Annons

Fjärrstyrda bilar blir verklighet med nya nät

Stora förhoppningar knyts till 5g – inte minst finns det stora vinster att hämta inom hållbarhetsområdet. Men industrin oroas över att utrullningen går för långsamt.

Anna Haupt, chef för Nevs självkörande bilar, kliver ur den självkörande bilen Sango.
Anna Haupt, chef för Nevs självkörande bilar, kliver ur den självkörande bilen Sango.Foto:Patrik Olsson
Den nya generationens nät ger möjligheter för både industri och samhälle, med exempelvis industriautomation och självkörande fordon.
Den nya generationens nät ger möjligheter för både industri och samhälle, med exempelvis industriautomation och självkörande fordon.Foto:Patrik Olsson
Volvos vd Martin Lundstedt har beskrivit 5g som en plattform som krävs för att ta nästa steg inom industrin.Foto:Jack Mikrut
ABB Power Grids 5G-fabrik i Ludvika. Till höger: Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem med fokus på trådlös kommunikation vid Chalmers i Göteborg.
ABB Power Grids 5G-fabrik i Ludvika. Till höger: Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem med fokus på trådlös kommunikation vid Chalmers i Göteborg.Foto:Jonas Bilberg/Anna-Lena Lundqvist

Många ser den nya generationens mobilnät 5g som en värdefull teknik och viktigt steg i kampen mot stora samhällsutmaningar som klimatkrisen, hoten mot den biologiska mångfalden, knappa naturtillgångar, en hållbar livsmedelsproduktion, den kraftigt ökande efterfrågan på vård för en snabbt åldrande befolkning... Listan är lång.

Samtidigt har över hälften av EU-länderna fortfarande inte påbörjat utbyggnaden av 5g medan länder som USA och Sydkorea startade redan för ett drygt år sedan. 

Det här är någonting som börjar oroa industrin och som i synnerhet har uppmärksammats av tunga företrädare för Sveriges största företag, AB Volvo den senaste tiden.

”Det är en plattform som krävs för att ta nästa steg inom industrin”, sa AB Volvos vd Martin Lundstedt om 5g i en intervju nyligen. Och Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg varnade samtidigt i Financial Times för att ”EU:s långsamma utrullning av 5g äventyrar ländernas ambitioner att minska koldioxidutsläppen som en del av EU:s green deal som presenterades förra året.”

Volvos vd Martin Lundstedt har beskrivit 5g som en plattform som krävs för att ta nästa steg inom industrin.
Volvos vd Martin Lundstedt har beskrivit 5g som en plattform som krävs för att ta nästa steg inom industrin.Foto:Jack Mikrut

Den svenska 5g-utrullningen tog dock ett nytt steg på vägen häromveckan med Post- och telestyrelsen, PTS, godkännande och klargörande inför de kommande spektrumauktionerna som är centrala i 5g-utvecklingen.

Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem med fokus på trådlös kommunikation vid Chalmers i Göteborg, ser också att det är inom industriautomation som 5g kommer att ta fart tidigast. Men även i fordonsbranschen och transportsektorn ser han många vinster med 5g. 

”Med effektivare bilkörning och trafikflödesstyrning kan vi både rädda liv och få en bättre miljö”, menar Tommy Svensson.

Det finns studier som visar att 30 procent av bilarna som kör runt i citykärnorna vissa tider på dygnet bara letar parkeringsplatser, 

”Det är helt absurt. När bilar som har en massa sensorer också får dela data med varandra, som vi människor gör kan vi förändra sådana brister i samhället. Vi har egna ögon och öron men vi tar in information från andra människor också vilket gör att vi bygger en bättre förståelse av omvärlden. Detsamma kan bilarna göra, men för det krävs 5g.”

Anna Haupt, chef för Nevs självkörande bilar, kliver ur den självkörande bilen Sango.
Anna Haupt, chef för Nevs självkörande bilar, kliver ur den självkörande bilen Sango.Foto:Patrik Olsson

Självkörande bilar på flygplatser, i hamnar och inom privata områden kommer vi att kunna få se ganska snart, tror Tommy Svensson. 

”Men inne i städerna kommer det att ta tid att få det helt säkert.”

Däremot ser han möjligheter till lösningar likt den Nevs i Trollhättan har planer på.

”Att ha en remote driver, en operatör på avstånd som kan ta över och som med hjälp av 5g och AR/VR kan fjärrstyra bilen när den säger till att det blir för svårt för den. Då behöver man inte bry sig om alla de udda händelser som kräver jättemycket tid och data för att träna en självkörande algoritm. Det är som ett barn som ändå har föräldrarna med sig.”

Internet of things, sakernas internet har det pratats om i många år och det har gjorts försök med hjälp av wifi och bluetooth.

”Men det är först med ett mobilsystem som 5g som det kan bli robust, billigt och med en global standard och slå igenom på allvar”, menar Tommy Svensson.

Så att koppla upp prylar, maskiner i fabriker och i hushållet och ute på stan blir snart självklart. Men då kommer också nästa steg.

”5g ger en väldig robusthet och låga fördröjningar vilket ger helt nya möjligheter för internet of skills, det vill säga att vi kan flytta förmågor och kunskap långa avstånd och inte bara information”, säger Tommy Svensson.

Det blir möjligt att i en gruva fjärrstyra maskiner från en kontorsmiljö ovan jord. Eller att kirurgi utförs på avstånd och att fler patienter på så sätt kan få tillgång till specialistläkares kompetens.

Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem med fokus på trådlös kommunikation vid Chalmers i Göteborg.
Tommy Svensson, professor i kommunikationssystem med fokus på trådlös kommunikation vid Chalmers i Göteborg.Foto:Anna-Lena Lundqvist

En annan fördel med 5g är det som kallas network slicing, de publika 5g-näten blir mer mjukvarudrivna vilket betyder att de kan delas upp i olika virtuella nät. Speciella gräddfiler kan skapas där kapacitet kan garanteras för olika professionella aktörer som har särskilt högt ställda krav, som fordonssektorn, tillverkningsindustrin, blåljussektorn eller sjukvården.

”Smarta elnät blir också möjliga tack vare 5g, och hänger också ihop med framväxten av elbilarna eftersom dess batterier också kan fungera som energilager för förnybar energi. Det öppnar upp för konvergensmöjligheter mellan energibranschen och bilbranschen. Här har vi enorma möjligheter i Sverige med vår tradition med en stark fordonsindustri, batteriproduktion i Northvolt, ABB och så vidare.”

Ett annat område som det länge har ställts stora förhoppningar på är smarta städer som, enligt Tommy Svensson, äntligen kan stå inför genombrott.

”Positionering blir mycket bättre med 5g. Den informationen kan användas för bättre resursallokering. I kollektivtrafiken för hur många bussar som behövs, hur mycket vatten som behöver renas, var behöver det vara upplyst, oerhört många saker i städerna som vi kan styra bättre och effektivare.” 

Medan vi andra nu väntar på alla dessa genombrott med 5g är Tommy Svensson och hans forskarkollegor för länge sedan halvvägs inne i utvecklingen av 6g ”där artificiell intelligens blir en del av kommunikationssystemet och man verkligen tala om en revolution för intelligenta tjänster.” Men dit är det tio år till. 

ABB Power Grids 5G-fabrik i Ludvika.
ABB Power Grids 5G-fabrik i Ludvika.Foto:Jonas Bilberg

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera