ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Fler svenskar sysselsatta första kvartalet

Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta ökade med 93.000 personer till 5.017.000 stycken under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning för föregående kvartal.

I gruppen inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 51 000 till 4 044 000 och bland de utrikes födda var motsvarande ökning 42 000, vilket ger totalt 973 000 utrikes födda som var sysselsatta under första kvartalet 2018. procent jämfört med första kvartalet 2017.

Andelen sysselsatta i befolkningen (sysselsättningsgraden) uppgick till 67,4 procent, upp 0,7 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Arbetslösheten uppgick till 6,6 procent av arbetskraften (6,2 procent säsongsrensat och utjämnat), ner 0,6 procentenheter från i fjol. 

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 158,8 miljoner per vecka. Justerat för skillnader i helger och andra ledigheter innebär det en ökning med 1,9

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies