Annons
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Forskare: Bojkotta varumärken räcker inte

Miljöpåverkan, vanvård av djur och orättvis behandling av anställda leder ofta till uppmaningar om att bojkotta företag som ertappats med handen i syltburken. Men enligt konsumtionsforskaren Sofia Ulver ger konsumenters svartlistning av globala varumärken sällan önskad effekt.

Enligt konsumtionsforskaren Sofia Ulver ger konsumenters svartlistning av globala varumärken sällan önskad effekt.
Enligt konsumtionsforskaren Sofia Ulver ger konsumenters svartlistning av globala varumärken sällan önskad effekt.Foto:Johan Persson; TT

Det är lättare än någonsin att dela med sig av sina åsikter och sprida budskap i påtryckningssyfte. Till exempel ger googlingar på ordet bojkotta - parat med något av företagen Findus, McDonald's eller livsmedelskedjan Lidl - sökträffar med uppmaningar om köpstopp. Ett annat färskt exempel där konsumenter manas till eftertanke är Foodora som hamnat under lupp efter HD och Sydsvenskans granskning av matleverantören. 

I Europa är det också just verksamheter inom livsmedelssektorn som ofta är föremål för varumärkesbojkotter. Det visar en rapport från marknadsundersökningsföretaget Yougov som tagit tempen på orsaker som påverkar europeiska konsumenters förtroende för varumärken.

”De senaste tio åren har den politiska konsumtionen ökat markant, både i Sverige och övriga välfärdsstater. Det handlar inte bara om att konsumenter bojkottar produkter utan även ”buykottar”, det vill säga köper varor som står för något man gillar och som anses göra världen lite bättre”, säger Sofia Ulver, konsumentforskare och docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Konsumenternas reaktioner varierar från recensioner på nätet, diskussioner på sociala medier till direkt bojkott eller buykott av ett specifikt varumärke.

För bäst genomslagskraft bland gräsrötterna bör varumärken i blickfånget också vara en sinnebild för goda eller onda gärningar. Ju mer ärendet i fråga är målad i svart eller vitt desto lättare tar gemene man till sig berättelsen.

”En annan viktig aspekt i sammanhanget är tajming”, säger Sofia Ulver med passning till dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens skildring av Blackstone som ett råbarkat riskkapitalbolag på en kapitalistisk bostadsmarknad, vilken följdes av beskedet om den multinationella aktörens investering i havredrycksproducenten Oatly:

”Blackstone har alla dramaturgiska ingredienser med symboler som ökade klassklyftor, exploatering och miljöförstörelse. Och den växande delen av ”hipster-världen” som har en politisk och etisk agenda kommer att vända ryggen åt Oatly. Men det betyder inte så mycket för Oatly, för i andra delar av världen, bland mindre radikala konsumentsegment bryr man sig inte om de här diskussionerna”, säger hon.

Resonemanget med tydligt goda eller onda stämplar menar Sofia Ulver också förklarar varför Kinas ägande i Oatly inte har skavt lika mycket bland vanligtvis medvetna konsumenter. För cirka fyra år sedan, när det statligt kontrollerade China resources köpte in sig i havredrycksbolaget, uppfattades inte Kina som särskilt hotfullt i alla kretsar. På sistone har dock landets regim oftare beskrivits som något av en orm i gräset.

”Statskapitalism har setts som ett tillvägagångssätt för att närma sig västerländska konsumenter som har varit välvilliga till detta. Det var först för ett par år sedan som det europeiska motståndet mot auktoritära Kina ökade drastiskt och man började inse att närmandet mest handlar om att befästa Kinas auktoritära metoder och göra landet ännu starkare”, säger Sofia Ulver.

Å andra sidan har det globala systemet aldrig varit så sammanflätat som i dag. Det är svårt att konsumera något som inte har med exempelvis Kina att göra, och att få grepp om komplexa ägarstrukturer och svårtolkade agendor.

”Det är lättare för konsumenter att förstå bilder på exploatering av människor och miljö, där bolag som lovar en sak på hemmaplan beter sig annorlunda på andra sidan jorden. Men nu är intransparensen kring ägandet i storbolag nästa dolda territorium att ockupera för bojkottare”, säger Sofia Ulver.

Hon värjer sig dock mot att bojkotter skulle vara ett effektivt verktyg för att nå strukturella samhällsförändringar. I en global värld anser Sofia Ulver att varumärken endast står för symbolvärdet i kampen för eller emot vissa politiska världar.

”Vi ska aldrig tro att vi gör någon skillnad på riktigt genom att bojkotta varumärken. Det är ren och skär illusion och ett sätt för marknaden att engagera konsumenterna ännu mer. Vad denna bojkottningskultur egentligen gör på marknaden är att depolitisera människor som på så vis inbillas att de tar politisk ställning”, säger Sofia Ulver som tycker att energin istället bör riktas mot beslutsfattare som utformar spelreglerna på marknaden:

”Att gå ut på gatan och öppet demonstrera för ökad frihet, en grönare värld eller något nytt ekonomiskt system - och i de sammanhangen vända sig till politiken - det är samhällspåverkan på riktigt.”

Samtidigt menar Sofia Ulver att den uppmärksamhet som uppstår i samband med bojkotter av ett specifikt varumärke trots allt kan ge guidning åt andra företag.

”Det vore en game changer om väldigt många multinationella bolag och fonder plötsligt börjar bete sig som att vi lever i en cirkulär värld och inser att de måste vara mer återhållsamma, vilket de inledningsvis skulle förlora pengar på. Men som sagt, det kommer ju aldrig att hända om inte de reala marknadsförutsättningarna ändras.”


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ISS Facility ServicesAnnons

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.

ISS medarbetare inom transportsegmentet har under hela Coronautbrottet arbetat hårt med att hålla tågen hygieniskt rena, motverka oro och skapa trygghet hos resenärer genom att bland annat utföra trängselrapporter och samtidigt arbeta med att säkra biljettintäkter – allt med målet att kunna hålla kollektivtrafiken igång på ett säkert sätt, för de som behöver resa. 

Efter vårens virusutbrott och de restriktioner kring arbete och resor som infördes över hela landet, rasade antalet resenärer i både kollektiv- och fjärrtågstrafiken. I vissa områden blev bortfallet så stort som 90 %. Restriktioner och minskat resande gjorde det väldigt svårt för både tågföretag och myndigheter att förutse hur trängsel och resandemönster skulle se ut, men rekommendationen blev ändå att upprätthålla ordinarie trafik i möjligaste mån. 

Som ett led i arbetet med att minska smittspridning och trängsel, slopades temporärt biljettkontrollerna i kollektivtrafiken, vilket fick till följd att fuskandet och antalet resande utan giltig biljett ökade lavinartat. 

För att förstå konsekvenserna för kollektivtrafiken har vi stämt träff med Elin Kämpe, affärsområdeschef för Transport på ISS som bland annat sköter biljettkontrollen åt SL i Stockholm.

– Kollektivtrafiken i Sverige kostar omkring en miljard kronor i månaden att hålla igång och cirka hälften finansieras genom biljettförsäljningen. När vi får ett minskat antal resande minskar även biljettintäkterna men, något vi sett under pandemin, är att utöver minskat resande, så minskade även betalningsviljan hos dem som faktiskt använde kollektivtrafiken. Det vi då riskerar på längre sikt, är att modellen för biljetter och finansiering behöver ändras, alternativt så behöver kollektivtrafikens kostnader minska och därmed sannolikt även utbudet. Den samlade kollektivtrafiken förväntas lida en förlust på omkring 7,5 miljarder bara i år, och om vi ska åtnjuta samma standard som vi är vana vid är det ett måste att säkra finansieringen, även om det blir under andra förutsättningar och med andra biljettmodeller. 

Viktigt att säkra intäkterna och skapa trygghet

– Våra uniformerade medarbetare som rör sig i kollektivtrafiken bidrar till att skapa trygghet för resenärerna, något som fortsatt under Coronapandemin, dock med ett ökat fokus på att undvika och rapportera trängsel. Nu har vi successivt påbörjat biljettkontrollerna i Stockholm igen i linje med SLs riktlinjer, fortsätter Elin. 

På frågan varför kontrollerna alls behövs i nuläget förtydligar Elin att SL uppskattar att fusket under pandemin gått upp från tre till 15 procent, vilket motsvarar intäkter på cirka 1 350 miljoner kronor. För att vi ska kunna fortsätta att resa på ett tryggt, säkert och hållbart sätt med kollektivtrafik så behöver intäkterna säkras.

