ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Oron på bostadsmarknaden

FI-chefen om amorteringskravet: ”Väldigt god tajming”

Erik Thedéen försvarar det nya amorteringskravet trots vikande bostadspriser. Skärpningen från och med den 1 mars är inte alls fel tajming, tvärt om, hävdar han.

 

Finansinspektionen, FI, har fått hård kritik för beslutet att från den 1 mars skärpa amorteringskravet för nya bolån med hög belåning i förhållande till inkomst.

Kritikerna varnar för att skärpningen riskerar att förvärra det boprisfall som spridit oro under hösten.

Under tremånadersperioden september-november föll bostadsrättspriserna med 8 procent i Sverige som helhet och med 9,5 procent i Stockholm, enligt Valueguard. Statistik för december publiceras på måndagen den 15 januari.

Jämför bolåneräntor – från 1,25% (extern tjänst)

Regeringen har ställt sig bakom FI:s beslut, medan oppositionen ställt sig till kritikerna och skjutit in sig just på tajmingen. Bättre vore att avvakta med en amorteringsskärpning tills bostadsoron lugnat ned sig, anser flera av allianspartierna.

Generaldirektör Erik Thedéen svarar att de goda ekonomiska tiderna snarare talar för att nu är helt rätt tidpunkt att införa åtstramningar 

”Det farliga med ett bostadsprisfall är om det drar med sig ekonomin ned i lågkonjunktur. Men att priser går upp och ned är i sig inget konstigt. Vi ser att svensk ekonomi går oerhört starkt.”

Mätningar visar att de svenska hushållens konjunkturhumör varit fortsatt glatt trots höstens sjunkande bostadspriser och de flesta pilar pekar uppåt även i omvärlden, påpekar FI-chefen.  

”Tajmingen har betydelse, det erkänner jag. Men den viktiga tajmingen är med den samlade ekonomiska utvecklingen. Och då är vi inne i en global uppåtgående trend, jag skulle vilja säga högkonjunktur. I den meningen är tajmingen väldigt god.”

Trots fortsatt osäkerhet om bostadspriserna 2018 ser han ingen anledning att backa från beslutet som formellt klubbades strax före årsskiftet.

”Min bild är att det här kommer att införas, det kommer att ligga under lång tid och det kommer i långa loppet att skapa en mer stabil utveckling”, säger Erik Thedéen.

Han betonar att FI behöver hålla blicken högt och införa strukturellt riktiga åtgärder. Han påpekar också att hans kollegor i Europa, som upplevde dramatiska boprisfall i spåren av finanskrisen, inför liknande åtgärder för att undvika nya kriser.

”Vi tittar på det långsiktiga”, säger han.

”När jag pratar med mina irländska, engelska och nordiska kollegor, då är bilden att vi måste bygga motståndskraft. Det är det som är mitt fokus. Inte enskilda utfall för bostadsmarknaden. Man kan konstatera att det fall i bostadspriserna vi sett under hösten sker efter 30 procents uppgång på tre år och en dubblering av priserna på tio år”, avslutar Erik Thedéen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies