ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Fed-chefen: ”Utmanande tillfälle för centralbanker”

  • Fed-chefen Jerome Powell. Foto: Joey Abrait

Centralbanker världen över måste bli bättre på att kommunicera – eller riskera att underminera både förtroendet och självständigheten. Det var penningpolitikens höjdare överens om under en konferens med anledning av Riksbankens 350-årsjubileum på fredagen.

Utmaningar och förtroendefrågor stod i fokus när Riksbanken firade 350-årsjubileet i riksdagen på fredagen. Fortsatt lågt förtroende för institutioner runt om i världen påverkar även centralbankerna enligt Fed-chefen Jerome Powell.

”Det här är helt klart ett utmanande tillfälle för centralbanker. I en sådan miljö kan vi inte ta vår självständighet för given”, sa han under ett panelsamtal på eftermiddagen.

Sedan finanskrisen har den penningpolitiska verktygslådan byggts ut ordentligt med komplexa åtgärder som obligationsköp. Det är också en faktor bakom förtroendeproblematiken enligt ECB-ledamoten Benoît Couré.

”Innan krisen behövde ingen ställa frågor om de tekniska detaljerna. Plötsligt började detaljerna spela roll. Allmänheten gör rätt i att ställa frågor när de hör att centralbanken trycker pengar, till och med ganska mycket pengar”, sa han.

Centralbanker måste vara tydliga med att kommunicera direkt med allmänheten och inte bara marknadens aktörer enligt Bank of England-chefen Mark Carney. Han poängterar att det budskap som den brittiska centralbanken nu upprepat i flera års tid – långsamma och gradvisa räntehöjningar – varit riktat till hushåll och företag snarare än investerare.

”Vi ska givetvis vara medvetna om hur marknaderna kan tolka oss men hierarkin är att det är allmänheten vi tjänar först och marknaderna sedan”.

Från politiskt håll har det varit tacksamt att låta centralbankerna dra det tunga lasset istället för att aktivera finanspolitiken. Men när lågräntemiljön byts mot räntehöjningar lär centralbanker världen över få se sin självständighet hotat eller indragen av populistiska politiker enligt Charles Goodhart, tidigare ledamot i Bank of England och numera professor vid London School of Economics.

”Jag hoppas att ni centralbankirer har njutit av de senaste 20 åren. Jag tror att framtiden kommer att bli svårare”, sa han.

Det kommer bli ännu viktigare för centralbanker att hålla sig inom ramen för sitt mandat enligt Fed-chefen Jerome Powell.

”Argumenten för vår självständighet försvagas om centralbanker blandar sig i områden som lagstiftaren inte har tilldelat oss”, sa han.

Frågan är huruvida makrotillsynen ska vara en del av det mandatet. Lösningarna spretar runt om i världen. Storbritannien har valt att lägga ansvaret på Bank of England medan Finansinspektionen sedan flera år tillbaka har samma roll i Sverige.

Föga förvånande förordar Mark Carney också just det brittiska systemet.

Han ser även förtroendeproblem inom makrotillsynen.

”Vi vet att nästa kris kommer att vara annorlunda, vi vet bara inte hur. Så vi måste bygga ett mindre bräckligt system”, sa Mark Carney.

Argumentet för det svenska upplägget är att de delar av makrotillsynen som ligger nära politiken, till exempel amorteringskravet, inte kan läggas på en självständig centralbank som Riksbanken.

Finanskriskommittén ville i ett förslag 2013 hellre se ett delat ansvar mellan Riksbanken och Finansinspektionen. Riksbanksveteranen Irma Rosenberg, ordföranden för kommittén när det begav sig, står fast vid att penningpolitiken och tillsynen går hand i hand.

”Även åtgärder som är väldigt väl avvägda när det gäller penningpolitiken kan i vissa fall bidra till problem när det gäller den finansiella stabiliteten”, säger hon.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies