ANNONS:
Till Di.se

Fler har accepterat HNA-bud på Rezidor

HNA har 70,4 procent av Rezidor efter den andra förlängda acceptperioden i det budpliktsbud som lades i december 2016.

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Vid tiden för offentliggörandet av brbjudandet den 22 december 2016 hade HNA 51,3 procent i Rezidor. Vid utgången av den första förlängda budperioden, den 24 mars 2017, hade HNA 67,7 procent.

HNA har inte förvärvat några Rezidor-aktier utanför erbjudandet. HNA kan komma att förvärva ytterligare aktier i Rezidor på marknaden, heter det i onsdagskvällens pressmeddelande.

Det erbjudna vederlaget om 34,86 kronor per aktie kommer att justeras om Rezidor genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

Rezidors årsstämma kommer att äga rum den 28 april 2017. Styrelsen i Rezidor har föreslagit att årsstämman ska besluta om att dela ut 8,5 miljoner euro till Rezidors aktieägare, motsvarande 0,05 euro per aktie och den föreslagna avstämningsdagen är den 3 maj 2017.

Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget och HNA inte har utbetalat vederlaget i erbjudandet före avstämningsdagen, kommer aktieägare som har accepterat erbjudandet att erhålla utdelning för aktier som har lämnats in i erbjudandet. I sådant fall kommer det erbjudna vederlaget att minska med ett belopp motsvarande utdelningen.

Utbetalning av vederlaget i budet är villkorat av att HNA erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande för utbetalningen av vederlaget.

I avvaktan på uppfyllandet av villkoret för utbetalningen av vederlaget, senarelade HNA Sweden den 6 april 2017 det preliminära datumet för utbetalning av vederlaget till omkring den 9 juni 2017. Med anledning av att utbetalningen av vederlaget har senarelagts, har aktieägare som har accepterat erbjudandet möjlighet att återkalla avgiven accept.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies