1515
Annons

Finland i tysk knipa

En tysk konjunkturnedgång hotar att slå hårt mot Finland, som kom ur den förra krisen senare än övriga Europa.

”Vi ser att exporten minskar, särskilt till Tyskland”, säger Sami Pakarinen, chefsekonom på finländska Industriförbundet EK.

Finland står sämre rustat för en ny kris än övriga Norden, enligt Sami Pakarinen.

”Tillväxten har varit långsammare. Medan EU och euroområdet började ta fart 2012-2013, startade det två år senare i Finland med hjälp av inhemsk efterfrågan, låga räntor och byggande. Normalt är det exporten som går först i en finsk konjunkturuppgång.”

Den finska förseningen berodde på flera faktorer.

”Förutom krisen i euroområdet led Nokia av omställningen på mobilmarknaden. 2014 kom dessutom Krimkrisen med sanktioner mot Ryssland, en stor handelspartner.”

Nu har Finland skakat av sig beroendet av Ryssland. 

”För fem-sex år sedan var Sverige, Ryssland och Tyskland nästan jämsides i vår exportstatistik på ungefär 10 procent vardera. Sedan dess har Ryssland minskat till 6 procent och Tyskland ökat till 15 procent.  Finlands beroende av särskilt tysk bilindustri har ökat”, säger Sami Pakarinen.

Därför oroar den senaste tidens dåliga signaler från Tyskland, bland annat inköpschefsindex. I förra veckan sänkte Ifo-institutet i München, som en gång i månaden tar temperaturen på det tyska näringslivet, sin prognos för Tysklands tillväxt från 0,6 till 0,5 procent i år, och från 1,7 till 1,2 procent nästa år.

”Finland är ett litet exportorienterat land. Vad som händer i Tyskland påverkar oss. Mycket har hänt sedan juni och det är inte så bra nyheter. Det vi ser nu är att exporten minskar, särskilt till Tyskland”, säger Sami Pakarinen.

Längre ned i exportstatistiken ligger Storbritannien sexa på 4 procent.

”Vi ligger inte i den hårdaste vinden efter brexit, men självklart finns det indirekta effekter.”

Bland annat har tysk bilindustri det senaste halvåret dragits med i nedgången för brittisk bilproduktion, vilket snabbt kan slå mot Finland.

”Bilindustrin har även drabbats av försvagad global efterfrågan. Till exempel har försäljningen i Kina fallit när ekonomin kyls av. Avgasskandalen har stört bilindustrin. Som ett extra problem har vi risken för amerikanska biltullar i november. Det innebär en hög osäkerhet för prognoserna i den här sektorn.”

Det slår mot Finlands ekonomi.

”Nu börjar den ekonomiska tillväxten sakta in, även om den fortfarande är hygglig. Vi spår 1 procents tillväxt 2020. Det senaste kvartalet var tillväxten 0,5 procent. Nu talar mycket för att siffrorna kommer att revideras ned”, säger Sami Pakarinen.

När han tittar på konjunktursignaler som inköpschefsindex tror han inte heller på någon BNP-uppgång under resten av det här året eller nästa år. Han väntar sig inte heller någon hjälp från Europeiska centralbanken, ECB.

”På europeisk nivå har ECB mindre möjlighet att sänka räntan än Fed eftersom räntan redan är låg. Torsdagens räntesänkning kombinerad med nya kvantitativa lättnader ger liten stimulanseffekt eftersom ECB också tryckte på att det nu är en bra tid för mer aktiv fiskal politik”, säger Sami Pakarinen.

Den ekonomiska inbromsningen gör enligt honom att arbetslösheten ser ut att sluta minska efter att ha gått ned till 6,5 procent.

”Det finns ett matchningsproblem. Arbetsmarknaden går bra men det är brist på arbetskraft. Hela 26 procent av företagen säger att brist på kvalificerad arbetskraft är ett problem.”

Det är mer än de nordiska grannarna Sverige och Danmark, men även Tyskland.

Bristen förvärras av att de stora barnkullarna som föddes direkt efter andra världskriget har lämnat arbetslivet och nu behöver allt mer vård.

