ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Fartygsorder och oljepris orosmoln på Alfa Lavals himmel

Alfa Lavals mest lönsamma division, Marine, fortsätter att gäcka analytikerna inför halvårsrapporten i skuggan av den låga varvskontrakteringsnivån och en sjunkande orderstock jämfört med förra året. Medan orderingången tros fortsätta upp efter det första kvartalets ökning väntas rörelsemarginalen backa från 18,6 till 16,1 procent.

Det framgår av analyser som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av inför måndagens rapport i kombination med SME Direkts konsensus.

"Marine står helt klart inför ett utmanande kvartal", skriver Barclays och väntar en rörelseresultatminskning i divisionen på 33 procent – mer än konsensus på 27 procent – till följd av ett minskande pumpsegment.

Banken tror att pumpsystemen, som finns i norska Framo och uppges ha låg visibilitet, stod för en fjärdedel av koncernens rörelseresultat 2016. Att denna verksamhets orderstock har minskat tros pressa marindivisionsmarginalerna.

I samma division finns de ballastreningssystem som Alfa Laval kring midsommar meddelade att man hade fått två ramavtal kring. Förra veckan sköt den internationella marinorganisationen IMO upp när ballastkonventionen ska träda i kraft med två år, och Alfa Lavals kunder behöver därmed inte vara lika snabba med att köpa sina system.

Pareto skriver att dess optimism kring systemen trots allt är intakt, delvis tack vare att svavelutsläppsregleringar är intakta, något som gynnar Alfa Lavals erbjudande här.

Mer allmänt styrs Alfa Lavals marinerbjudande av nivån på fartygskontraktering. Finanschefen Thomas Thuresson återgav i juni skeppsmäkleriet Clarksons prognoser om 834 kontrakterade fartyg i år, upp från drygt 500 förra året. Pareto skrev den 11 juli att tecken på stabiliserande fartygsordernivåer syns, om än från låga nivåer.

Övriga viktiga rapportfrågor:

  • Vad gäller den oljeexponerade Energydivisionen har Nordsjöoljan under det senaste kvartalet varit nere under 45 dollar per fat, den lägsta nivån på sju månader, och Deutsche Bank påpekar att utvecklingen innebär ökad osäkerhet. Alfa Laval själva spådde i våras en oförändrad eller något lägre efterfrågan i det andra jämfört med det första kvartalet, och SME-konsensus ligger på en orderingång i divisionen Energy på 2,65 miljarder kronor (2,44), mot 2,67 miljarder i det första kvartalet.
  • Bolaget har förutspått negativa effekter i närtid på bruttomarginalen. Detta till följd av en förskjutning till nyförsäljning från den mer lönsamma eftermarknadsförsäljningen, samt viss press från lägre beläggning i några få fabriker. Enligt SME väntas en bruttomarginal i koncernen på 32,4 procent (33,3), mot 33,9 procent under årets första tre månader (obs, SME räknar på bruttoresultat/omsättning, och justerar följaktligen inte på det sätt Alfa Laval själva gör i sin rapport).
  • Alfa Lavals kvartalsvisa utsikter: Deutsche Bank väntar sig att bolaget spår något lägre efterfrågan under det tredje kvartalet, drivet av Marine- samt Food & Water-divisionerna. Något SME-konsensus för väntade utsikter finns inte.

Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet publiceras den 17 juli klockan 11.45. Telefonkonferensen startar klockan 12.45.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies