1515
Annons

FI: Nödvändigt med större kapitalbuffertar i Klarna

Den höga risknivån i Klarna – med 9,3 miljarder kronor i förlust sedan 2019 – gör det nödvändigt att kraftigt skruva upp bankens buffertar.

Det hävdar Finansinspektionen, FI, sedan Klarna överklagat myndighetens beslut.

Foto:Claudio Bresciani/TT

I oktober 2021 kunde Di avslöja att betaljätten Klarna, med vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski, fått ett nytt och väsentligt högre kapitalkrav från tillsynsmyndigheten FI. Det gäller den nya så kallade pelare 2-vägledningen som visar hur mycket mer kapital en bank bör hålla än vad de legalt bindande kraven indikerar.

För Klarna blev vägledningen skyhög.

Tidigare har FI uppgett att den för de flesta banker väntas uppgå till 1,0–1,5 procent av de riskvägda tillgångarna, men för Klarna sattes den till 7,5 procent vilket innebär ett nästintill fördubblat kapitalbehov för den svenska fintech-jätten.

Därtill har FI beslutat om att kraftigt höja det parallella kapitalkravet avseende bruttosoliditet, från 3 till 9 procent av Klarnas totala exponeringsmått för bruttosoliditet.

Klarna överklagade dock till förvaltningsrätten med huvudargumentet att FI i sina stresstester inte tagit hänsyn till Klarnas särdrag, inte minst en större flexibilitet i balansräkningen är traditionella storbanker. FI:s vägledning på 7,5 procent är enligt Klarna orimlig – en rimlig nivå är 0,5 procent, enligt bolaget. 

Nu har FI svarat. I ett yttrande till förvaltningsrätten skriver myndigheten att den överklagade vägledningen ”är nödvändig för att återspegla den höga risknivån” i Klarna.

”Vägledningen är inte enbart ett resultat av stresstestets utfall, utan resultatet av en sammanvägd bedömning i vilken Klarnas sammanlagda risker och Klarnas förmåga att hantera och absorbera dessa ingår”, skriver FI i sitt yttrande.

”Till skillnad från vad Klarna anför, anser Finansinspektionen att vägledningens storlek, eller snarare de bakomliggande skälen till vägledningens storlek, om något borde utgöra incitament för en bank att förstärka sina riskhanteringssystem”, skriver myndigheten vidare.

FI uppger vidare att man inte anser att kapitalvägledningen behöver motiveras med mer än att myndigheten ser den som både lämplig och nödvändig, men att man ändå bemödar sig med att bemöta Klarnas kritik. 

Vad gäller kritiken om att ingen hänsyn tagits till Klarnas särdrag avfärdas den helt. Tvärtom hävdar FI att stor hänsyn tagits till just det.

Vidare har Klarna argumenterat för att Europeiska centralbanken, ECB, har en mer flexibel metodik för att besluta om lämplig pelare 2-vägledning, och att ECB sannolikt inte hade bedömt Klarnas kapitalbehov som lika stort. 

FI menar att det saknar betydelse. För det första är ECB inte ansvarig tillsynsmyndighet för svenska banker, och för det andra har ECB inte offentliggjort sina metoder för bedömning av pelare 2-vägledning varför det är omöjligt att veta hur ECB hade hanterat Klarna, skriver FI till förvaltningsrätten.

 

 

 

 

 


Innehåll från HandelsrådetAnnons

Så kan hållbarhet bli en konkurrensfördel för svenska handelsföretag

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.Foto:Janne Lundberg, FotoForm.

Nya regelverk inom EU gör att handelns aktörer kommer att få en större påverkan på den globala klimatomställningen. 

– Klimatbelastningen från vår konsumtion kommer att hamna allt mer i fokus. Företag som tar in produkter till EU men som är producerade någon annanstans kommer att få ett större ansvar, säger Mats Bergman, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som nyligen släppte rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”. 

Den Europeiska Gröna Given är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att göra Europeiska unionen klimatneutral till 2050. Här finns bland annat ny lagstiftning som tar sikte på en mer hållbar konsumtion, med mindre klimatbelastning längs hela produktens livscykel, främst vid tillverkning och användning.

Det kommer att innebära ökade krav på handeln att fungera som en kravställare gentemot leverantörer, där handeln förväntas hjälpa konsumenterna att göra hållbara val.

– Det handlar om att åstadkomma förbättringar inom hållbarhet i andra länder utifrån det som vi konsumerar inom EU. Det här är väldigt viktigt, säger Mats Bergman, till vardags professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Skapa gemensamma spelregler

EU kommer också att etablera eller skärpa produktstandarder vilket förutom att gynna miljön och klimatet även motverkar att oseriösa aktörer får en konkurrensfördel gentemot seriösa och ansvarstagande tillverkare och handelsföretag.

– Det är angeläget med likvärdiga förutsättningar mellan exempelvis handelsföretag baserade i Sverige och i andra länder, säger Mats Bergman.

En effekt av de nya regelverken är att dokumentationskraven och därmed arbetsbördan för handelns aktörer kommer att öka. Enligt rapporten måste därför de nya kraven vara byråkratiskt hanterbara. 

– Det kan handla om att skruva upp trycket gradvis och med förnuft, och att försöka hitta smarta lösningar så att det fungerar i praktiken, säger han.

Sara Rosengren är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm och medförfattare till rapporten. Hennes fokus är hur handelns aktörer ställer sig till denna förändring.

– Många företag jag pratat med ser detta som något som vi måste göra. Regleringar är viktiga för att höja nivån och att skapa en jämn spelplan där alla konkurrerar på lika villkor, säger hon.

Handelns ekonomiska råd: Sverige kan bli en vinnare

Företag kommer bland annat att behöva utbilda sin personal för att säkerställa att de produkter som köps in från länder utanför EU håller vad de lovar och uppfyller minimikraven kring hållbarhet.

– Det finns många utmaningar här och handeln kommer att behöva tänka annorlunda kring frågor som rör inköp, men flera företag inom handeln, särskilt i Sverige, har redan börjat med den här typen av anpassningar, säger hon. 

Men speciellt för mindre aktörer kan omställningen bli tuff. Det kan därför finnas skäl till branschgemensamma initiativ. 

– För att hållbarhetsarbetet ska kunna göras systematiskt kommer handeln exempelvis behöva utveckla kompetens inom livscykelanalys och hållbarhetsberäkningar. Detta är resurskrävande och den information som krävs är svår att ta fram på egen hand. Därför blir det viktigt med gemensamma satsningar, särskilt för mindre och medelstora företag, säger Sara Rosengren.

En av rapportens slutsatser är att Sverige har goda förutsättningar att bli ett framgångsland inom hållbar konsumtion, på samma sätt som landet redan är det inom hållbar produktion. Det kommer dock att krävas samordning mellan beslutsfattare och bransch, där också investerare, ägare, styrelser och medarbetare kommer att spela viktiga roller.

Om Handelsrådet 

Handelsrådet är samarbetsplattformen för arbetsgivarorganisationer och fackförbund på handelns

område. Uppdraget är att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.

Inom ramen för samarbetet bildades 2016 Handelns ekonomiska råd, som presenterar årlig rapport och är partsoberoende i sina slutsatser.

Läs mer på: www.handelsradet.se

Läs mer om Handelns ekonomiska råd

Tryck här för att ladda ner rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Handelsrådet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?