Det finns även en koppling mellan ekonomisk tillväxt och en väl utbyggd kollektivtrafik, framförallt i storstadsregioner. Stockholm utnämndes i oktober i en rapport gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California till världens tredje bästa stad för sin kollektivtrafik samtidigt som hela Sverige hyllades för sitt järnvägsnät. 

– Jag har en förhoppning om att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare förbättra mobiliteten för att kunna hantera folktätheten som kontinuerligt ökar i våra storstadsregioner. Då är satsningar på kollektivtrafiken och ny forskning ett måste, betonar Elin.

Trygg miljö på tågen

UITP, Union Internationale des Transports Publics, släppte i oktober en rapport som visar att risken för att smittas i kollektivtrafiken är ytterst liten om rätt åtgärder vidtas. Några nyckelfaktorer, vid resor, är god ventilation, desinfektion av beröringsytor, kort restid, minimala samtal samt social distans.. Många länder har även munskydd som krav för att åka kollektivtrafik. Studier har gjorts i ett flertal länder i världen och rapporten visar att även om risken inte helt går att eliminera, är kollektivtrafiken fortsatt det säkraste sättet att förflytta sig i städer. Detta samtidigt som storstadsregionerna fortsätter att fungera för dem som behöver resa.

Det område där ISS kanske har gjort störst skillnad för kollektivtrafiken under Corona är inom hygien och städning. Leif Persson är produkt och utvecklingsansvarig för städtjänster på ISS. 

– Vi har alltid arbetat extremt noggrant och har mycket god insikt i vikten av en hygienisk miljö för hälsan. I och med pandemin har resenärerna också fått upp ögonen för det jobb vi faktiskt gör, och vet att de kan känna sig trygga med att tågen, och beröringsytor i synnerhet, är rena.

Leif poängterar att myndigheternas rekommendationer under pandemin är något man bör ha med sig även under mer normala förutsättningar. 

– Därför är jag övertygad om att detta i slutänden kommer att leda till förändrade sätt att både resa och leva, med fortsatt fokus på renlighet. För oss som tjänsteleverantör innebär detta att vi regelbundet ser över vilka städsystem och produkter vi använder, såväl som att vi i vissa fall också ökar städfrekvensen, säger Leif.

Mätbar renhet med miljön i fokus

ISS städprocesser och -verktyg är redan idag oerhört utförliga. Cleaning Excellence är ett internationellt koncept inom ISS som kombinerar de bästa processerna, metoderna, redskapen och produkterna. Tillsammans med leverantörer av rengöringsprodukter och städmaskiner utvecklar vi också hela tiden metoderna samtidigt som miljöbelastningen minskar, 

– Ett exempel är att vi snabbt efter Coronautbrottet började utföra desinfektion för att besegra virus, bakterier och andra mikroorganismer med miljövänliga verktyg och miljövänligt ozonvatten. Ozonvattnet är starkare än klorin, men lika skonsamt som vanligt kranvatten så att vi på ett enkelt, tryggt och kostnadseffektivt sätt kan desinficera alla typer av ytor och föremål, helt utan miljöfarliga kemikalier, berättar Leif. 

Testresultat visar att förekomsten av bakterier och virus minskar med cirka 99 % inom 5 minuter efter utförd städning. På många kontor har ISS dessutom börjat mäta koncentrationen av mikroorganismer, och därmed hygiennivån på ytorna på kontoren. Genom detta kan de som arbetar på kontoren känna sig trygga i att hygien och smittorisk alltid är under kontroll. 

– Just nu tittar vi på hur vi på ett effektivt sätt ska kunna göra liknande mätningar ombord på fordon så att resenärerna ska känna en större trygghet på resan, säger Leif. 

– Vår fordonsstädning är utformad för att minska risken för smittspridning och utförs av certifierade ISS-medarbetare. Genom att mäta renheten får vi veta om städfrekvenser eller metoder behöver justeras. Det kan tyckas överdrivet, men till syvende och sist handlar det om att våra servicemedarbetare skapar en trygg miljö för alla som behöver vistas där, avslutar Elin. 

FAKTA OM ISS

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. Vi skapar platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. ISS har över 400 000 medarbetare globalt och närvaro i fler än 70 länder. I Sverige har ISS cirka 6 000 medarbetare rikstäckande. 

Läs mer om ISS 

Mer från ISS Facility Services

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ISS Facility Services och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?