”Under det närmaste decenniet ökar problemet med åldrande befolkning kraftigt. Efter 80 år ökar kostnaderna för omsorgen drastiskt, inte minst för att urbaniseringen ligger efter övriga Norden. Samtidigt är fertiliteten den lägsta sedan statistik började föras i Finland 1776. Nu föds 1,4 barn per kvinna. Det borde vara 2,1 barn”, säger Sami Pakarinen.

Befolkningsstrukturen påverkar Finlands mål att nå en balanserad budget 2023. 

”Det bygger på en sysselsättningsgrad på 75 procent. I juli låg siffran på 72,4 procent. Det innebär att ytterligare 60.000 personer måste ut i arbete för att målet ska nås. 2015 var det ganska snabb tillväxt i sysselsättningen. Det kan vi inte räkna med nu.”

Finland kan till skillnad från övriga Norden inte heller räkna med att invandrare fyller luckor i arbetslivet.

”Finland hade 2018 en nettoinvandring på 0,25 procent av befolkningen, medan Sverige låg på 0,75 procent. Vi vet inte vad det beror på att så få vill komma hit. Är det språket, klimatet eller avstånden?” säger Sami Pakarinen.

Innehåll från EconovaAnnons

”För att lyckas med hållbarhet måste vi skapa det tillsammans”

Det blir allt viktigare att minska samhällets resursslöseri och ta bättre hand om de material som hanteras. Stora mängder material går fortfarande till spillo trots att det finns större möjligheter idag än tidigare att skapa återvinning av restströmmar. Med grunden i en vision att ta hand om jordens resurser på ett bättre sätt vill Econova vara en accelerator för att möjliggöra ökad hållbarhet tillsammans med andra aktörer. 

Econovas drivkraft att ta tillvara på naturens resurser och återvinna så mycket som möjligt har funnits med sedan starten 1959. Då såg företaget möjligheten att omvandla bark till jord istället för att låta barken gå till spillo. Genom åren har Econova skapat en tydlig avsättningspunkt för restflöden till trädgård och jord, men även till konstruktion, energi, bränsle och andra råvaror. 

– Vi omhändertar restprodukter där de uppstår, återvinner och omvandlar dem till nya produkter. Vi har genom åren byggt upp en unik kompetens kring återvinning och en bred materialkunskap, berättar Elsa Bertils, hållbarhetsintegratör på Econova

En stor fördel för Econova, menar Elsa Bertils, är att företaget är både återvinnare och en stor producent.

– Det gör att vi själva kan leta efter restprodukter att införliva i vår produktion, för att kunna erbjuda våra kunder produkter av återvunna material. Exempelvis har vi idag ett samarbete med Löfbergs där restprodukter från deras kaffetillverkning omvandlas till jordråvara. På så sätt slipper vi använda lika mycket jungfrulig jordråvara och Löfbergs kan cirkulera sitt svinn, en win-win!

Hållbarhet måste integreras i affären

Även om den affärsmässiga grunden hos Econova från start var att ta hand om jordens resurser på ett bättre sätt har hållbarhetsarbetet alltid funnits med längs vägen, och blivit en alltmer integrerad del längs resan.

– Vi har under flera år förtydligat vårt hållbarhetsarbete och integrerat det i hela organisationen. Både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Visioner och mål är förankrade hos ägare och ledning och skapar en drivkraft och ett engagemang som jag tycker är rätt unikt. Att jobba på Econova är verkligen en möjlighet att jobba med hållbarhetsutveckling, oavsett vilken yrkesroll man har. Vi ser att det leder till ringar på vattnet och gör att många som är intresserade av hållbarhetsfrågor söker sig till oss, vilket vi är glada för, säger Elsa Bertils.  

Några av företagets hållbarhetsmål är att innan 2030 har 50 procent kvinnor i chefsposition och innan 2035 säkerställa att företaget har 100 procent förnybara eller återvunna råvaror till jordtillverkningen och ett nollnettosläpp av koldioxid. 

– Senaste nytt är att vi tydligare har kopplat ihop ekonomin med hållbarhet. Nu bedöms alla investeringar utifrån hållbarhetsaspekter och vi ser över våra affärer för att hitta cirkulära modeller. Vi letar hela tiden efter nya samarbeten och sätt att hjälpa befintliga och nya kunder att möta sina utmaningar. Jag tror att det är tillsammans som vi kommer hitta framtiden hållbara lösningar, avslutar Elsa Bertils.

