1515
Annons
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Fast HH-förbindelse kan ge prisökning på kontorsfastigheter

En fast förbindelse i norra Öresund skulle sannolikt leda till stigande priser på kontorsfastigheter i Helsingborg. Däremot påverkas inte bostadspriser automatiskt av storslagna infrastrukturprojekt. Det visar bland annat Öresundsbrons effekter på prisutvecklingen i Malmö.

Foto:Johan Nilsson/TT

Idén om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har stötts och blötts i decennier. Och för några veckor sedan presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet en utredning som slog fast att projektet med två borrade tunnlar, en för järnväg och en för vägtrafik, är tekniskt genomförbart. Dock med en brasklapp om att bland annat finansieringen kräver ytterligare genomsyn.

Samma utredning lyfter  också de senaste decenniernas positiva förändringar i samband med öppnandet av Öresundsbron, som en referens till vad som skulle kunna ske med en fast HH-förbindelse. I sammanhanget skulle även fastighetsmarknaden i Helsingborg påverkas, fast på ett tudelat sätt.

”Det är inte säkert att en förbindelse över Sundets norra korridor skulle medföra en prisuppgång på bostäder”, säger Helena Bohman, nationalekonom med fokus på urban ekonomi vid Malmö universitet.

Hon förklarar att  sådana kostsamma investeringar alltid har en alternativ användning där pengarna istället kan göra samhällsnytta inom skola, vård och omsorg, men även andra typer av mindre infrastruktursatsningar.

”För att en investering som HH-länken ska anses samhällsekonomiskt lönsam krävs att även effekterna är stora. Om många människor kan göra stora tidsvinster kan också effekterna bli stora, men om få berörs blir effekterna små. Jämför man Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Helsingör finns här en ganska stor skillnad i termer av hur många som berörs”, säger Helena Bohman.

Samtidigt pekar hon på en trend med människor som i större utsträckning är beredda att pendla längre till och från jobbet, exempelvis mellan Helsingborg och Köpenhamn. Det skulle således kunna ge en snabbare inflyttningstakt till nordvästra Skåne och ökad befolkningstäthet, vilket då även påverkar bostadspriserna.

”Rent allmänt ser vi högre fastighetspriser i områden med god tillgänglighet till arbetsmarknad. Priserna är alltså generellt högre i större städer och nära goda kommunikationer. Men tågstationer är inte en universallösning utan det kräver att den faktiskt bidrar till en bättre tillgänglighet”, säger Helena Bohman.

Även Anders Olshov,  chef för den skånska tankesmedjan Intelligence Watch, tror att en eventuell HH-förbindelse skulle ge blygsamma effekter på bostadsmarknaden i Helsingborg, jämfört med bostadsexploatering utan ett sådant projekt. I sitt resonemang lutar han sig mot tidigare prisutveckling på Göteborgs respektive Malmös bostadsmarknader - två i sammanhanget jämförbara städer - före och efter Öresundsbron.

– Bostadsrättspriserna har stigit mer i Göteborg än i Malmö, det syns ingen Öresundseffekt. Det kan förklaras av att städerna har stor befolkning i utgångsläget och att själva ökningen i Malmö huvudsakligen förklaras av köpsvag immigration, säger Anders Olshov.

Vid ett eventuellt tunnelbygge till grannlandet spår han en desto större priseffekt för kontorsfastigheter i Helsingborg, bland annat mot bakgrund av att Malmös kontorsmarknad blev väsentligt hetare när bygget av Öresundsbron drog igång.

”Kontorspriserna har stigit klart mer i Malmö än i Göteborg, och en HH-förbindelse skulle öka efterfrågan på kontor invid Helsingborgs centralstation och öka markvärdet söder om centralen. Detta givet att det då också blir en järnvägstunnel och inte bara en vägtrafiklösning”, säger Anders OIshov.

Samtidigt går det inte att jämföra Malmö och Helsingborg rakt av. Med bron kom Malmö betydligt närmare Köpenhamns internationella flygplats, som anses vara en stor del i förklaringen till att Malmö efter 2000 blev mer intressant för kontorsetableringar i konkurrens med övriga Skåne och Sydsverige.

Beträffande Trafikverkets och danska Vejdirektoratets utredning om HH-projektets behov av vidare undersökningar för finansiering, meddelade Region Skåne nyligen sin vilja att gå in som delägare i en fast HH-förbindelse i ett gemensamt ägt bolag med danska staten. Utredningens passning kanske även öppnar för modeller med privata företag på banan. Vid exempelvis fastighetsprojekt är det inte ovanligt att kommunen och fastighetsbolag sluter överenskommelser för att förverkliga stadsutvecklingsprojekt.

Anders Olshov lyfter sådana möjligheter i och med att Helsingborgs kommun har beslutat om att flytta hamnen söderut i staden, vilket frigör cirka 50 hektar exploaterbar mark i havsnära läge. På så vis skulle privata fastighetsbolag kunna vara medfinansiärer i förverkligandet av en eventuell HH-förbindelse, som en innovativ modell för svenska förhållanden.

”Dock ska man vara uppmärksam på tidsaspekten. Om ett beslut om HH-projektet vacklar eller ligger långt fram i tiden kan såväl staden som företaget vilja utveckla hamnområdet före ett beslut för att öka värdet i nutid. Vid ett senare HH-beslut kan en del av markvärdesstegringen gå om intet för att marken redan är exploaterad”, säger Anders Olshov.


FSN Capital-ägt bolag gör nytt förvärv – siktar på börsnotering

FSN Capital satsar nu på att konsolidera marknaden för marknaden för fysisk och digital identitets- och accesskontroll.

I februari förvärvades av Seriline som nu i sin tur förvärar Areff Systems. Siktet är inställt på börsnotering.

Freddie Parrman, vd för Seriline.
Freddie Parrman, vd för Seriline.Foto:TT, pressbild

Areff Systems arbetar med säkerhets- och identifieringslösningar och har i dag 18 anställda. Förvärvet av Areff ökar Serilines omsättning med närmare 50 procent till omkring 150 miljoner kronor för 2022. 

Bolagen har kommit överens om att inte gå ut med en köpeskilling och säljarna är Areffs grundare Bernt Karlsson och Fredrik Martinsson. Grundarna blir kvar i det sammanslagna bolaget och återinvesterar en betydande andel av köpeskillingen i gruppen, enligt pressmeddelandet. 

I slutet av februari förvärvade riskkapitalbolaget FSN Capital en majoritetsandel i Seriline med ambitionen att konsolidera marknaden för fysisk och digital identitets- och accesskontroll.

Förvärvet av Seriline följs nu upp med förvärvet av Areff där FSN står för en majoritet av finansieringen, med sikte på en framtida börsnotering.

”Vi har en bra pipeline med potentiella förvärv och för samtal med flera aktörer just nu, både i Sverige och i övriga Norden. Intresset från potentiella säljare att vara med på en sådan här konsolideringsresa är stort,” säger Freddie Parrman, vd för Seriline.

FSN Capital har gjort liknande resor med installationsbolaget Instalco och E-bygghandelsbolaget BHG Group, som båda noterats. 

”Vi har också väldigt positiva erfarenheter av liknande konsolideringar tidigare, inte minst med Instalco och BHG Group, som i dag är börsnoterade. Med tiden är det också en möjlig väg för Seriline och den grupp vi nu bygger,” säger Simon Larsson på FSN Capital.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?