1515

FI granskade Allras affärer 2014 – gav grönt ljus

Finansinspektionen, FI, granskade för tre år sedan Allras affärer med Oak Capital - samma som Ekobrottsmyndigheten, EBM, misstänker var ett sätt att blåsa pensionsspararna på 242 miljoner kronor.

FI avslutade undersökningen utan några anmärkningar.

Tidigare i år polisanmäldes PPM-bolaget Allra av både Pensionsmyndigheten och bolagets dåvarande revisionsbyrå Deloitte, vilket har resulterat i en svällande brottsutredning hos EBM.

De konkreta misstankar som är kända, och som ligger till grund för att två personer sitter häktade, gäller Allras värdepappershandel med mellanhanden Oak Capital under 2012, då Allra gick under namnet Svensk Fondservice.

Specifikt handlar det om Allras handel med strukturerade produkter i maj och december 2012, då Allra misstänks ha betalat kraftiga överpriser till Oak Capital.

Enligt åklagaren ska Oak Capital ha lagt på 65 procent på sitt eget pris, vilket i kronor och ören summerar till totalt 242 Mkr - pengar som sedan ska ha slussats vidare till bland annat företrädare för Allra.

Di kan nu avslöja att FI under 2014 genomförde en undersökning av Allras affärer med Oak Capital under 2012. Formellt riktades undersökningen mot fondbolaget Gustavia, där Allras fonder låg då det vid tidpunkten saknade ett eget tillstånd, men i praktiken var det Allra som sattes under lupp.

Temat för FI:s granskning, som inleddes i februari 2014, var Allras värdering av strukturerade produkter – samma produkter som nu står i centrum för EBM:s brottsutredning – och fokus låg på Allras transaktioner i maj och december 2012, det vill säga samma transaktioner som EBM utreder.

Undersökningen omfattade bland annat frågan om huruvida transaktionerna skedde i enlighet med kravet så kallad ”best execution”, det vill säga om Allra har handlat värdepapper med bästa möjliga resultat för pensionsspararna.

I FI:s undersökningsmaterial, som Di har tagit del av, finns bland annat transaktionslistor samt Oak Capitals avräkningsnotor från 2012 där det framgår vad Allra betalade. Det finns även dokument som visar hur produkterna var konstruerade och vilka underliggande tillgångar som var kopplade till dem.

Efter några månaders skriftväxling valde FI i oktober 2014 att avsluta undersökningen. I myndighetens slutskrivelse finns ingen som helst kritik mot hur Allra har hanterat de aktuella värdepappren, som EBM alltså misstänker användes för att skinna pensionsspararna på 242 Mkr.

"Vi avslutade vår undersökning efter en samlad bedömning. De näringsrättsliga reglerna, i det här fallet fondlagstiftningen, som vi har att bedöma gav oss inte skäl att gå vidare", säger Per Nordkvist, avdelningschef på marknadsuppförandetillsyn på FI.

Borde ni inte ha sett det som EBM nu ser?

"Vi gör en bedömning utifrån fondregelverket och bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner. Sedan har vi konstant en dialog med andra myndigheter när vi ser saker i våra undersökningar som vi tycker är relevant för andra myndigheter. Men hur den dialogen har gått i det här ärendet kan jag inte kommentera."

Ni tittade alltså även på huruvida Allra följde kravet på bästa möjliga resultat i sina transaktioner?

"Ja, det gjorde vi, i enlighet med de olika kriterierna som föreskriften och lagen ställer upp. Det är det vi har att granska för att se att man säkerställer fondandelsägarnas intressen."

Anser du i dag att FI borde ha agerat på något annat sätt i den här undersökningen?

"Vi har som sagt den slutskrivelsen vi har. Eventuella misstankar om brott är upp till EBM och domstolarna att bedöma. Vi har tillämpat det näringsrättsliga regelverket som vi har att utgå ifrån i den här typen av fall."

Klart är att FI:s undersökning är högintressant för de personer som nu misstänks ha gjort sig skyldiga till brott.