Om Econova
Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle och en av Skandinaviens ledande aktörer inom trädgård. Vi strävar efter fler samarbeten för att med gemensam kraft förändra mer och snabbare. Econova grundades 1959 och familjeföretaget drivs idag av tredje generationen. Omsättning på 500 MSEK, 135 stycken anställda och huvudkontor i Norrköping. Varumärken: Weibulls, Hammenhögs.

Läs mer på www.econova.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Econova och ej en artikel av Dagens industri

USA varnar Ryssland: ”Har varit mycket tydliga angående kärnvapen”

USA varnar Ryssland för ”katastrofala konsekvenser” om landet skulle använda kärnvapen i Ukraina.

”Vi har varit mycket tydliga”, säger Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan till NBC.

Enligt Sullivan är såväl de ryska skenfolkomröstningarna i ockuperade områden som beslutet att kalla in 300 000 reservister tecken på att anfallskriget i Ukraina inte går Rysslands väg.

”Ryska armén har problem och den ukrainska armén gör framsteg på slagfältet”, säger säkerhetsrådgivaren i en intervju i NBC:s ”Meet the press”. 

Rysslands president Vladimir Putin sade tidigare i veckan att landet är berett att använda ”alla tillgängliga vapen” för att försvara sig.

Jake Sullivan säger att det vore katastrofalt för Ryssland att ta till kärnvapen.

”Om Ryssland går över den gränsen, kommer det att bli katastrofala konsekvenser. USA kommer att svara kraftfullt”, säger han till NBC.

Säkerhetsrådgivaren vill inte svara på vad USA faktiskt menar med ”katastrofala konsekvenser”, men han betonar att ryssarna är väl medvetna om vad det innebär. Det har kommunicerats direkt via privata kanaler på högsta nivå.

”Ryssland vet mycket väl hur USA skulle svara på användningen av kärnvapen i Ukraina.”

Sullivan betonar samtidigt att det är viktigt att den dialogen sker i bakgrunden då USA vill undvika retorisk skottväxling med Ryssland. 

Sedan Putin nyligen gav order om att mobilisera har ett starkt missnöje trängt fram genom censur och förtryck. I mängder av städer och orter har människor demonstrerat och protesterat. De senaste dagarna har omkring ett par tusen personer frihetsberövats av poliser som försökt slå ned aktioner.

Det rapporteras också hur mängder av män försöker lämna Ryssland, bland annat via gränsövergångar till Finland och Georgien, där det har ringlat långa köer hela helgen.

Enligt uppgifter i fria medier kommer Ryssland att stänga gränserna för militärpliktiga män som försöker lämna landet, kanske redan om några dagar.

Den som vill lämna landet kommer att behöva ett särskilt tillstånd.

De ryska myndigheterna kommer att börja begränsa resorna ut från landet, förmodligen från och med onsdag nästa vecka, rapporterar den oberoende ryska nyhetssajten Meduza, som verkar i exil i Lettland.

Sajten hänvisar till två anonyma uppgiftslämnare som beskrivs som närstående det ryska presidentkansliet. De gör gällande att gränsrestriktionerna kommer att införas om några dagar, då processerna kring de så kallade folkomröstningarna har avslutats på ockuperad ukrainsk mark.

Efter det kommer män som berörs enligt källorna att behöva ett särskilt tillstånd, ett slags utresevisum, för att få lämna landet. 

I de pågående striderna anklagar Ryssland Ukraina för att ha beskjutit bland annat en hotellbyggnad i ockuperade Cherson. Där uppges två personer ha dödats, varav en pro-rysk tidigare ledamot i Ukrainas parlament.

Ukraina anklagar också Ryssland för beskjutning på bred front och för att ha attackerat Odessa med tre iranska drönare som flugits in i en kontorsbyggnad på söndagsmorgonen.

De ukrainska styrkornas motoffensiv i Charkivregionen verkar ha bromsat in. Det förklaras dels av vädret, dels av ett ryskt motstånd i området utanför orten Kupiansk.

”Regnet gör det svårt att använda tunga vapen överallt. Vi kan bara använda asfalterade vägar”, säger sergeanten Roman Malyna till AFP.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera