man istället anlita experter som kan rita de stora dragen på en övergripande nivå och lägga grunden för eventuella förändringar. 

– Användaren behöver alltid vara i fokus. Vilka ska använda de lösningar eller den teknik som ska implementeras? Hur beter de sig och hur tänker de kring säkerhet? Finns det några beteenderisker?

Läs mer om Enfos identitetslösningar  

Dataklassificering är en grundsten

Vikten av säkra lösningar och dito teknik kan emellertid inte underskattas. Ökande mobilitet medför många komplexa utmaningar. Patrik Duckert, ansvarig för området Digital Identity, betonar därför vikten av att skapa trygg och säker åtkomst till data, för att säkerställa att rätt person når rätt information. Liksom Sarvi konstaterar han att en teknisk lösning inte passar alla – eller gör allt. 

– Att klassificera och skatta sina data är därför en absolut grundsten i säkerhetsarbetet och för att åstadkomma en datadriven transformation. Vet man vilka data som behöver skyddas och hur, är det betydligt lättare att bygga tekniska lösningar som lägger på ett lock av ID-skydd eller åtkomstskydd. Samspelet mellan agil teknik och medvetna medarbetare är därmed en förutsättning för en lyckad verksamhetsdigitalisering, avslutar han.

Läs mer om Enfos Modern Workplace  

Mer från ENFO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ENFO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?