Advokat Slobodan Jovicic, som försvarar den brottsmisstänkta före detta Allra-vd:n Alexander Ernstberger, uppger för Di att han har tagit del av FI:s utredning.

"Jag kan bekräfta att jag har dokumentationen och jag har gått igenom den", säger han.

Slobodan Jovicic säger sig samtidigt vara förhindrad att uttala sig om i vilken utsträckning som han bedömer att den har bäring på de anklagelser som nu riktas bland andra Alexander Ernstberger.


Innehåll från SeavusAnnons

8 tips för en smidig migration till Atlassian Cloud

Många känner redan till det faktum att Atlassian slutade att sälja sina lokala licenser från och med februari 2021.

Om ni använder några Atlassian-verktyg med hosting så innebär det alltså att ni kan behöva byta till molnet snart. Oavsett storleken på er organisation så kan migrationsprocessen till Atlassian Cloud verka komplicerad och till och med läskig i vissa fall. 

Med rätt strategi, planering och utvärdering kan dock migrationen till molnet bli stressfri och utan driftstörningar. 

Som en auktoriserad Atlassian Enterprise Gold Solution-partner har Seavus certifierade ingenjörer kunskap och insikter om vad ni måste tänka på och förbereda för innan ni påbörjar migrationsprocessen, samt hur ni drar nytta av den.

Här kommer några av de bästa tipsen från Seavus experter, och ni bör vara uppmärksamma på dem när ni migrerar till Atlassian Cloud:

1.  Kolla upp juridiska problem med datalagring

Det första ni måste göra är att kolla upp eventuella juridiska problem som kan uppstå i samband med koppling till datalagring i Atlassian Cloud. Det är väldigt viktigt att tackla och lösa alla dessa problem innan ni börjar planera migrationsprocessen. Detta gör att ni kan vara säkra på att ni faktiskt kan byta till molnet innan ni påbörjar de förberedande aktiviteterna.

2. Informera användare om den kommande migrationen

Eftersom Atlassians verktyg oftast används på daglig basis är det av yttersta vikt att man informerar alla användare om den kommande migrationen och förbereder dem på de associerade förändringarna. Ni måste informera alla intressenter och användare att en migration till molnet planeras och vad de kan vänta sig av processen. Det ger dem tid att vänja sig vid tanken och förbereda sig på de kommande förändringarna. Vidare kommer detta även förbereda dem på UAT-delen.

3. Utvärdera er Atlassian-produkts tillgänglighet i molnet

Det är rekommenderat att öronmärka lite tid åt att utvärdera alla appar ni använder ovanpå Atlassian-produkterna och kontrollera deras tillgänglighet i molnet. Om något tillägg inte är tillgängligt så måste ni kolla upp och planera andra alternativ.

4. Bestäm användarautentisering 

När det kommer till autentisering av användare så måste ni slå fast önskad användarautentisering för molnet. Om SSO (single-sign-on) behövs måste molnsidan ställas in för det.

5. Planera användarmigration

En av sakerna ni måste vara uppmärksamma på är att bestämma hur ni ska migrera användare samt bekräfta migrationsvägen för användarna.

6. Välj rätt migrationsmetod

Ni måste se till att välja rätt migrationsmetod baserat på produkterna ni migrerar och huruvida ni redan har något på molnsidan.

7. Glöm inte att köra en testmigration

När ni migrerar till molnet är det viktigt att köra minst en testmigration efter vilken ett UAT genomförs.

8. Följ alla ändringar

Att migrera till molnet är en process, och därför är det fördelaktigt att ha en plats där man följer all relevant information. Vidare ska ni ta fram en steg för steg-bok för er test- och produktionsmigration.

Som ni redan vet är planering nyckeln till framgång vid migration till molnet. Om ni vill lära er mer om hur man gör denna process smidig, kostnadseffektiv och mindre tidskrävande så ska ni ansluta er till oss vid Atlassian Clould-workshop: Hur man förbereder en framgångsrik molnmigration 

Mer från Seavus

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Seavus och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?