1515
Annons

Följ torsdagens börsöppning

Börsmorgon ger dig nyheter, analyser och aktietips varje vardag klockan 08.45.

Jätteprojekt i Skåne stoppas – mitt i elkrisen

Ansökningarna om att få bygga storskalig elproduktion genom nya solparker i södra Sverige ökar i rekordfart, men utbyggnaden har stött på patrull. Mitt i elkrisen har Länsstyrelsen i Skåne stoppat och tagit juridisk strid mot flera stora projekt med hänvisning till att livsmedelsförsörjningen är viktigare än ny elproduktion.

Peter Braun, projektchef European Energy.
Peter Braun, projektchef European Energy.

Nyligen kunde Di avslöja planer på en rekordsatsning för över tre miljarder kronor i en rad stora solcellsparker i södra Sverige. Och en kartläggning visar att det finns ett mycket stort och snabbt ökande konkret intresse för sammantagna investeringar i mångmiljardklassen i storskaliga solcellsparker i södra Sverige, som är den del av landet som drabbats hårdast av elkrisen med de högsta elpriserna någonsin. 

Men en rad aktörer vittnar i intervjuer med Di om stor frustration. Anledningen är att Länsstyrelsen i Skåne uppges stoppa eller bromsa många av de nya planerade solparkerna. Länsstyrelsen påstås bland annat ha orimligt långa tillståndsprocesser och som sedan i många fall slutar med avslag. Och efter att intressenter i flera fall med framgång överklagat avslagen har Länsstyrelsen drivit dem vidare till högsta instans. Agerandet får hård kritik. 

”Det är helt absurt och obegripligt. Samtidigt som det pågår en akut elkris och politiker, näringslivet och hushållen i södra Sverige skriker efter mer elproduktion, så väljer Länsstyrelsen att på alla sätt försöka blockera i princip alla nya stora planerade solparker i Skåne”, säger Peter Braun, projektchef för Sverige på European Energy.

Energiföretaget vill bygga det som skulle bli landets hittills överlägset största solcellspark i Svedberga utanför Helsingborg. Men efter nästan två års handläggning meddelade Länsstyrelsen i våras att projektet inte får tillstånd. Nu väntar juridisk strid efter att European Energy överklagat till Mark- och miljödomstolen. 

”Vi argumenterar för att Skåne har ett akut behov av ny fossilfri el och att anläggningen är ett väsentligt samhällsintresse. Vi anser också till skillnad från Länsstyrelsen att lokaliseringen är lämplig och att solelproduktion och jordbruk kan samexistera”, säger Peter Braun.

Bolaget anser att Länsstyrelsens beslut går emot två tidigare domar i Mark- och miljödomstolen som har gett klartecken till solparker på jordbruksmark bland annat med hänvisning till behovet av ny fossilfri el i Skåne. 

Länsstyrelsen har dock överklagat de tidigare domarna till Mark- och miljööverdomstolen där man beviljats prövningstillstånd. Utfallen väntas de närmaste månaderna. 

Anna Werner, Svensk Solenergi.
Anna Werner, Svensk Solenergi.Foto:Daniel Roos

Branschorganisationen Svensk Solenergi bekräftar att det finns stor frustration bland medlemsföretag över Länsstyrelsens agerande i Skåne.

”Det är orimligt och ett stort problem för elförsörjningen och för klimatomställningen att stora solcellsparker blockeras. Bara befintliga ansökningar kan bidra till att öka elproduktionen i Skåne med nästan 30 procent”, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Stora solcellsparker har mycket stor potential även i Sverige och är det kraftslag som snabbast kan byggas ut och bidra till ökad elproduktion och sänkta elpriser, hävdar hon.

”Vi anser att den nya tillträdande regeringen snabbt måste skicka en kraftfull signal och tydliggöra för landets länsstyrelser att även stora solcellsparker är ett viktigt samhällsintresse som måste prioriteras högre än i dag”, säger Anna Werner. 

Hur ser då Länsstyrelsen på den hårda kritiken?
”Länsstyrelsen säger inte nej till allt. Det är jättesvåra avvägningar där två stora samhällsintressen står mot varandra. Vi behöver både livsmedelsförsörjning och fossilfri el, och det är viktigt att inte lösa ett problem genom att skapa ett annat”, säger Helena Holmgren, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.  

”Hittills har vår bedömning i flera fall varit att det borde gå att bygga ut elproduktion på andra ställen än på jordbruksmark.” 

I våras hade Länsstyrelsen ett fyrtiotal solcellsanläggningar med en sammanlagd yta dubbelt så stor som ön Ven under handläggning. 

”Antalet ansökningar har ökat ytterligare under sommaren och vi har i dag 68 anläggningar under prövning. Så detta är en stor och högaktuell fråga som vi jobbar mycket med”, säger Helena Holmgren.

Länsstyrelsen har både genom brev och i möten med ministrar i den avgående regeringen pekat på att det växande intresset för stora solcellsparker på bördig jordbruksmark i Skåne skapat en ”intressekonflikt där angelägen nationell livsmedelsproduktion ställs mot behov av regional elproduktion”. 

I ett brev som skickades till regeringen redan strax före årsskiftet uppmärksammade Länsstyrelsen genom landshövdingen Anneli Hulthén även regeringen på behovet att utreda lagstiftningen för större solcellsparker. Och efter klargörande hur de olika intressena bör vägas mot varandra. 

Några direkta åtgärder eller klargöranden har inte kommit, enligt Länsstyrelsen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera